Revius College 121021

Cambium College 18 januari 2022
MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
1 / 50
next
Slide 1: Slide
docent naar coachMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Cambium College 18 januari 2022
MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Even voorstellen
 • Anneke de Koning
 • Docent/trainer
 • Onderwijs- en examenontwikkelaar
 • Scholen en bedrijfsleven
 • Motto "leren is leuk!"

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat verwacht je van deze training?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Je weet wat MGV in hoofdlijnen inhoudt.
A
Nee
B
Een beetje
C
Redelijk
D
Heel goed.

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Tijdens deze training

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Blijf staan als...

 • Je op zijn minst weet wat MGV in hoofdlijnen inhoudt.
 • Je MGV op zijn minst een beetje interessant vindt.
 • Je wel eens boek over MGV hebt gelezen.
 • Je wel eens een training over MGV hebt gevolgd.
 • Je MGV werkelijk toepast in jouw werk.
 • Je wel eens training over MGV geeft.
 • Je wel eens onderzoek doet naar MGV.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Ingrediënten voor vandaag

 • Leerling en motivatie 
 • Wat is MGV? 
 • Oefenen met open vragen
 • Reflectief luisteren
 • Start praktijkopdracht

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waar loop je tegenaan rondom de motivatie van leerlingen?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Motivatie

 • Autonome motivatie
 • Extrinsieke motivatie
 • Intrinsieke motivatie


drie vormen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Oefening in tweetallen (1) 

Voorbereiding
 • Bedenk iets waarover je wil veranderen, maar nog twijfel. Keuze tussen twee dingen.
 • A vertelt B over iets waarover hij/zij nadenkt om te veranderen, maar nog geen beslissing over heeft gemaakt.
 • B overtuigt A dat hij/zij MOET veranderen. B komt met oplossingen, confronteert A en geeft zijn/haar oordeel.


Acties van B
 • Leg uit waarom de persoon zou moeten veranderen.
 • Geef 3 voordelen voor deze verandering.
 • Vertel hoe deze persoon moet veranderen.
 • Benadruk hoe belangrijk het is om te veranderen.
 • Overtuig de persoon dit ook daadwerkelijk te doe.
Duur: 5 minuten

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Oefening in tweetallen (2)
Acties van B: vragen stellen
 • Waarom wil jij deze verandering maken?
 • Als je zou beslissen om te veranderen, hoe zou je dat dan aanpakken?
 • Wat zijn voor jou de 3 beste redenen om te veranderen?
 • Hoe belangrijk is het voor jou om te veranderen op een schaal van 0-10?

Voorbereiding
 • Bedenk iets waarover je wil veranderen, maar nog twijfel.
 • A vertelt B over iets waarover hij/zij nadenkt om te veranderen, maar nog geen beslissing over heeft gemaakt.
 • B luistert aandacht en stelt vragen.


Duur: 5 minuten

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat is nodig voor een
gedragsverandering?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Wat is er nodig voor een duurzame gedragsverandering?
 • Lijdensdruk
  Meer nadelen dan voordelen
 • Aantrekkelijk alternatief
 • Discipline
 • Selfserving bias
  Fout aan zichzelf toewijzen
 • Self efficacy
  Overtuiging zelf de fout op te kunnen lossen 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Ingrediënten voor vandaag

 • Leerling en motivatie 
 • Wat is MGV? 
 • Oefenen met open vragen
 • Oefenen met reflectief luisteren
 • Start praktijkopdracht

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Socrates
 • Iemand met een probleem is ook zwanger van het probleem
 • Ander moet het zelf doen
 • Alleen begeleiden
 • Geïnteresseerd in een ander
 • Je hebt zelf geen mening
 • Vragen totdat je bij de kern bent
 • Zo weet je waar het bij de andere persoon om gaat

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Definitie

 • Motiverende Gespreksvoering is een benadering die mensen helpt hun gedrag van binnenuitte veranderen
Motiverende gespreksvoering

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Definitie

 • Motiverende Gespreksvoering is een benadering die mensen helpt hun gedrag ‘van binnenuit’ te veranderen. 

 • Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Daarbij speelt het verkennen en oplossen van ambivalentie een belangrijke rol.
Motiverende gespreksvoering

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Ambivalentie
Tegenstrijdige gedachten
Behoudtaal
Taalgebruik waarmee je gesprekspartner aangeeft niet te willen veranderen.

Verandertaal
Taalgebruik waarmee je gesprekspartner aangeeft te willen veranderen.  
Slide 19 - Slide

Je vraagt niet rechtstreeks naar verandertaal. 

Als professional weet je vaak wat beter zou zijn voor de leerling. Bijvoorbeeld in hoe hij kan leren. 
Maar zodra je zegt: zou je het niet eens zo doen. Dan ontstaat er meestal weerstand. 

Voorbeeld - Flip. 

Je kan uiteindelijk wel een tip geven. Maar het is altijd met toestemming van de leerling. De leerling houdt de regie. 
Opdracht:
Bekijk het filmpje en schrijf op wat deze mensen denken.
Verandertaal
Behoudtaal
Ambivalentie
Beslissingsbalans

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Eigenlijk zou ik... maar...
Aan de ene kant wil ik... maar...
Ik wil het wel, maar ik kan het niet.
Verandertaal
Behoudtaal
Ambivalentie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Basishouding MGV
 • Samenwerking
  Zorg voor een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met jouw student.
 • Ontlokken
  Ontlok verandertaal (zelfmotiverende uitspraken).
 • Compassie
  Stel het belang van de student voorop.
 • Acceptatie
  Heb respect voor de autonomie van de student. (geen reparatiereflex)

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Techniek MGV
 • Open vragen stellen
 • Reflectief luisteren
 • Bevestigen
 • Samenvatten
 • Informatie geven

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Ingrediënten voor vandaag

 • Leerling en motivatie
 • Wat is MGV? 
 • Oefenen met open vragen
 • Reflectief luisteren
 • Start praktijkopdracht

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Techniek MGV
 • Open vragen stellen
 • Reflectief luisteren
 • Bevestigen
 • Samenvatten
 • Informatie geven

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Soorten vragen
Gesloten vragen 
 • Beginnen met werkwoord
Open vragen
 • Beginnen met vragend voornaamwoord: Wie, welke, hoe, wat, wanneer, waarom 
Doorvragen
 • Uitdiepen standpunt of verhaal dat gezegd is (=analytisch luisteren en denken)

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Open vragen stellen - groepsrollenspel

Gesprek met een leerling
 • Zo veel mogelijk te weten te komen over de leerling wat relevant is voor jou als docent om de leerling te kunnen motiveren.
 • Docenten stellen om de beurt een vraag. 
 • Lukt het zo veel mogelijk open vragen te stellen en door te vragen? 
Doel is zo veel mogelijk te weten te komen om de leerling te kunnen motiveren. 


Denk bij het stellen van vragen aan:
 • Lijdensdruk (meer nadelen dan voordelen)
 • Aantrekkelijk alternatief
 • Discipline
 • Fout aan zichzelf toewijzen
 • Overtuiging zelf de fout op te kunnen lossen 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Valkuilen bij het stellen van open vragen
 • Na een open vraag meteen een gesloten vraag
 • Te kort wachten op een antwoord
 • Zelf antwoord geven
 • Een stapelvraag stellen
 • Wollige vragen
 • Vragen ‘de verkeerde kant’ op
 • Niet voldoende doorvragen waardoor het antwoord nog niet duidelijk is  
Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Ingrediënten voor vandaag

 • Student, motivatie en SLB
 • Wat is MGV? 
 • Basisvaardigheden en techniek MGV
 • Oefenen met open vragen
 • Reflectief luisteren
 • Start praktijkopdracht

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

We bekijken een video
 • Yvon wil de kandidaat motiveren om toch nog een poging te wagen.
 • Welke technieken gebruikt Yvon?

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Video

This item has no instructions

REFLECTIE
Statement waarmee je teruggeeft wat je denkt dat de ander bedoelt of ervaart.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Toegevoegde waarde
 • Leerling aanzetten tot denken
 • Begrip tonen
 • Motivatie vergroten
 • Afwisseling in een gesprek
 • Reageren op emoties

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken van reflectie
 • Een selectief soort samenvatting
 • Stellend (geen vraag)
 • Kort (to the point)
 • Neutraal (jouw mening doet er niet toe)
 • Beredeneerd gidsen naar bedoeling of emotie

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

WAT DOE JE NA REFLECTIE?
 • Stilte (geef de ander de tijd om te reageren, voeg er dus niet meteen een nieuwe vraag aan toe).

