3.4 Formule bij een tabel

Maak 35, 40
timer
5:00
1 / 12
next
Slide 1: Open question
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Maak 35, 40
timer
5:00

Slide 1 - Open question

Succescriteria
  • De juiste formule kiezen bij een tabel
  • Een formule maken bij een gegeven tabel 

Slide 2 - Slide

Formule kiezen bij een tabel
Bij een tabel met regelmaat hoort een Lineaire formule.


Slide 3 - Slide

Voorbeeld
Hoort een van de formules bij de tabel? Zo ja, welke?
I B = 6 + 4a      II B = 6 + 2a 
In de formules en in de tabel is a het aantal  drankjes en B het bedrag  in euro's

Slide 4 - Slide

Maak testopgave blz 139
klaar? Nakijken blz. 326
0-4 punten: 35, 36, 37, 38, 40 + nakijken
5-6 punten: 35, 37, 38, 40 + nakijken
7-8 punten: 35, 38, 39, 40 + nakijken
timer
10:00

Slide 5 - Slide

Van tabel naar formule
  • Bij een tabel met regelmaat kun je een lineaire formule maken.
  • Je zoekt dan naar het begingetal en de richtingscoëfficiënt.
  • De formule ziet er zo uit:
  • variabele onder in de tabel = begingetal + rc x variabele boven in tabel

Slide 6 - Slide

Voorbeeld
In de tabel hiernaast is t de tijd in uren en H de hoogte in centimeters.
Maak zo mogelijk een formule bij de tabel.

Slide 7 - Slide

Maak testopgave blz 142
klaar? Nakijken blz. 327
0-9 punten: 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 + nakijken
10-12 punten: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46 + nakijken
13-15 punten: 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 + nakijken
timer
10:00

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Aan het werk...
0-9 punten: 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 + nakijken
10-12 punten: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46 + nakijken
13-15 punten: 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 + nakijken

Slide 11 - Slide

Huiswerk
Maken 38, 43, 44, 45 + nakijken en insturen via teams

Slide 12 - Slide