H5- T4 Transport - bs 1 Transportsystemen in planten

 stellingen
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 16 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

 stellingen

Slide 1 - Slide

Transport planten
Transport in dieren
Gesloten; enkelvoudige omloop
Open (meerdere harten)
Gesloten; dubbele omloop

Slide 2 - Slide

Bs 1 Transportsystemen
Leerdoelen:
  • Functie van de bloedsomloop kennen
  • Verschillende bloedsomlopen bij eukaryoten kennen en herkennen
  • Transportsysteem bij planten kennen

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
Je kunt beschrijven hoe opname, transport en afgifte van water met daarin opgeloste stoffen plaatsvindt in de planten.

Je kunt verschillende circulatiesystemen herkennen en de functies van een bloedsomloop benoemen. 

Slide 4 - Slide

Transport in planten

Houtvaten: voor anorganische transport, dus water en mineralen uit bodem (transport omhoog)


Bastvaten: voor organische transport, dus
producten uit fotosynthese naar andere delen
vervoeren 

(vooral beneden; Uitzondering lente omhoog)


Slide 5 - Slide

De grootste boom ter wereld
Reuzensequoia (83,8 m/7,7 m)
(General Sherman = grootste boom)

dit zijn +/- 8 huizen op elkaar

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Opname water
Een boom neemt iedere dag 240 - 400 liter water op!

De boom heeft geen hart en toch moet al die liters water vanuit grond naar de bladeren tegen zwaartekracht in. Hoe??

3 krachten:
Worteldruk
Capillaire werking
Zuigkracht

Slide 8 - Slide

Worteldruk
Water en de opgeloste stoffen kunnen niet door de celwanden van de endodermis vanwege bandje van Caspary. Dus ze MOETEN via endodermiscel.

Mineralen worden via actief transport door de endodermiscellen naar de houtvaten in de centrale cilinder gepompt.

Hierdoor is de osmotische waarde hoger in het houtvat dan in de schors van de wortel. 

Water wordt door osmose de houtvaten in gestuwd. Het al aanwezige water kan daardoor maar 1 kant op... omhoog. 
Dit gehele proces noemen we worteldruk

Slide 9 - Slide

Bouw wortels (91B)

Slide 10 - Slide

Capillaire werking
Houtvaten zijn hele dunne buisjes. 

Waterdruppels gaan via een combinatie van adhesie en cohesie krachten automatisch naar boven.

Dit proces noemen we capillaire werking

Slide 11 - Slide

CAPILLAIRE WERKING

Slide 12 - Slide

Water in een rietje (houtvat) kruipt hoger dan het water waar het rietje in staat?


Hoe kan dit?
Adhesie/cohesie/waterstofbruggen


Slide 13 - Slide

Zuigkracht
In de bladeren van de boom vindt verdamping van water plaats. 

De waterdamp kan ontsnappen via de openstaande huidmondjes

Door de verdamping ontstaat er een onderdruk in de houtvaten. Dit zorgt voor een zuigkracht naar boven.

Slide 14 - Slide

!!- Negatieve druk door verdamping
- makkelijk transport door adhesie en cohesie
- Worteldruk door:
actief transport --> daarna  osmose (H2O) en                                                     diffusie (mineralen)

Slide 15 - Slide

Organische sapstroom
Via de bastvaten stroomt de organische sapstroom. 

Sap bevat voornamelijk (30%) suiker, maar ook andere stoffen zoals:
- Aminozuren
- Mineralen
- Hormonen (ja planten maken ook hormonen)

In bastvaten geldt niet 1-richtingsverkeer. 

Slide 16 - Slide