Dementie

                                         Dementie
Zorgpad Thema verpleeghuizen en thuiszorg:  
Leerpad 5 ouderen met psychogeriatrische problemen 
Hoofdstuk 5.2 neurocognitieve stoornissen  
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AfpMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

                                         Dementie
Zorgpad Thema verpleeghuizen en thuiszorg:  
Leerpad 5 ouderen met psychogeriatrische problemen 
Hoofdstuk 5.2 neurocognitieve stoornissen  

Slide 1 - Slide

Vormen van dementie

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Dementie
Neurocognitieve stoornissen
DSM-5
Progressief
Levensverwachting gemiddeld 8 jaar.
 • 280.000 mensen met dementie

 • half miljoen in 2040 en zelfs
  620.000 in 2050. 

 • 80.000 mensen met dementie
  in verpleeghuizen/woonzorgcentra

Slide 4 - Slide

Alzheimer
 • 60-70%
 • Cellen sterven af
 • samenklonteren van
  eiwitten in de hersenen


Slide 5 - Slide

Kernmerken
 • Meestal begint de ziekte na het 70e levensjaar.
 • Geleidelijke achteruitgang. Binnen acht jaar kan het eindstadium worden bereikt. Opname vereist.
 • Eerst verlies van geheugen en interesse, daarna van inzicht en beoordelingsvermogen, dan van handelen en spraak en in het eindstadium verlies van spontane activiteiten en beweging.


Slide 6 - Slide

Vasculaire dementie
 • Bij vasculaire dementie is op verschillende plaatsen in de hersenen de bloedvoorziening verstoord.
 • 15%
 • Oorzaak: onderliggende hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld CVA)

Slide 7 - Slide

Kenmerken
 • Ziekteverloop gaat in sprongen
 • Symptomen afhankelijk van de plek
 • Ziektebesef is vaak nog intact
 • In een verder gevorderd stadium lijkt het op Alzheimer

Slide 8 - Slide

Lewy-body dementie
 • Verspreid over de hersenen eiwitafzettingen (eilandjes - bodies) dr. Frederic Lewy. 
 • Dit is ook te zien bij Parkinson
 • Na overleiden pas vast te stellen

Slide 9 - Slide

Kenmerken
 • Verwardheid en hallucinaties
 • Geheugen en oriëntatiestoornissen
 • Wisselende aandacht en concentratie
 • Parkinsonachtige verschijnselen 
 • Plukken aan dekens of kleren
 •  vallen, flauwvallen, waanideeën, depressie en slaapstoornissen.

Slide 10 - Slide

fronto-temporale dementie
 • ontdekt door de Duitse neuroloog Arnold Pick. De ziekte van Pick.
 • Bij deze vorm van dementie zijn de voorkwab (frontaal) en de slaapkwabben (temporaal) van de hersenen betrokken

Slide 11 - Slide

Kenmerken
 • Begint meestal op jonge leeftijd (50-60 jaar)
 • Persoonlijkheidsveranderingen
 • Rare opmerkingen maken
 • onbeleefd, ongeduldig, egoïstisch, ontremd of agressief gedrag
 • spraakproblemen of geheel verlies van spraak
 • Slikstoornissen

Slide 12 - Slide

Symptomen
Geheugenstoornissen


Met één of meer cognitieve stoornissen:

 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
 • Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie: onvermogen om objecten te herkennen

Slide 13 - Slide

Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewy Body
Frontotemporale dementie
komt op jongere leeftijd voor. is erfelijk
trillen, gebogen houding, stijve spieren
Langzaam denken, spreken en handelen
De meest voorkomende vorm van dementie. 

Slide 14 - Drag question

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekend dit?

Slide 15 - Open question

Welke hersenfunctie gaat bij dementie als eerst achteruit?
A
Het korte termijngeheugen
B
Het lange termijn geheugen

Slide 16 - Quiz

0

Slide 17 - Video

Ziekteverloop
1. Bedreigde ik - beginnende dementie
vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar moeite met meer complexere taken, overzicht houden bijv financiën,
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Steeds meer geheugenproblemen, leeft meer in het verleden, 'verdwaald gevoel', verminderde belangstelling, motoriek gaat achteruit
3. De verborgen ik - ernstige dementie
leeft in een innerlijke belevingswereld, neemt zelf geen initiatief meer tot contact. Er is nog wel contact mogelijk, herkent mensen niet meer, tijdsbesef is weg
4. De verzonken ik - ernstige dementie
Volledige afhankelijkheid, brabbelwoorden en klanken. Emoties zijn moeilijk waarneembaar. 

Slide 18 - Slide

wat was jouw leukste ervaring met een cliënt tijdens je stage tot nu toe?

Slide 19 - Mind map

wat was je minst leuke ervaring met een cliënt tijdens je stage tot nu toe?

Slide 20 - Mind map