HC 1 - Invloed GB op het wereldtoneel

1.3 Een industrieel en machtig Brits rijk
De Britse economie na 1800
1 / 17
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

1.3 Een industrieel en machtig Brits rijk
De Britse economie na 1800

Slide 1 - Slide

Deze les gaat 
hier over

Slide 2 - Slide

2. De Britten en India
1765-1885
Inhoud van deze paragraaf:

  • Agrarische en industriele revolutie in GB
  • De arbeidersklasse
  • De rol van India in het ontstaan van de Britse Industriele revolutie (voor 1800)
  • De kolonien en de Britse economie (na 180o)
  • De invloed vna GB op het wereldtoneel (na 1850)
  • Industrieel kapitalisme en een vrijemarkteconomie
  • hervormingen
  • Concurrentie en verdere uitbreiding van het rijk

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Afgelopen les
- Wat werd er met de winsten uit de kolonien gedaan?
- Welke mensen deden er iets met deze winsten?
- Hoe zat de Britse handelseconomie in elkaar?
- Wat was het gevolg van deze complexe handelseconomie?

Slide 5 - Slide

Deze les
- Wat is een wereldtentoonstelling?
- Wat is de invloed van een wereldtentonstelling?
- Hoe bevestigde GB haar wereldmacht status door de Wereldtentoonstelling?
- Wat is het Suezkanaal?
- Wat is de invloed van het Suez kanaal op het modern imperialisme?
- Hoe bevestigde GB haar wereldmacht status door het Suezkanaal?

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat is een wereldtentoonstelling?

Slide 8 - Slide

Wat is de invloed van een wereldtentonstelling?

Slide 9 - Slide

Wat is de invloed van een wereldtentoonstelling?

Slide 10 - Slide

Kracht:
grote winsten en economische groei was hierdoor mogelijk
Zwakte:
Erg afhankelijk van goedkope import en hoge vraag afzetmarkt = gevoelig voor veranderingen in systeem

Slide 11 - Slide

Wat is het Suezkanaal?

Slide 12 - Slide

Hoe bevestigde GB haar wereldmacht status door het Suezkanaal?

Slide 13 - Slide

Wat is de invloed van het Suez kanaal op het modern imperialisme?
timer
1:00

Slide 14 - Slide

Wat is de invloed van het Suez kanaal op het modern imperialisme?
• De opening van het Suezkanaal zorgde ervoor dat de reistijd tussen Groot-Brittannië en India met een derde werd verkort. Daardoor werden communicatie en transport tussen India en Groot-Brittannië sneller.
• India was in de loop van de negentiende eeuw steeds belangrijker geworden voor de economie van Groot-Brittannië. Daardoor veranderde de houding van Groot-Brittannië tegenover India, wat er weer toe leidde dat Groot-Brittannië positiever kwam te staan tegenover het Suezkanaal.

Slide 15 - Slide

Afsluiten
- Wat is een wereldtentoonstelling?
- Wat is de invloed van een wereldtentonstelling?
- Hoe bevestigde GB haar wereldmacht status door de Wereldtentoonstelling?
- Wat is het Suezkanaal?
- Wat is de invloed van het Suezkanaal op het modern imperialisme?
- Hoe bevestigde GB haar wereldmacht status door het Suezkanaal?

Slide 16 - Slide

Huiswerk...

Slide 17 - Slide