lesson 5

Welcome to lesson 5!
Theme: after school
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, tLeerjaar 2,3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welcome to lesson 5!
Theme: after school

Slide 1 - Slide

Today's planning and learning goals
Planning
- songtekst analysis
- grammar exercise
- writing exercise

Goals
At the end of this class you will:
- Have practiced with songtext analysis.
- Know the difference between the present simple (tegenwoordige tijd) and the present continuous. (onvoltooid tegenwoordige tijd)
- Be able to explain what your after school activities are in English.

Slide 2 - Slide

Task A;
You are now going to listen to a song by Lewis Capaldi

While your listening, see if you understand what this song is about.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

What do you think the song is about?
(Answer in: English)

Slide 5 - Open question

Task B:
"I'm going under and this time
I fear there's no one to turn to"
Kies de juiste vertaling voor deze zin:
A
Ik ga onder en deze tijd ben ik bang dat er niemand is om naar te draaien
B
Ik verdrink en deze keer ben ik bang dat er niemand is om mij te redden.
C
Ik verdrink en ben bang dat niemand er deze keer voor opdraait.
D
Ik ga onder en ben bang dat ik deze keer niemand om hulp kan vragen.

Slide 6 - Quiz

Match de tekst met het plaatje.
writing music
listening to music
singing music

Slide 7 - Drag question

Task C:
In welke tijd is het nummer voornamelijk geschreven?
A
Tegenwoordige tijd (present simple)
B
Duurvorm tegenwoordige tijd (present continuous)

Slide 8 - Quiz

Match the sentences to the pictures
My favourite song when doing my homework is 'Someone You Loved'.
I sang a song after football practice
I listen to 'Someone You Loved when I'm sad.
Writing music makes me happy.

Slide 9 - Drag question

Task D:
Wat wat doet de schrijver in het refrein?
"Now the day bleeds ... someone you loved"
A
Hij vertelt hoe zijn relatie met zijn vriendin stuk is gelopen.
B
Hij vertelt over hoe erg hij zijn ex-vriendin haat.
C
Hij legt uit hoe hij met verlies omgaat.
D
Hij vertelt in metaforen zijn ervaring over het verliezen van iemand.

Slide 10 - Quiz

Match the pictures to the sentences.
Note: Every sentence contains two pictures
Lewis Capaldi is thinking about playing games
Lewis Capaldi is shocked by the fact that he met Niall Horan
Lewis Capaldi is rollerskating near the Mc Donalds
The artist Lewis Capaldi is singing a song in the park

Slide 11 - Drag question

Grammar
Present simple and Present continuous

Slide 12 - Slide

Present simple (tegenwoordige tijd)
Je gebruikt de t.t. om feiten, gewoonten en regelmatige gebeurtenissen aan te geven. 

vb
I usually take orders from customers. (Gewoonlijk neem ik...)
John always wears a helmet at work. (Jan draagt altijd...)

Slide 13 - Slide

I always... to school (lopen)

Slide 14 - Open question

Present continuous 
(duurvorm tegenwoordige tijd)
Je gebruikt de duurvorm om te zeggen dat iets nu aan de gang is of om irritatie aan te geven.

vb
I am stacking shelves right now. (Ik ben nu aan het vakken vullen)
At the moment she's serving costumers. (momenteel is klanten aan het serveren)

Slide 15 - Slide

She ... always ... me. (plagen)
(present continuous)
A
is...teasing
B
are...bullying
C
was...bullying
D
has...teasing

Slide 16 - Quiz

Lewis Capaldi is always singing about his ex-girlfriend.
(This sentence is written in the...)
A
present simple
B
present continuous

Slide 17 - Quiz

When I play soccer I feel very happy.
A
present simple
B
present continuous

Slide 18 - Quiz

Jack ... me food everyday. (brengen)
(present simple)

Slide 19 - Open question

'someone you loved' is a sad song
A
present simple
B
present continuous

Slide 20 - Quiz

I am ... to the store right now. (gaan)

Slide 21 - Open question

I am ... the band today (verlaten)

Slide 22 - Open question

I ... cereal every morning. (eten)

Slide 23 - Open question

That sad guy over there is known as the Melancholy man.
A
present simple
B
present continuous

Slide 24 - Quiz

I am ... the violin (bespelen)
I ... my bike to school everyday
We are ... to the museum today. (gaan)
playing
ride
going
present continuous
present continuous
present simple

Slide 25 - Drag question

Writing Task: minimum of 35 (thirty-five) words.
Write about what music genre you enjoy the most.
Answer the following questions:
Why do you enjoy it the most, who is your favourite artist (and why)

Slide 26 - Open question