3.3 Hoe is het geregeld?

Hoe komen je ouders aan geld?
1 / 22
next
Slide 1: Mind map
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Hoe komen je ouders aan geld?

Slide 1 - Mind map

§3.3 Hoe is het geregeld?
Na deze les kun je:
-uitleggen wat er in de CAO staat.
-het nettoloon berekenen.
-opzoeken hoeveel je minimaal dient te verdienen.
-benoemen welke wetten werknemers beschermen. 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

CAO onderhandelingen
 • CAO (collectieve arbreisovereenokomst)
 • Het zijn overeenkomsten die worden gesloten tussen de minister, schoolorganisaties en vakbonden.

VB: In de  CAO van het voortgezet onderwijs staat dat bijv. dat leerlingen maar tot 17:00 op school mogen blijven. Dit geldt dan voor alle leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten. 

Slide 4 - Slide

Cao
Een cao is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Een cao, collectieve arbeidsovereenkomst, bestaat uit een verzameling van afspraken die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak.

Slide 5 - Slide

Voorbeelden CAO

Slide 6 - Slide

Bruto- en nettoloon
 • Brutoloon = afgesproken loon met werkgever
 • Nettoloon = brutoloon - (loonbelasting - sociale premies)

 • TIP: BRUTOLOON IS ALTIJD HOGER DAN NETTOLOON
 • Nettoloon krijg je uiteindelijk op je rekening en kun je dus daadwerkelijk uitgeven. 

Slide 7 - Slide

Bruto- en nettoloon
 • Brutoloon = loon dat je afspreekt met je werkgever
 • Nettoloon = loon na aftrek van belasting en premies
 • Formule: Nettoloon = brutoloon - loonheffing
 • Formule: Loonheffing = loonbelasting + sociale premies

Slide 8 - Slide

Theorie: het minimumloon

In Nederland kennen we het minimumloon: het minimale loon wat een werknemer betaald moet krijgen.

Vul op je antwoordblad in:

Waarom is er een minimumloon ingesteld? Wie profiteert daar van? 

Bonusvraag (moeilijker): Leg uit dat een (hoog) minimumloon tot werkloosheid kan leiden.

Slide 9 - Slide

De hoogte van het minimumloon

Bekijk onderstaand knipsel waarin hoogte minimumloon van iemand van 22 of ouder staat.

Slide 10 - Slide

Bescherming van de werknemer door:


* de Wet minimumloon

* de Arbowet
* de Arbeidstijdenwet

Slide 11 - Slide

Arbowet
Wat is de Arbowet?
 • Basis voor veilig en gezond werken
 • Voorkomt ziekteverzuim
 • Alle werkgevers en werknemers in Nederland

Slide 12 - Slide

Arbowet 
Voor de arbeidsomstandigheden zijn er regels gemaakt door de overheid en die staan in de Arbowet.

Slide 13 - Slide

de werkgever:
 • Moet gevaren voor gezondheid aanpakken (Arbowet)
 • Duw en trekmeter: Laat zien of er overbelasting is
 • Voorlichting geven over trekken:Leg uit wat de beste manier is. (Arbowet)

Slide 14 - Slide

arbeidstijdenwet
regels voor werk en rusttijden

Slide 15 - Slide

Inspectie SZW  
Zij houden toezicht op de naleving van:

- Arbowet
- Arbeidstijdenwet

Slide 16 - Slide

Nettoloon =
A
brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)
B
brutoloon - loonbelasting
C
brutoloon - sociale premies
D
brutoloon

Slide 17 - Quiz

Wat is een CAO?
A
Centrale Arbeidsovereenkomst
B
Collectieve Arbeidsonderneming
C
Centrale Arbeidsonderneming
D
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Slide 18 - Quiz

Juist of onjuist?
Het minimumloon is voordelig voor werkgevers.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quiz

Deze wet regelt de werk- en rusttijden
A
Arbowet
B
Arbeidstijdenwet

Slide 20 - Quiz

Je brutoloon is €2.000. De inhoudingen zijn €200, wat is je nettoloon?

Slide 21 - Open question

Hoe jonger iemand is hoe lager het minimumloon is?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quiz