1 Transportsystemen

Thema 4:    Transport

4.1    Transportsystemen
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 14 slides, with text slides.

Items in this lesson

Thema 4:    Transport

4.1    Transportsystemen

Slide 1 - Slide

4.1 Transportsystemen
Voorkennis:
1. Welke transportsystemen zijn er in een menselijk lichaam?
2. Welk transportsysteem heeft een plant?

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Je kunt beschrijven hoe opname, transport en afgifte van water met daarin opgeloste stoffen plaatsvindt in de planten.

Je kunt verschillende circulatiesystemen herkennen en de functies van een bloedsomloop benoemen. 

Slide 3 - Slide

Vatenstelsel bij planten
Houtvaten:
Anorganische sapstroom (water + zouten / mineralen)
Bastvaten:
Organische sapstroom
(Water + assimilatieproducten)


Slide 4 - Slide

Opname water
Een boom neemt iedere dag 240 - 400 liter water op!

Hoe??

3 krachten:
Worteldruk
Capillaire werking
Zuigkracht

Slide 5 - Slide

Worteldruk
Water en mineralen worden opgenomen via de celwanden van de epidermiscellen. 

Mineralen worden via actief transport door de endodermiscellen naar de houtvaten in de centrale cilinder gepompt.

Water wordt door osmose de houtvaten in gestuwd. Dit gehele proces noemen we Worteldruk

Slide 6 - Slide

Capillaire werking
Houtvaten zijn hele dunne buisjes. 

Waterdruppels gaan via een combinatie van adhesie en cohesie krachten automatisch naar boven.

Dit proces noemen we capillaire werking

Slide 7 - Slide

Zuigkracht
 Waterdamp kan ontsnappen via de openstaande huidmondjes

Door de verdamping ontstaat er een onderdruk in de houtvaten. Dit zorgt voor een zuigkracht naar boven.

Slide 8 - Slide

Bouw wortels (91B)

Slide 9 - Slide

Organische sapstroom
Via de bastvaten stroomt de organische sapstroom. 

Sap bevat voornamelijk (30%) suiker, maar ook andere stoffen zoals:
- Aminozuren
- Mineralen
- Hormonen (ja planten maken ook hormonen)

In bastvaten geldt niet 1-richtingsverkeer. 

Slide 10 - Slide

4.1 Transportsystemen
1. Hoe vaak gaat bloedcel door het hart bij 1 volledige omloop? 
2. Hebben insecten een hart? 

Slide 11 - Slide

Verschillende systemen in dieren
Insecten: Open circulatiesysteem met een hart

Gewervelden: Gesloten bloedsomloop met een hart

Vissen: enkelvoudig bloedsomloop

Mensen: Dubbele bloedsomloop 

Slide 12 - Slide

Bloedsomloop bij mensen
BINAS 84A


Slide 13 - Slide

Aan de slag...
4.1   Transportsystemen
Opdracht 1 t/m 11

Slide 14 - Slide