Mensen met een meervoudige beperking

Wat is een meervoudige beperking?
1 / 18
next
Slide 1: Mind map
doelgroepenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Wat is een meervoudige beperking?

Slide 1 - Mind map

De cliënt heeft een meervoudige beperking als hij 2 of meer afzonderlijke beperkingen heeft en iedere beperking afzonderlijk ernstig, omvangrijk en langdurig is.
 

(Ernstige verstandelijke beperking, motorische, zintuiglijke beperking)

Slide 2 - Slide

Kenmerken met een meervoudige beperking

* mensen met een meervoudige beperking;
* mensen met een verstandelijke beperking en autisme;
* mensen met een verstandelijke en motorische beperking;
* mensen met een verstandelijke en zintuigelijke beperking;

Slide 3 - Slide

Verstandelijke beperking en autisme 
Autisme --> auto's = zelf 
Mensen met autisme zijn in zichzelf gekeerd. 

Een autismespectrumstoornis is een aangeboren stoornis in de informatieverwerking in de hersenen.

Voorbeelden van autistisch gedrag; Geobsedeerd zijn (bijvoorbeeld treinen)
Geen schone kleren of schoon beddegoed willen. 


Slide 4 - Slide

Mensen met een verstandelijke en motorische beperking 
Gevolg van cerebrale parese
Cerebrale – met betrekking tot de hersenen
Parese- verlamming

Onvoldoende vorming of een beschadiging van de hersenen, die ontstaan is vlak voor, tijdens of direct na de geboorte(zuurstofgebrek).

Het letsel is blijvend en heeft blijvende beperkingen tot gevolg 

Slide 5 - Slide

Voorbeelden: 
- Spasticiteit 
- Spraakstoornissen
- Epilepsie 

Slide 6 - Slide

Mensen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking
Visuele en auditieve stoornissen.

Niet aangeboren/ aangeboren.

60 tot 75% van de mensen met een verstandelijke beperking zijn visueel beperkt

30% van de mensen met een verstandelijke beperking zijn auditief beperkt.

Slide 7 - Slide

Oorzaak is zuurstofgebrek voor, tijdens of (direct) na de geboorte. Problemen met slikken, hoesten, kauwen en spreken. Spasticiteit, verlammingen van een of meerdere ledematen en ataxie (coördinatiestoornis)
A
Verstandelijk - autisme
B
Verstandelijk - motorisch
C
Verstandelijk - zintuiglijk

Slide 8 - Quiz

Mensen met een verstandelijke beperking voldoen niet aan de normen die passend zijn bij hun leeftijd wat betreft sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

De mate van een verstandelijke beperking wordt alleen op basis van IQ bepaald
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quiz

Wat betekent de afkorting EMB?
A
Ernstig meervoudige beperking
B
Ernstige motorische beperking
C
Ernstige maatschappelijke beperking

Slide 11 - Quiz

Voorbeelden van een lichamelijke beperking zijn:
- een motorische beperking
- een zintuigelijke beperking
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quiz

Welke van de volgende antwoorden is geen kenmerk van het Syndroom van Down?
A
Scheefstaande ogen
B
Een brede korte nek
C
Korte armen, benen en voeten
D
Lange vingers

Slide 13 - Quiz

Een aangeboren beperking ontwikkelt zich voor, tijdens of binnen een jaar na de geboorte,
alles daarna heet een niet-aangeboren beperking
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

Wat betekent de afkorting ZEVMB?

Slide 15 - Open question

Onbegrip, verdriet en frustratie kunnen gevolgen zijn van een niet zichtbare beperking.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Een niet aangeboren beperking kan worden veroorzaakt door ouderdom, ziekte of een ongeval
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Video