3HAVO H1 §4 Ontwikkeling in verschillende snelheden

In welke periode werd de wet van vraag en aanbod geïntroduceerd?
A
Handelskolonialisme
B
Koude Oorlog
C
Vrijemarkteconomie
D
Industrieel kolonialisme
1 / 16
next
Slide 1: Quiz
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

In welke periode werd de wet van vraag en aanbod geïntroduceerd?
A
Handelskolonialisme
B
Koude Oorlog
C
Vrijemarkteconomie
D
Industrieel kolonialisme

Slide 1 - Quiz


Welke periode in de wereldhandel wordt hier afgebeeld?
A
Industrieel kolonialisme
B
Dekolonisatie net na W.O. 2
C
Einde van de Koude Oorlog
D
Vrijhandel

Slide 2 - Quiz

Wat verstaan we onder het begrip 'Global Shift'?

Slide 3 - Open question

Wat zijn oorzaken van Global Shift? (Meerdere antwoorden zijn goed)
A
Opdeling productieketen
B
Goedkoper transport
C
Lage lonen
D
Verdwijnende handelsgrenzen

Slide 4 - Quiz


Welk begrip past bij deze afbeelding?

Slide 5 - Open question

Leg in je eigen woorden uit wat in deze bron wordt afgebeeld. Gebruik hierbij minstens twee begrippen

Slide 6 - Open question

§4 - Ontwikkeling in verschillende snelheden

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Interne oorzaken voor verschillen
tussen arm en rijk

Slide 9 - Mind map

Interne oorzaken

Natuurlijk (fysisch)
 - Natuur zit mee of tegen.
          * Bergachtig of vruchtbaar?
- Ligging van het land.
          * Zeeligging of niet?


Menselijk
- Politiek systeem.
             * Democratie of corruptie?
- Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw
- Mate van ongelijkheid 

Slide 10 - Slide

Externe oorzaken

- Koloniaal verleden
      *Hun rol was en is nog steeds het exporteren van laagwaardige industriegoederen
- Rol in de wereldeconomie
      * Economisch 
           (lonen, opleidingsniveau, afzetmarkt)
       
       * Politiek 
          (betrouwbare overheid, rust,                                                  belastingvoordelen)

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Aan de slag met §4

Gini-coëfficiënt / Lorenzcurve

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Link

S.O. H1 §1 t/m §4
maandag 4 november 2019

Slide 16 - Slide