Herhaling Ontwikkelingspsychologie

Herhaling Ontwikkelingspsychologie
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

Herhaling Ontwikkelingspsychologie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Een ontwikkelingstaak is
A
er sprake is van een verandering. Die verandering kan een vooruitgang of verbetering inhouden, maar kan ook krimp, achteruitgang en afbraak inhouden
B
De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeerd 
C
zijn de periodes die in het leven van de mens onderscheiden kunnen worden. Bij elke periode horen specifieke kenmerkende gedragingen.
D
zijn stappen die iedere kind (0-19jaar) in zijn ontwikkeling moet nemen om een stap verder te komen in die ontwikkeling.

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

De ontwikkeling van de mens verloopt op unieke wijze. Toch zijn er 3 factoren die bij ieder mens invloed uitoefenen op de ontwikkeling. Welke 3 zijn dat?
A
Interne factoren, externe factoren en zelfbepaling
B
Interne factoren, externe factoren, familie
C
Zelfdiscipline, Interne factoren, familie
D
Geen van bovenstaande antwoorden is juist

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Als we het hebben over de cognitieve ontwikkeling, hebben we het over de verstandelijke ontwikkeling 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Vanaf ongeveer één jaar is het belangrijk de taalontwikkeling van een kind te stimuleren.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Vanaf de geboorte, of eigenlijk al tijdens de zwangerschap ben je hiermee bezig. 
De eerste jaren leert een kind vooral door zelf de wereld te ontdekken.
Dit noemen we exploratiedrang.

A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Peuters hebben bepaalde typische manieren van denken
Welke van onderstaande is juist?
A
Concreet denken = Knuffel moet mee, anders moet hij huilen
B
Magisch denken = Denken dat er in de auto zingende mensen zitten
C
Antimistisch denken = Wel kunnen nadenken over waarmee hij nu wilt spelen, maar niet waarmee hij morgen wilt spelen.
D
geen van bovenstaande

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Met een peergroup wordt de groep mensen bedoeld waarbij iedereen jong en oud dezelfde religie hebben
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

De peergroup is de groep leeftijdsgenoten waartoe pubers behoren, die een vergelijkbare status en belangstelling hebben 
Bij de overgang van de vrouw horen typische klachten, welke klachten kunnen voorkomen?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Dementie= de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom) waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Kleuters richten zich steeds meer op leeftijdsgenootjes en steeds minder op het gezin.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

Pubers gaan zich steeds meer op leeftijdsgenoten richten, kleuters juist nog erg op het gezin 
Een puber groeit uit tot een volwassene die zich kan voortplanten. Dit heet seksuele rijping
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

De levensevaluatie rond het veertigste levensjaar staat bekend als midlifecrisis.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Waarom is het belangrijk om bij een peuter of kleuter of kind duidelijke grenzen te bieden?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions