Workshop 27 begeleidingsmethoden

Begeleidingsmethodieken
1 / 14
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Begeleidingsmethodieken

Slide 1 - Slide

Als begeleider specifieke doelgroepen kun je in overleg met je collega’s of leidinggevende kiezen uit verschillende hulpverleningsmethodieken. Dit zijn methoden, ondersteuningswijzen, modellen of strategieën om planmatig te werken. Aan de hand van de hulpvraag van een cliënt bespreek je met elkaar welke methodiek het meest geschikt is om de problemen van een cliënt aan te pakken.
Wat gaan we vandaag doen?
 • Visie op begeleiden
 • Begeleidingsmethode en stijl
 • Begeleidingsgebieden
 • Niveaus van begeleiden
 • Begeleidingsstijlen
 • Bormen van begeleiden
 • Begeleidingsmethodieken


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Visie op begeleiding
Visie: een beeld of een verwachting dat je hebt van iets in de toekomst.

 • Instellingsvisie
 • Professionele visie
 • Persoonlijke visie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsmethode


Systematische manier om van een begin naar een eindsituatie toe te werken


Begeleidingsstijl


De manier waarop de begeleider met de methode omgaat

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsgebieden
 • Het voeren van gesprekken
 • Het uitvoeren van verzorgende taken
 • Het organiseren van ontwikkelingsgerichte activiteiten
 • Het scheppen van een uitdagende, prettige omgeving

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Niveaus van begeleiden

1. De cliënt
2. De situatie
3. De begeleider

Slide 6 - Slide

Tijdens het werken met cliënten heb je 3 niveaus waarop je de begeleiding kunt afstemmen. Wanneer zich een probleem voordoet of wanneer je een bepaald doel wilt bereiken, kun je de begeleiding afstemmen op de cliënt, op de situatie of op jezelf.
1) de cliënt
2) de situatie
3) de begeleider
Empowerment
 • Je hulpverlening is er steeds op gericht dat de cliënt zo veel mogelijk zelf keuzes kan maken die hem meer controle geven over zijn eigen leven. 
 • Een houding waarbij je de cliënt de ruimte geeft om zelf met oplossingen te komen. 
 • Niet stilstaan bij alles wat er niet goed gaat, maar vooral kijken naar wat er wel goed gaat en wat je zou willen bereiken in de toekomst. 
 • Denk aan het versterken van het sociale netwerk van de cliënt, nieuwe sociale vaardigheden leren of contacten leggen met lotgenoten.

Aandachtspunten bij empowerment
 • Je hebt een uitnodigende houding en staat open voor ideeën van de cliënt.
 • Je bent nieuwsgierig: je vraagt naar positieve ervaringen.
 • je informeert naar de stappen die de cliënt heeft gezet. En je vraagt daarop door.
Slide 7 - Slide

Give somebody the power to do something 

Bij de nieuwe manier van hulpverlenen valt nogal eens de term empowerment. Empowerment is kortgezegd het vinden en vergroten van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt. Je hulpverlening is er steeds op gericht dat de cliënt zo veel mogelijk zelf keuzes kan maken die hem meer controle geven over zijn eigen leven. Dit vraagt een houding waarbij je de cliënt de ruimte geeft om zelf met oplossingen te komen. Want hoe dan ook, de cliënt is de meest deskundige op het gebied van zijn eigen leven. Hij kent zichzelf tenslotte het beste en het langst.
Bij het samen zoeken naar de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt werk je vooral oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat je niet te lang stilstaat bij alles wat er niet goed gaat, maar vooral kijkt naar wat er wel goed gaat en wat je zou willen bereiken in de toekomst. Denk aan het versterken van het sociale netwerk van de cliënt, nieuwe sociale vaardigheden leren of contacten leggen met lotgenoten.
Aandachtspunten bij empowerment
Je hebt een uitnodigende houding en staat open voor ideeën van de cliënt.
Je bent nieuwsgierig: je vraagt naar positieve ervaringen.
je informeert naar de stappen die de cliënt heeft gezet. En je vraagt daarop door.
1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht
    werken
1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht 
    werkens
8. PDL
9. Persoonsgerichte zorg
10. Zintuigactivering
11. Validation
12. ROB
13. Affectief Bewuste
     benadering
14. Belevingsgerichte zorg
15. Eigen initiatief model
16. Triple-C

Slide 8 - Slide

- Voor wie is de methodiek bedoeld
- Wat is de kern van de methodiek
- wat zijn de voor- en nadelen van de methodiek
- praktijkvoorbeeld hoe je deze methode kunt toepassen
Belevingsgerichte zorg/hulpverlening:

Een methode met als doel om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Wordt vooral ingezet in: Ouderenzorg/gehandicaptenzorg/psychiatrie.

 •  RO(B) - Realiteitsoriëntatie (begeleiding) gericht op geheugen oefeningen wordt veel ingezet bij beginnende geheugenproblemen.
 • Warme zorg - huiselijke sfeer creeren, ''meebewegen'' met client
 • Levensboek - herkenning gevoel van angst verminderen. Tastbaar product.
 • Reminiscentie-  bewust ophalen van herinneringen bijvoorbeeld door muziek, materialen.
 • Snoezelen- zintuigactivering - doel:  ontspannen door diens zintuigen te stimuleren


Slide 9 - Slide


- ROB - kalenders die ze hangen in ouderenzorg/verzorgingstehuizen, met grote datums erop.

Casus
Mevrouw Lamberts is de laatste tijd wel eens de weg kwijt. Ze weet vaak niet meer welke dag het is, terwijl ze dat vroeger feilloos wist. Het vermoeden is dat ze dementeert. Kunnen we mevrouw helpen met haar oriëntatie in tijd en ruimte?​

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

RO(B)
Enkele voorbeelden van oriëntatieoefeningen:

 • goede aanduidingen van de functie van een kamer (huiskamer, slaapkamer, badkamer)
 • klokken die herkenbaar zijn en de tijd goed aangeven
 • gebruik van herkenbare pictogrammen.

Slide 11 - Slide

De realiteits-oriëntatiebenadering is een methode om het denkvermogen van oudere mensen te prikkelen. Dit kan positieve effecten hebben als je kijkt naar de manier waarop hulpverleners communiceren met oudere mensen. 
Opdracht begeleidingsmethodieken (30minuten)
1. Kies uit de volgende pagina één begeleidingsmethodieken uit
2. verzamel op internet informatie over de begeleidingsmethodiek
3. Maak een infographic/ of in word een document die je in teams kunt plaatsen en waar je kort wat over vertelt in de les (Dit ook zodat jullie deze informatie later nog eens terug kan kijken/vinden) 
Wat ga je uitwerken? 
- Voor wie is de methodiek bedoeld
- Wat is de kern van de methodiek
- wat zijn de voor- en nadelen van de methodiek
 praktijkvoorbeeld hoe je deze methode kunt toepassen 
- voeg 2 quizvragen toe met meerkeuze antwoord 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht
    werken
1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht 
    werkens
8. PDL
9. Persoonsgerichte zorg
10. Zintuigactivering
11. Validation
12. ROB
13. Affectief Bewuste
     benadering
14. Belevingsgerichte zorg
15. Eigen initiatief model
16. Triple-C

Slide 13 - Slide

- Voor wie is de methodiek bedoeld
- Wat is de kern van de methodiek
- wat zijn de voor- en nadelen van de methodiek
- praktijkvoorbeeld hoe je deze methode kunt toepassen
Nabespreken 
De opdrachten na bespreken klassikaal 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions