Dementie

Inhoud van de les
 • Wat is dementie?
 • Alzheimer
 • Lewy-bodydementie
 • Vasculaire dementie
 • Frontaalkwamdementie
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Inhoud van de les
 • Wat is dementie?
 • Alzheimer
 • Lewy-bodydementie
 • Vasculaire dementie
 • Frontaalkwamdementie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan bij het woord dementie?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Wat is dementie?
 • Verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 
 • Verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord. 
 • Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor steeds verdere achteruitgang in het functioneren. 

De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 
Slide 3 - Slide

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.
De verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord.
Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor iemand met dementie steeds verder achteruitgaat in functioneren.
De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 
Dementie
Dementie: Een aandoening van de hersenen waarbij verschillende hersenfuncties achteruitgaan

 • Het korte geheugen verdwijnt het eerste  
 • In een later stadium verdwijnt ook het lange termijn geheugen 

 


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Dementie 
Kortetermijngeheugen: 
Mensen vergeten dingen die kort geleden zijn gebeurd 
(sleutels kwijt, vergeten dat je gegeten hebt, wie er op bezoek is geweest) 

Langetermijngeheugen 
Mensen raken gedesoriënteerd in tijd, plaats en persoon 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Dementie
Desoriëntatie in tijd:  Tijdsbesef wordt minder, geen klok meer kunnen kijken, niet in kunnen schatten welk deel van de dag het is en/of welk jaar.

Desoriëntatie in plaats: Verdwalen, de wc niet meer kunnen vinden.
In onbekende omgeving wordt dit erger 

Desoriëntatie in persoon: Familieleden niet meer herkennen of personen voor iemand anders aanzien.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Wat trof je in deze korte film?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Welk beeld komt bij jou tevoorschijn als je denkt aan dementie?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

 • De meest voorkomende vorm van dementie zijn:
 • De ziekte van Alzheimer 
 • vasculaire dementie
 • frontotemporale dementie (FTD)
 • Lewy body dementie 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Alzheimer
Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie
Oorzaak is niet bekend

 Wat weten we wel?
 •  De hersenen van alzheimerpatiënten zijn iets verschrompeld.
 •  In de hersenen worden zogeheten plaques en tangles gevonden: neerslagen van eiwit waardoor zenuwcellen afsterven. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Alzheimer
Kenmerken:
 • Meestal begint de ziekte na het 70e levensjaar. 
 • Geleidelijke achteruitgang. Binnen acht jaar kan het eindstadium worden bereikt.
 • Eerst verlies van interesse, daarna van inzicht en beoordelingsvermogen, dan van handelen en spraak, en in het eindstadium verlies van spontane activiteiten en beweging. 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Lewy-bodydementie
Lewy-bodydementie: Door de gehele hersenen heen worden abnormale eiwitneerslagen gevonden in een typische vorm (lewy -lichaampjes). De arts die deze het eerst beschreven heeft, heette Lewy. 

Verschijnselen:
 • Wisselende verwardheid en hallucinaties  
 • Verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals tremoren (beven).
 • Depressie 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vasculaire dementie
Wordt veroorzaak door problemen in de doorbloeding van de hersenen. (bijvoorbeeld: na een beroerte)

Kenmerken :
 • Het ziekteverloop gaat in de meeste gevallen in sprongen; bij elk infarct wordt het een stukje slechter
 • Bij vasculaire dementie zijn de symptomen afhankelijk van de gebieden die getroffen zijn
 • Wanneer de vasculaire dementie ernstige vormen aanneemt, lijkt het ziektebeeld op de ziekte van Alzheimer

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Frontotemporale dementie
Bij deze vorm van dementie zijn de voorkwab van de hersenen betrokken.

Kenmerken:
 • Begint op jonge leeftijd (meestal tussen 50 en 60 jaar)  
 • Persoonlijkheidsveranderingen (extravert of juist terugtrekken)  
 • Onbeleefd, ongeduldig, egoïstisch of agressief gedrag  
 • Spraakproblemen of geheel verlies van spraak  

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Ziekteverloop en symptomen
1. Bedreigde ik -beginnende dementie
Beginnend- vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar 
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Matig- meer complexere taken, overzicht houden bijv financiën, 'verdwaaldgevoel' 
3. De verborgen ik - ernstige dementie
Ernstig- orientatieproblemen, herkent
bijv mensen niet meer, tijdsbesef 
4. De verzonken ik - ernstige dementie
Taalproblemen en volledige afhankelijkheid 
Tekst

Slide 16 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Symptomen
 1. Vergeetachtigheid
 2. Problemen dagelijkse handelingen
 3. Vergissingen tijd & plaats
 4. Taalproblemen
 5. Kwijtraken van spullen
 6. Slecht beoordelingsvermogen
 7. Terugtrekken uit sociale contacten
 8. Veranderingen in gedrag en karakter
 9. Onrust
 10. Problemen met zien

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Symptomen dementie
Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen

Geheugenstoornissen 

Met één of meer cognitieve stoornissen:
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
 • Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie: onvermogen om objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannen

Gedragsproblemen
Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewy Body
Frontotemporale dementie
komt op jongere leeftijd voor. is erfelijk
trillen, gebogen houding, stijve spieren
Langzaam denken, spreken en handelen
De meest voorkomende vorm van dementie. 

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekend dit?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Welke mengvorm van dementie komt heel veel voor?
A
Vasculaire dementie en Lewy Body dementie
B
Lewy Body dementie en Frontotemporale dementie
C
Alzheimer en Vasculaire dementie
D
Alzheimer en Lewy Body dementie

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Welke hersenfunctie gaat bij dementie als eerst achteruit?
A
Het korte termijngeheugen
B
Het lange termijn geheugen

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Vraag 1: Hoelang kunnen mensen met de ziekte alzheimer, leven?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Vraag 2: wat is een voorbeeld van apraxie?

A
Niet meer weten hoe je moet lopen
B
Verlies van zindelijkheid
C
Vergeten hoe de koffie gezet moet worden
D
Het constante gebruik van scheldwoorden tijdens het communiceren

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Vraag 3: wat is een voorbeeld een afasie?
A
Hakkelen tijdens het vertellen van een verhaal
B
Agressief taalgebruik tijdens het communiceren
C
Termen uit andere, vroeger geleerde talen door de zinnen verwerken

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Vraag 4: Wat is een voorbeeld van agnosie?
A
Het niet meer herkennen van eigen kinderen
B
Niet meer goed kunnen lopen
C
Het proces van de ogen, waardoor je langzaam blind wordt

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Aan de slag
 • Ga naar : www.samendementievriendelijk.nl
 • Re boven in op de site: doe een training (email adres opgeven)
 • Volg: online
 • Dan: de basistraining: GOED omgaan met dementie (GOED staat voor: geruststellen, Oogcontact, Even meedenken, Dankjewel.)
 • Vervolgens kun je doorklikken naar vier situaties met een dementerende: op straat, in de bibliotheek, in het café en op het schoolplein


Slide 28 - Slide

This item has no instructions