 • Opnieuw reflecteren: als de ander zaken toevoegt of corrigeert, blijf je reflecteren tot je zeker weet dat jij en de ander elkaar begrijpen.

 • Doorvragen: na een bevestiging kun je verder gaan met een nieuwe vraag of met een nieuwe reflectie waarmee je een ander aspect benoemt.

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Reflecties herkennen in een gesprek
1. Docent: “Hoe gaat het thuis met het maken van huiswerk?”
Student: “Als ik eenmaal begonnen ben dan gaat het wel goed, dan maak ik het wel af.”

Wat kan nu een reflectie zijn?

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Reflecties herkennen in een gesprek
1. Docent: “Hoe gaat het thuis met het maken van huiswerk?”
Student: “Als ik eenmaal begonnen ben dan gaat het wel goed, dan maak ik het wel af.”

2. Docent: “Je vindt het nog lastig om te beginnen.”
Student: “Ja, ik stel het de hele tijd uit.”

Wat kan nu een reflectie zijn?

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Reflecties herkennen in een gesprek
1. Docent: “Hoe gaat het thuis met het maken van huiswerk?”
Student: “Als ik eenmaal begonnen ben dan gaat het wel goed, dan maak ik het wel af.”

2.Docent: “Je vindt het nog lastig om te beginnen.”
Student: “Ja, ik stel het de hele tijd uit.”

3. Docent: “En daardoor ben je veel langer met je huiswerk bezig.”
Student: “Ja, klopt. Gisteren wilden we thuis ’s avonds nog een serie kijken. Dat doen we dan samen. Nu moesten ze op mij wachten.”

Wat kan nu een goede open vraag zijn?

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Reflecties herkennen in een gesprek
1. Docent: “Hoe gaat het thuis met het maken van huiswerk?”
Student: “Als ik eenmaal begonnen ben dan gaat het wel goed, dan maak ik het wel af.”

2. Docent: “Je vindt het nog lastig om te beginnen.”
Student: “Ja, ik stel het de hele tijd uit.”

3. Docent: “En daardoor ben je later klaar met jouw huiswerk.”
Student: “Ja, klopt. Gisteren wilden we thuis ’s avonds nog een serie kijken. Dat doen we dan samen. Nu moesten ze op mij wachten.”

4. Docent: “Hoe was dat voor jou?”
Student: “Niet zo leuk, ze gaan dan op me mopperen. En ik baal er dan ook van dat ik nog ’s avonds huiswerk moet maken.”
Wat kan nu een reflectie of open vraag zijn?

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Ingrediënten voor vandaag

 • Leerling en motivatie
 • Wat is MGV? 
 • Basisvaardigheden en techniek MGV
 • Oefenen met open vragen
 • Reflectief luisteren
 • Start praktijkopdracht

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag (start eindopdracht)
 1. Maak een plan aan welke punten van MGV je wil werken. Geef ook aan waarom je dit wil.
 2. Ga in gesprek met leerlingen.
 3. Maak een reflectieverslag voor de feedbackbijeenkomst.

Hulpmiddel: Beslissingsbalans

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Routekaart
 • Training + start opdracht
 • Verwerking (gesprekken voeren + reflectie)
 • Feedback op gesprekken en reflectie
 • Nog eens gesprekken voeren (met feedback in achterhoofd)
 • Show & tell (terugkijken en vooruit kijken - hoe nu verder) 

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie training

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

De sheets hieronder kan je gebruiken - hoeft niet, natuurlijk. 

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

"Ja maar"
(en het herkennen van de reparatiereflex)
Het herkennen van de reparatiereflex. 

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Wat levert het de leerling op?
Meer eigenaarschap en regie
Inzicht in gedrag en intrinsieke motivatie
Duurzame ontwikkeling

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

Slide 49 - Slide

This item has no instructions

Slide 50 - Slide

This item has no instructions