Opstellen zorgplan

Opstellen van het zorg- of ondersteuningsplan
Les 2: Indicatie en herindicatie
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Opstellen van het zorg- of ondersteuningsplan
Les 2: Indicatie en herindicatie

Slide 1 - Slide

Inhoud les
 • Planning
 • Lesdoelen
 • WLZ
 • CIZ
 • Werken aan deelopdracht 1

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 4 - Slide

Deelopdracht 2
Zoek de volgende informatie op rondom 1 cliënt:
 • Indicatie besluit
 • Bekostiging van de gehele zorg
 • Persoonsbeeld - bespreek dit eventueel met de cliënt
 • Communicatieprofiel - bespreek dit eventueel met de cliënt
 • Levenslijn - bespreek dit eventueel met de cliënt

Slide 5 - Slide

Wat is langdurige zorg?
Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving. 

Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg te ontvangen

Een belangrijke voorwaarde: blijvend 24 uur per dag zorg/ toezicht nodig.

Slide 6 - Slide

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Slide 7 - Slide

Welke zorg valt onder de Wlz?
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:
 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 8 - Slide

Voor wie is de WLZ bedoeld?
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 9 - Slide

Wat doet CIZ?

CIZ bekijkt wie er in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, de WLZ              indicatie stellen


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video
WLZ & zorgprofielen


 • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)
 • Sector GGZ Wonen

Slide 12 - Slide

Opdracht
Sector Verpleging en verzorging (V&V) bestaat uit 6 verschillende zorgprofielen. 

Leg de juiste tegels bij elkaar. 

Slide 13 - Slide

Herindicatie
De zorgvravraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 14 - Slide

Aan de slag


Begin maken aan Deelopdracht 2

Slide 15 - Slide

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 16 - Slide