Meervoudige beperking en dubbele diagnose

1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

EMB
Dubbele diagnoses

Slide 2 - Mind map

Mensen met meervoudige beperking
De zorgvrager heeft een meervoudige beperking als hij twee of meer afzonderlijke beperkingen heeft en iedere beperking afzonderlijk ernstig, omvangrijk en langdurig is.
Voorbeelden van meervoudige beperkingen zijn: een combinatie van een verstandelijke en motorische beperking, een verstandelijke beperking die samengaat met autisme, en de combinatie doofheid en blindheid.

Slide 3 - Slide

Kenmerken  meervoudige beperking
 • Komt als 1 beperking tot uiting
 • Er is sprake van een communicatieve beperking
 • Er is sprake van een geremdheid in het totale functioneren
 • Er is sprake van een tragere ontwikkeling
 • Er is sprake van gezondheidsproblemen
 • Er doen zich vaak ethische dilemma's voor 

Slide 4 - Slide

Voorbeelden
 • Verstandelijke beperking en doof en/of blind
 •  Verstandelijke beperking en spasme/ motorische beperking
 • Verstandelijke beperking en ernstige epilepsie
 • Verstandelijke beperking en autisme

Je spreekt van een dubbele diagnose als iemand naast de verstandelijke beperking ook een psychische beperking heeft. 

Slide 5 - Slide

Verstandelijke beperking en autisme
Autisme --> autos = zelf
Mensen met autisme zijn in zichzelf gekeerd.

Een autismespectrumstoornis is een aangeboren stoornis in de informatieverwerking in de hersenen.

Gevolg: beperking in sociale contacten en communicatie, beperkte en herhaalde (stereotiepe) gedragspatronen en star gedrag. 

Van totaal aantal mensen met een autismespectrumstoornis heeft 80% een verstandelijke beperking.

Slide 6 - Slide

Mensen met een verstandelijke beperking en een motorische beperking
Verschillende vormen:
- Spasticiteit 
- Verlammingen van 1 of meerder ledematen
- Ataxie (coördinatiestoornissen van het bewegen)

30% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft ook spasmes. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Mensen met een verstandelijke beperking en zintuigelijke beperking
 • Visuele beperking
60 - 75 % van de mensen met een verstandelijke beperking heeft ook een visuele beperking. EMB = 90% ernstige gezichtsstoornis.
 • Auditieve beperking
30% van de mensen met een verstandelijke beperking.
 

Slide 9 - Slide

Oorzaak is zuurstofgebrek voor, tijdens of (direct) na de geboorte. Problemen met slikken, hoesten, kauwen en spreken. Spasticiteit, verlammingen van een of meerdere ledematen en ataxie (coördinatiestoornis)
A
Verstandelijke beperking en autisme
B
Verstandelijke beperking en motorische beperking
C
Verstandelijke beperking en zintuigelijke beperking
D
Verstandelijke beperking en auditieve stoornis

Slide 10 - Quiz

Mensen met een verstandelijke beperking voldoen niet aan de normen die passend zijn bij hun leeftijd wat betreft sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

De mate van een verstandelijke beperking wordt alleen op basis van IQ bepaald
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quiz

Wat betekent de afkorting EMB?
A
Ernstige meervoudige beperking
B
Ernstige motorische beperking
C
Ernstige maatschappelijke beperking
D
Ernstig mogelijke beperking

Slide 13 - Quiz

Voorbeelden van een lichamelijke beperking zijn:
- een motorische beperking
- een zintuigelijke beperking
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

zoek op! Ervaringsordening van Timmers-Huigens
De lichaamsgebonden ervaringsfase.
De associatieve ervaringsfase.
De structurerende ervaringsfase.
De vormgevende ervaringsfase.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

volgende week gastles
ervaringsdeskundige en begeleider 
vragen inventariseren 
start 10:30

Slide 17 - Slide