Materie H7 Par 2 Temperatuur en Deeltjesmodel

H7 MATERIE - 7.2 Temperatuur en het deeltjesmodel
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H7 MATERIE - 7.2 Temperatuur en het deeltjesmodel

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
  1. Welkom
  2. Uitleg 7.2
  3. Zelf aan de slag met test jezelf NOVA 7.2 - ONLINE
  4. Afsluiting

Slide 2 - Slide

Leerdoelen 7.2
Temperatuur en het deeltjesmodel
  • Aan het einde van de les kun je in eigen woorden beschrijven wat gasdruk is. 
  • Aan het einde van de les kun je in eigen woorden beschrijven wat het absolute nulpunt is. 
  • Aan het einde van de les kunnen rekenen met temperatuurschalen Kelvin / Celsius
 

Slide 3 - Slide

Gasdruk
Om ongeluk te voorkomen tijdens het oppompen van een autoband moet je goed op de drukmeter blijven kijken.
In een gas bewegen de moleculen met grote snelheid alle kanten op. Als je een gas opsluit in een afgesloten ruimte (bv. band), bewegen de moleculen kriskras de hele ruimte door.
Voortdurend botsen er enorme aantallen moleculen tegen de wanden van de ruimte.

Slide 4 - Slide

Al die botsingen bij elkaar zorgen samen voor een constante druk op de wanden.   
Die druk noem je gasdruk.   
Bij een autoband drukt het gas tegen de binnenkant van de band en zorgt zo voor voldoende stevigheid.  
Hoe meer gasmoleculen je in een ruimte perst, hoe hoger de druk wordt.

Slide 5 - Slide

Gasdruk 
  • Afgesloten ruimte
  • Moleculen botsen tegen de wand en tegen elkaar aan

Gasdruk kan groter gemaakt worden....

Slide 6 - Slide

Gasdruk en temperatuur
Als de temperatuur van een gas stijgt, gaan de moleculen steeds sneller bewegen. De moleculen botsen daardoor vaker en met grotere snelheid tegen de wanden.
Temperatuur heeft dus invloed op de  gasdruk

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Slide

Het absolute nulpunt
 Hoe lager de temperatuur, hoe lager de (gemiddelde) snelheid van de moleculen. Als je ver genoeg afkoelt, bewegen de moleculen helemaal niet meer. De temperatuur waarbij de moleculen niet meer bewegen, noem je het absolute nulpunt. Bij een temperatuur van -273 °C  is de laagst mogelijke temperatuur bereikt. Bij -273 °C is de gas druk ook 0 KPa.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Kelvinschaal

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Als de temperatuur 100 graden Celsius is, wat is dan de temperatuur in graden Kelvin?

Slide 14 - Open question

Het kookpunt van kwik is 630 graden Kelvin. Hoeveel graden Celsius is dit?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Video

In een autoband is een hoge gasdruk.
Wat veroorzaakt die gasdruk in de autoband?
A
De moleculen botsen met enorme aantallen tegen de wand.
B
De moleculen botsen steeds meer tegen elkaar aan.
C
De moleculen liggen zo dicht op elkaar, dat er geen plaats meer is voor nieuwe moleculen.
D
De moleculen stoten elkaar af en duwen daardoor tegen de wand aan.

Slide 17 - Quiz

De temperatuur kan niet lager worden dan het absolute nulpunt.
Het absolute nulpunt ligt bij:
A
-89 °C
B
-189 °C
C
-273 °C
D
-373 °C

Slide 18 - Quiz

Je hebt de kelvinschaal en de schaal van Celsius om de temperatuur te meten.
De graden in de kelvinschaal zijn:

A
kleiner dan de graden in de schaal van Celsius.
B
even groot als de graden in de schaal van Celsius.
C
groter dan de graden in de schaal van Celsius.

Slide 19 - Quiz

Op welke 3 manieren kan je de gasdruk verhogen?

Slide 20 - Open question

In eigen woorden:
wat is gasdruk?

Slide 21 - Open question

In eigen woorden:
Hoe reken je om van Kelvin naar Celcius of andersom?

Slide 22 - Open question

In eigen woorden:
Wat is het absolute nulpunt?

Slide 23 - Open question

Huiswerk
Wat:  Maak digitaal TEST JEZELF paragraaf 7.2 
Hoe:  zelfstandig werken.          
Hulp: Nova boek     
Tijd: 15 min          
Uitkomst: nakijken         
Klaar: lees paragraaf 7.3 door
timer
20:00

Slide 24 - Slide