Dagbesteding les 6 en 7 studenten

Dagbesteding
les 6 & les 7
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dagbesteding
les 6 & les 7

Slide 1 - Slide

Opdracht week 12
Beste studenten,
Neem de lesson up door en maak na het doornemen van de lesson up de vragen. Deze vragen lever je in via teams. 


Noteer eventuele vragen voor de volgende les.

Slide 2 - Slide

Vraaggericht werken
Kenmerkend voor vraaggerichtwerken=

Het is een samenwerking tussen zorgverlener en cliënt  op basis van gelijkwaardigheid en respect.

Slide 3 - Slide

De hulpvraag:
 • Omschrijft de wensen en behoeften van de cliënt. 
 • De samenleving, het individu en de instelling hebben invloed op de hulpvraag
 • De hulpvraag komt naar voren als je de vraag stelt "help mij bij"
 • Je helpt, als hulpverlener de cliënt bij het ontdekken en verwoorden van zijn hulpvraag
 • De cliënt kan niet altijd zijn hulpvraag uitspreken of onder woorden brengen. Hij kan dan zijn hulpvraag op een andere manier laten zien bijv. door gedrag (impliciete hulpvraag)

Slide 4 - Slide


Vooroordelen vanuit de cliënt:

 • Begeleiding snapt mij niet
 • Luistert niet naar mij
 • Doet alleen wat hij zelf wil

Vooroordelen vanuit de beroepskracht:

 • De cliënt wil toch niets
 • Kun je nooit helpen
 • Is ongemotiveerd
Belangrijk is om altijd objectief te blijven kijken

Slide 5 - Slide

Voorwaarden om vraaggericht te werken
 • Leef je in in de cliënt; 
 • Kijk samen naar de hulpvraag en probeer deze samen met de cliënt te formuleren; 
 • Luister niet alleen maar vraag door, ga in gesprek; 
 • De cliënt is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen resultaat. Beroepskracht voor het proces; 
 • Sluit aan bij de belevingswereld van de cliënt. 

Slide 6 - Slide

Inleiding instructie geven
 • Vat samen waar de nieuwe kennis over gaat
 • Peil de voorkennis van de cliënt 
 • Als er geen voorkennis is, geef je uitleg door bijv. voorbeelden te geven


Slide 7 - Slide

Opbouw van de instructie
 • Geef aan wat het doel van de activiteit is
 • Geef informatie in kleine stappen
 • Geef concrete voorbeelden
 • Sluit in taalgebruik aan bij de cliënt
 • Controleer of de cliënt je begrijpt (laat de cliënt samenvatten wat je hebt vertelt)
 • Blijf bij de kern van wat je wilt vertellen
 • Vat tussendoor en aan het eind de hoofdlijnen van de instructie samen


Slide 8 - Slide

Stappen van instructie
Beginsituatie wat weet de cliënt?
Doelstelling waar wil je naar toe?
Kerninstructie wat vertel ik, wat laat ik de cliënt zelf uitzoeken?
Voordoen, samen doen, nadoen werk in kleine stappen
Instructiemateriaal heb je een stappenplan of oefenmateriaal nodig? 
Evaluatie heb jij je doel bereikt? 

Slide 9 - Slide

Vaardigheden van een beroepskracht 
Een vaardigheid is opgebouwd uit 4 componenten
 • De cognitieve component
 • De motorische component
 • De sociaalpsychologische component
 • De handelingscomponent

Slide 10 - Slide

De cognitieve component
Kennis die nodig is...
Om te begrijpen hoe je handelingen moet uitvoeren
Waarom je de handelingen zo moet uitvoeren
Bewust zijn welk resultaat je moet bereiken

Slide 11 - Slide

De motorische component 
Je weet hoe je handelingen moet uitvoeren, in welke volgorde
Het gaat als vanzelf (zonder er nog bij na te denken)
Het is een gedragspatroon (automatisme) 

Slide 12 - Slide

De sociaalpsychologische component
Dit is het aanleren van de durf en het zelfvertrouwen om handelingen toe te passen in de praktijk

Slide 13 - Slide

De handelingscomponent
Als je vaardigheden beheerst, moet je deze in verschillende situaties zorgvuldig, snel en flexibel kunnen toepassen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Opdracht
Als je de lesson up gekeken hebt kun je beginnen met de vragen. Deze staan apart als opdracht in Teams.

Succes!
Met vriendelijke groeten,
Gabbi Janssen

Slide 16 - Slide