Materie H7 Par 2 Temperatuur en Deeltjesmodel

H7 MATERIE - 7.2 Temperatuur en het deeltjesmodel
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H7 MATERIE - 7.2 Temperatuur en het deeltjesmodel

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
  1. Welkom
  2. Herhaling lesstof 7.1
  3. Uitleg 7.2
  4. Zelf aan de slag met deel NOVA 7.2
  5. Afsluiting

Slide 2 - Slide

Even terug kijken 7.1
In het deeltjes model wordt uitgelegd welke eigenschappen deze moleculen hebben. Zo wordt duidelijker hoe stoffen in elkaar zitten. Een stof kan voorkomen in drie fasen: vast, vloeibaar en gas. In welke fase een stof zich bevindt hangt af van de temperatuur.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Natuurkunde of scheikunde?
Scheikunde gaat over onomkeerbare veranderingen (bijvoorbeeld een chemische reactie)

Natuurkunde gaat over omkeerbare veranderingen (bijvoorbeeld fase overgangen)

Slide 6 - Slide

7.2
Temperatuur en het deeltjesmodel

Slide 7 - Slide

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les kun je in eigen woorden beschrijven wat een gasdruk is 
  • Aan het einde van de les kun je in eigen woorden beschrijven wat het absolute nulpunt is 
  • Aan het einde van de les kunnen rekenen met temperatuurschalen Kelvin / Celcius
 

Slide 8 - Slide

Gasdruk
Om ongeluk te voorkomen tijdens het oppompen van een autoband moet je goed op de drukmeter blijven kijken.
In een gas bewegen de moleculen met grote snelheid alle kanten op. Als je een gas opsluit in een afgesloten ruimte (bv. band), bewegen de moleculen kriskras de hele ruimte door.
Voortdurend botsen er enorme aantallen moleculen tegen de wanden van de ruimte.

Slide 9 - Slide

Al die botsingen bij elkaar zorgen samen voor een constante druk op de wanden.   
Die druk noem je gasdruk.   
Bij een autoband drukt het gas tegen de binnenkant van de band en zorgt zo voor voldoende stevigheid.  
Hoe meer gasmoleculen je in een ruimte perst, hoe hoger de druk wordt.

Slide 10 - Slide

Gasdruk 
Afgesloten ruimte

Moleculen botsen tegen de wand en tegen elkaar aan

Gasdruk groter maken

Slide 11 - Slide

Gasdruk en temperatuur
Als de temperatuur van een gas stijgt, gaan de moleculen steeds sneller bewegen. De moleculen botsen daardoor vaker en met grotere snelheid tegen de wanden.
Verband tussen temperatuur en gasdruk

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Het absolute nulpunt.
 Hoe lager de temperatuur, hoe lager de (gemiddelde) snelheid van de moleculen. Als je ver genoeg afkoelt, bewegen de moleculen helemaal niet meer. De temperatuur waarbij de moleculen niet meer bewegen, noem je het absolute nulpunt. Bij een temperatuur van -273 °C  is de laagst mogelijke temperatuur bereikt. Bij -273 °C is de gas druk ook 0 KPa.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Kelvinschaal
- 0 graden Kelvin = -273 graden Celsius
- Bewegen van moleculen

Slide 16 - Slide

De kelvinschaal
        0 k = -273 °C
Voorbeeld:
Het kookpunt van de ethanol is 351 K is. Hoeveel graden °C is dat?
Het kookpunt van alcohol is: 
351-273=78 °C

Slide 17 - Slide

Als de temperatuur 100 graden Celsius is, wat is dan de temperatuur in graden Kelvin?

Slide 18 - Open question

Het kookpunt van kwik is 630 graden Kelvin. Hoeveel graden Celsius is dit?

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Video

Aan de slag
Wat: - Lees je boek paragraaf 7.2 blz. 131 t/m 133, Schrijf de betekenis van de blauw worden + kelvinschaal + blauwe plus woorden in je schrift
- Maak digitaal opdracht 17 t/m 22 
Hoe:  zelfstandig werken.          
Hulp: Nova boek     
Tijd: 15 min          
Uitkomst:         
Klaar: verder met les
timer
20:00

Slide 21 - Slide

In een autoband is een hoge gasdruk.
Wat veroorzaakt die gasdruk in de autoband?
A
De moleculen botsen met enorme aantallen tegen de wand.
B
De moleculen botsen steeds meer tegen elkaar aan.
C
De moleculen liggen zo dicht op elkaar, dat er geen plaats meer is voor nieuwe moleculen.
D
De moleculen stoten elkaar af en duwen daardoor tegen de wand aan.

Slide 22 - Quiz

De temperatuur kan niet lager worden dan het absolute nulpunt.
Het absolute nulpunt ligt bij:
A
-89 °C
B
-189 °C
C
-273 °C
D
-373 °C

Slide 23 - Quiz

Je hebt de kelvinschaal en de schaal van Celsius om de temperatuur te meten.
De graden in de kelvinschaal zijn:

A
kleiner dan de graden in de schaal van Celsius.
B
even groot als de graden in de schaal van Celsius.
C
groter dan de graden in de schaal van Celsius.

Slide 24 - Quiz

Op welke 3 manieren kan je de gasdruk verhogen?

Slide 25 - Open question

In eigen woorden:
wat is gasdruk?

Slide 26 - Open question

In eigen woorden:
Hoe reken je om van Kelvin naar Celcius of andersom?

Slide 27 - Open question

In eigen woorden:
Wat is het absolute nulpunt?

Slide 28 - Open question

Aan de slag
Wat: Maak digitaal opdracht 22 t/m 29 (opdracht 28-29 is plus, wel maken)
Hoe:  Zelfstandig werken.          
Hulp: Nova boek     
Tijd:     10 min      

    
Klaar: Huiswerk deze week af

Slide 29 - Slide