Inleiding Psychiatrie

Inleiding psychiatrie
  • Korte inleiding
  • Vandaag anatomie en fysiologie
  • Volgende keer voorbeelden meer ziektebeelden, tussentijds opzoeken in Zorgpad
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Inleiding psychiatrie
  • Korte inleiding
  • Vandaag anatomie en fysiologie
  • Volgende keer voorbeelden meer ziektebeelden, tussentijds opzoeken in Zorgpad

Slide 1 - Slide

Wat gaan we leren:


- Wat zijn de meest voorkomende ziektebeelden in de GGZ (ouderenzorg en ook GHZ)
- Wat is de DSM

Slide 2 - Slide

Psychiatrie
Een zorgvrager heeft last van stoornissen bij:
1. denken
2. emoties
3. gedrag

Slide 3 - Slide

Waarom rust er een taboe op als je een psychiatrische aandoening hebt?

Slide 4 - Open question

Oorzaken Psychiatrische stoornissen
Er is niet één duidelijke oorzaak te geven voor het ontstaan van een
psychiatrische stoornis. De stoornis ontstaat door een combinatie van  factoren.

In de kern gaat het om aanleg en omgevingsfactoren.

Slide 5 - Slide

Welke psychiatrische aandoeningen ken je?

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Wat voor ziektebeelden zijn er dan?
Opdracht in groepjes, drie studenten  (10 minuten)
Kijk op de volgende lijst.
1. Welke zijn bekend? Ook op het werk? 
2. Wat is voor jou onbekend en nieuw? Zoek hier twee van op via internet 
3. Welk ziektebeeld of stoornis wil je verder uitwerken? Dat is natuurlijk per student

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Welke waren onbekend?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Psychose
Iemand is het contact met de werkelijkheid verloren

1. hallucinaties: iemand voelt, ruikt, ziet en hoort dingen die er niet zijn. Voor deze persoon is het werkelijkheid

2. Wanen: gedachten die niet kloppen met de werkelijkheid

Slide 16 - Slide

Is een psychose tijdelijk of blijvend?
A
blijvend
B
tijdelijk

Slide 17 - Quiz

Bij dementie kunnen wanen optreden als symptoom.

Wat wordt bedoeld met een waan?
A
Een fantasie die als werkelijkheid ervaren wordt
B
Een waarneming die in feite niet aanwezig is
C
Een herinnering anders dan de werkelijkheid
D
Een waan komt niet voor bij Dementie

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Video

Bij dementie kunnen hallucinaties
optreden als symptoom.

Wat wordt bedoeld met een hallucinatie?
A
Een fantasie die als werkelijkheid ervaren wordt
B
Een waarneming die in feite niet aanwezig is
C
Een herinnering anders dan de werkelijkheid
D
Een hallucinatie komt niet voor bij Dementie

Slide 20 - Quiz

Dementie kan hallucinaties of wanen veroorzaken. Er zijn echter nog meer dingen die hallucinaties of wanen kunnen uitlokken bij zorgvragers.

Wat is een andere veroorzaker van hallucinaties of wanen bij zorgvragers?
A
Slechte voeding
B
Erg goed gehoor
C
Koorts
D
Paracetamol

Slide 21 - Quiz

stemmingsstoornissen:
Stemmingsstoornis is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedsstemming of emotie van de patiënt is verstoord of niet past bij de situatie waarin de patiënt verkeert.  

De stemming van de patiënt kan depressief zijn, waarbij de gemoedsstemming bedrukt is, manisch, waarbij de stemming als overdreven uitgelaten of ongeremd gezien kan worden. 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Slide 25 - Slide

Wat is niet waar over de DSM 5
A
Het is een handboek
B
Het bevat verpleegkundige diagnoses
C
Het is de 5de editie
D
Het is 5 jaar geleden verschenen.

Slide 26 - Quiz

Verdieping over stoornissen
via Zorgpad

Zoek dan de stoornissen op welke voor jou van belang zijn om meer kennis over te vergaren.

Sluit dit af met een reflectie

Slide 27 - Slide

Onderwerpen volgende week?

Slide 28 - Open question

Wat heb je geleerd vandaag?

Slide 29 - Mind map