Powercollege 13 achterstandswijken

Powercollege 13 Achterstandswijken
1 / 24
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Powercollege 13 Achterstandswijken

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
◉ Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen sanering en renovatie.
◉ Je kunt voorbeelden geven van manieren waarop een gemeente de inrichting van een wijk kan verbeteren.
◉ Je kunt twee voorbeelden geven van manieren waarop de leefbaarheid in een wijk door armoedebeleid kan verbeteren.
◉ Je kunt voorbeelden geven van stedelijke vernieuwing 

Slide 2 - Slide

Waarom vindt de overheid het belangrijk dat er buurtfeesten georganiseerd worden?

Slide 3 - Slide

Hoe kan een laag inkomen leiden tot welvaartziektes?

Welvaartziekten:
hart- en vaatziekten, suikerziekte, kanker.

Slide 4 - Slide

Gemeenten hebben veel invloed op de inrichting van een wijk 

Slide 5 - Slide

Achterstandswijk
Woonwijk met slechte leefomstandigheden en sociale problemen. Denk aan structurele werkloosheid, veel criminaliteit. Ook wel aandachtswijken genoemd

Slide 6 - Slide

Gemeente -> bestemmingsplan

Slide 7 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, werken etc

Slide 8 - Slide

Verbeteren leefbaarheid met armoedebeleid
Armoedebeleid = Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij burgers.
 - Helpen mensen zonder werk, mensen met schulden, mensen met gezondheidsproblemen en mensen die eenzaam zijn.
 - Problemen gaan vaak samen.

Woningbouwcorporaties
Het is voor hulpverleners lastig om deze mensen op te sporen.
 - Woningcorporaties gaan langs bij mensen met huurachterstand en helpen bij het vinden van een oplossing → minder mensen uit huis gezet.

Gemeente
 • Betrekken bewoners achterstandswijken bij oplossen van problemen door wijkraad.
 • Buurtcontracten met betrokkenen (woningcorporatie, bedrijfjes en vrijwilligers).
 - Wie doet wat om de leefbaarheid te vergroten.

Slide 9 - Slide

Renoveren
Saneren

Slide 10 - Slide

Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?

Slide 11 - Open question

saneren

Slide 12 - Slide

Wat kan er gedaan worden om een achterstandswijk te verbeteren?
A
Sloop en nieuwbouw
B
Renovatie
C
Sanering

Slide 13 - Quiz

Hoe noemen we de zogenaamde 'aandachtswijken' ook wel?
A
Achterstandswijken
B
Prachtwijken
C
Krachtwijken
D
Vogelaarwijken

Slide 14 - Quiz

Welke vorm stadsvernieuwing zie je hier?
A
Saneren
B
Renoveren
C
Vinex-wijk
D
Nieuwbouw

Slide 15 - Quiz

Het opknappen van verouderde huizen noemen we saneren.
A
goed
B
fout

Slide 16 - Quiz

Van  Probleemwijk tot Prachtwijk.
 • Verbeteren van publieke ruimte
 • Woningen saneren en renoveren
 • Bewoners: scholing en aantrekken middenklasse
 • Veiligheid vergroten
Cruijff Court

Slide 17 - Slide

Zorgen voor de mensen 
4 problemen waar arme mensen mee te maken hebben:

1 Geen werk
2 Eenzaamheid 
3 Schulden
4 Gezondheidsproblemen

Wat hebben die 4 problemen met elkaar te maken?

Slide 18 - Slide

Voorbeeld aandachtswijk aanpakken
De wijk Doornakkers in Eindhoven

Slide 19 - Slide

Aanpak
 • 2007: renovatie & sanering
 • Op oudsportcomplex nieuwe koopwoningen
 • verkeersveilige maatregelen
 • (kinder)voorzieningen
 • Meer en rijkere mensen nu

Slide 20 - Slide

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
 • Armoedebeleid voeren 
 • wijk problemen samen oplossen (met bewoners)
 • activiteiten mét mensen organiseren

Slide 21 - Slide

Armoedebeleid
maatregelen om mensen zonder werk, met schulden en gezondheidsproblemen en eenzaam zijn te helpen. 

*hulpverleners, zoeken meestal mensen met schulden op. (vaak gaan bovenstaande problemen samen)

Slide 22 - Slide

stedelijke vernieuwing

Het verhogen van leefbaarheid in aandachtswijken door verbeteren van woningen en woonomgeving spreek je van Stedelijke vernieuwing

Slide 23 - Slide

0

Slide 24 - Video