Materie H7.1 Deeltjesmodel

H7 Materie
Het deeltjesmodel
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H7 Materie
Het deeltjesmodel

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
 1. Welkom / Toets
 2. Start hoofdstuk H7 Materie (H7.1) 
 3. Uitleg (10 min)
 4. Zelfstandig werken (10 min)
 5. Afsluiting (5 min)  

Slide 2 - Slide

Het deeltjesmodel
Lesdoelen:
 1. weten hoe een stof is opgebouwd
 2. kunnen uitleggen wat het deeltjesmodel is
 3. de faseovergangen kunnen verklaren met het deeltjesmodel
 4. weten wat een scheikundige reactie is

Slide 3 - Slide

Iedere stof

 heeft een unieke combinatie van stofeigenschappen!

Slide 4 - Slide

Waar denk je aan bij het woord: Deeltjesmodel

Slide 5 - Mind map

Stofeigenschappen
Om een stof te herkennen kijk je welke eigenschappen die stof heeft.
Er bestaan geen verschillende stoffen die precies dezelfde eigenschappen hebben.
Als er maar 1 stofeigenschap anders is, gaat het om een andere stof!

Slide 6 - Slide

Welke stofeigenschappen zijn er?

Slide 7 - Slide

Welke stofeigenschappen zijn er?
Voorbeelden van stofeigenschappen:
 • kleur
 • geur
 • smaak 
 • fase bij kamertemperatuur 
       (vast, vloeibaar of gasvormig)
 • brandbaarheid
 • smeltpunt en kookpunt
 • geleiding
 • dichtheid
 • wel of niet magnetisch

Slide 8 - Slide

Is vorm een stofeigenschap?
A
ja
B
nee

Slide 9 - Quiz

Vorm is geen stofeigenschap!
Stoffen kunnen in meerdere vormen voorkomen.

Voorbeeld: water
water in vaste vorm: ijsklontje
water in vloeibare vorm: in een glas
water in gasvorm: waterdamp

Maar het blijft water!

Slide 10 - Slide

Moleculen als bouwstenen
Waar bestaan stoffen uit?

Alle stoffen bestaan uit moleculen.

Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof dat nog alle eigenschappen van die stof heeft.

Als je een molecuul nog verder gaat bekijken bestaat het uit atomen.

Slide 11 - Slide

Voorbeeld molecuul en atomen
Water  bestaat uit watermoleculen.

Watermoleculen bestaan uit twee soorten atomen, waterstof (H) en zuurstof (O).

Een watermolecuul bestaat uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom
H2O

Slide 12 - Slide

Het deeltjesmodel
Wordt gebruikt om stofeigenschappen en verschijnselen beter te begrijpen

Slide 13 - Slide

De moleculen van 1 stof zijn allemaal gelijk aan elkaar
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Fasen van stoffen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

vaste stof
 • Heeft een eigen volume.
 • Heeft een eigen vorm.
 • De deeltjes liggen steeds op dezelfde plaats, bewegen een heel klein beetje.
 • Moleculen trillen zacht
 • Ze trekken elkaar sterk aan.
 • Er is weinig ruimte tussen de deeltjes.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Verklaar de gebeurtenis uit het filmpje met het deeltjesmodel
A
de moleculen van een stof veranderen niet
B
de moleculen van een stof bewegen
C
de moleculen van een stof trekken elkaar aan

Slide 21 - Quiz

vloeistof
 • Heeft een eigen volume.
 • Heeft geen eigen vorm.
 • De deeltjes bewegen door elkaar heen.
 • De deeltjes trekken elkaar een beetje aan.
 • Moleculen trillen een beetje
 • Er is een beetje ruimte tussen de deeltjes.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Verklaar de gebeurtenis uit het filmpje met het deeltjesmodel
A
de moleculen van een stof veranderen niet
B
de moleculen van een stof bewegen
C
de moleculen van een stof trekken elkaar aan

Slide 24 - Quiz

gas
 • Heeft geen eigen volume.
 • Heeft geen eigen vorm.
 • De deeltjes bewegen op hoge snelheid door elkaar. 
 • Ze trekken elkaar bijna niet aan.
 • Moleculen trillen heel veel
 • Er is heel veel ruimte tussen de deeltjes

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

In een gas bewegen de moleculen
A
Heel snel
B
Heel langzaam

Slide 27 - Quiz

1

3

2
4

4

4

4

4

4

Vast
Gas
Vloeibaar
Smelten
Stollen
Verdampen
Condenseren
Sublimeren
Rijpen

Slide 28 - Drag question

In de vaste fase van een stof kunnen de moleculen niet bewegen
A
waar
B
niet waar

Slide 29 - Quiz

Bij welke fase bewegen de deeltjes het snelst?
A
Vast
B
Vloeistof
C
Gas
D
Ze bewegen altijd even snel

Slide 30 - Quiz

Wat zijn de 4 kenmerken van het deeltjesmodel?
timer
5:00

Slide 31 - Open question

Stoffen veranderen
Bij een fase overgang veranderen de moleculen niet.

Wanneer moleculen wel veranderen spreek je aan een chemische reactie.

Slide 32 - Slide

Chemische reacties
Stel je steekt je kruk in de fik. Het hout zal gaan branden en je houdt as over. Dit is een voorbeeld van een chemische reactie. 

Bij een chemische reactie verdwijnen je beginstoffen (hout) en ontstaan er nieuwe reactieproducten (as)

Slide 33 - Slide

Relatieschema's
beginstoffen -> eindproducten

voorbeeld
verbranding aardgas

methaan + zuurstof --->  koolstofdioxide + water

Slide 34 - Slide

Natuurkunde of scheikunde?
Scheikunde gaat over onomkeerbare veranderingen (bijvoorbeeld een chemische reactie)

Natuurkunde gaat over omkeerbare veranderingen (bijvoorbeeld fase overgangen)

Slide 35 - Slide

Aan de slag!
 • Wat: lees je Nova boek blz. 128 t/m 130 en maak opgaven 1 t/m 4 van H 7.1 op blz. 76.
 • Hoe: helemaal stil!
 • Hulp: docent
 • Tijd: 10 minuten lang
 • Huiswerk: opdrachten 5 t/m 11 van paragraaf H 7.1 op blz. 76 t/m 77.
 • Klaar / Wachtopdracht?: Lees H7.2 Temperatuur en het deeltjesmodel op blz. 130 t/m 133. 
timer
5:00

Slide 36 - Slide

Leerdoelen
Aan het eind van deze Lessonup weet je:
 • Weten hoe een stof is opgebouwd
 • het deeltjesmodel omschrijven
 • Aangeven wanneer moleculen zich in welke fase bevinden
 • De verschillende fases beschrijven 
 • Weten wat een scheikundige reactie is

Slide 37 - Slide

Leerdoelen behaald?!

Slide 38 - Slide