ZHV les 2

Welkom in les 2!
Wat gaan we doen?
- Terugblik op les 1 + Studiewijzer periode 1
- Stellingen
- Theorie module 3.1 - Een schone en ordelijke omgeving blz 75
- Theorie module 3.3 - Ondersteunen en begeleiden bij een schone en ordelijke omgeving blz 89
-verder werken aan je logboek en je moodboard

1 / 21
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom in les 2!
Wat gaan we doen?
- Terugblik op les 1 + Studiewijzer periode 1
- Stellingen
- Theorie module 3.1 - Een schone en ordelijke omgeving blz 75
- Theorie module 3.3 - Ondersteunen en begeleiden bij een schone en ordelijke omgeving blz 89
-verder werken aan je logboek en je moodboard

Slide 1 - Slide

Lesdoelen van les 2
Aan het eind van deze les
 • Kun je uitleggen hoe je ervoor zorgt dat een verblijfsruimte opgeruimd, schoon en verzorgd is.
 • Kun je uitleggen hoe je in samenwerking met anderen een verblijfsruimte kunt onderhouden
 • Kun je vertellen hoe je kinderen al vroeg kunt leren opruimen
 • Kun je drie opruimtips die bij jou passen toevoegen in je logboek en je moodboard

Slide 2 - Slide

De inrichting van een ruimte is bepalend voor de sfeer
ja, dat klopt
nee, dat klopt niet

Slide 3 - Poll

Een multifunctionele ruimte is een ruimte die speciaal ingericht is voor een bepaalde doelgroep.
klopt
klopt niet

Slide 4 - Poll

Bij de inrichting van een ruimte houd je rekening met de 'looproute' in het vertrek en controleer je of er voldoende bewegingsruimte is.
ja
nee

Slide 5 - Poll

Slide 6 - Video

Theorie Module 3
Als pedagogisch medewerker ben je medeverantwoordelijk voor het schoon en ordelijk houden van de ruimte waarin jij werkt.

Slide 7 - Slide

Wat zou jij kunnen doen om
de ruimte waarin jij werkt/leeft
schoon en ordelijk te houden? (denk aan je werk, op school, in je huis ed)

Slide 8 - Mind map

Een opgeruimde ruimte...
 • alles spullen een vaste plek
 • geeft rust en structuur
 • nodigt iedereen uit om zorgvuldig met de ruimte èn de materialen om te gaan.

Slide 9 - Slide

Wat kun je praktisch doen op een KDV
om een ruimte opgeruimd te houden?

Slide 10 - Mind map

Een schone en frisse ruimte...
 • is prettig om in te verblijven
 • is beter voor de gezondheid
 • ventileer constant

Slide 11 - Slide

Een verzorgde ruimte...
 • er is aandacht voor hoe de ruimte eruit ziet
 • interieur is met zorg gekozen
 • er is gelet op kleur en vorm
 • materiaal is op een aantrekkelijke manier neergezet
 • kapotte materialen worden gerepareerd of vervangen
 • planten krijgen op tijd water

Slide 12 - Slide

Samenwerken...
 • de verblijfsruimte goed onderhouden doe je samen!
 • duidelijke taakverdeling
 • duidelijke afspraken
 • geef kinderen korte opdrachten in een logische volgorde. (structuur aanbrengen in het opruimen)
 • Doel - kinderen kunnen zelfstandig opruimen

Slide 13 - Slide

Lees de theorie op blz 75 - 79

timer
5:00

Slide 14 - Slide

Welke 3 manieren van opruimen
passen bij jou?

Slide 15 - Mind map

Ondersteunen en begeleiden bij een schone en ordelijke omgeving - blz 89
Kleine kinderen in de kinderopvang
 • ontwikkelen al vroeg een zeker besef van orde
 • spelenderwijs
 • opruimen van speelgoed is een begin (zingen v.e. liedje)
 • leerzaam moment! (sorteren, ordenen)
 • alles op een vaste plek
 • structuur en orde maken de omgeving overzichtelijk, dat voelt veilig en vertrouwd.

Slide 16 - Slide

Aandachtspunten bij het opruimen blz 90
 • zorg voor vaste opruimmomenten
 • zorg voor opruimroutines
 • geef concrete instructies
 • geef zelf het goede voorbeeld
 • maak er een spel van
 • gebruik een liedje
 • geef veel complimenten
 • zorg voor een duidelijk opruimsysteem 

Slide 17 - Slide

Kinderen met een beperking
 • Weet welke ondersteuning een kind precies nodig heeft!
 • Wat lukt wel en waar is hulp bij nodig? Kijk en luister goed
 • Leef je in in het kind
 • Je hebt respect voor het kind.

www.sclera.be

Slide 18 - Slide

 Terug naar lesdoelen van les 2
Bespreek in tweetallen:
 • hoe zorg je ervoor dat een verblijfsruimte opgeruimd, schoon en verzorgd is.
 • Vertel hoe je in samenwerking met anderen een verblijfsruimte kunt onderhouden
 • Vertellen hoe je kinderen al vroeg kunt leren opruimen

Slide 19 - Slide

Opdracht.
Logboek - werk verder aan je logboek. Wat heb je geleerd deze les, wat vind jij belangrijk en wat wil je onthouden? Welke opruimmanieren passen bij jou?

Moodboard - werk verder aan je moodboard op canva.com en verwerk de informatie uit deze les in je moodboard (welke kasten ga je bijv kiezen om materialen in op te ruimen?)


Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide