workshop_Beginnen met LessonUp

Beginnen met LessonUp
1 / 37
next
Slide 1: Slide
LessonUpYear 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Beginnen met LessonUp

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat ga je leren?
Aan het eind van deze workshop 
 • ken je de basis functies 
 • kun je een LessonUp-les effectief opbouwen
 • kun je verschillende ontwerpmogelijkheden toepassen in je les.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Scherm 1: Docent 

Scherm 2: Leerling lessonup.app

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat weet jij al 
van LessonUp?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions


Ik heb al lessen gemaakt in LessonUp
Ja
Nee

Slide 5 - Poll

This item has no instructions


Wat hoop je te leren?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Wat is LessonUp?
 • Bespaar tijd
 • Beheer jouw klas
 • Help?
 • Webinars
 • Workshops
 • Support chat
 • Tutorials

Slide 7 - Slide

This item has no instructions


 • Maak en geef digitale lessen
 • Deel lessen (bijv. als huiswerk)
 • Toetsmogelijkheid
 • Differentiëren
 • Werken met lesmodules 
 • Lessen privé maken
 • Klassen aanmaken
 • Inzicht in rapportages en leerlingvoortgang
 • Leerlingomgeving met app
Schoollicentie 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Structuur

Slide 9 - Slide

Het is een open deur, maar toch goed om te benoemen. Een les is een cyclus, waarbij de opbrengst van de ene les het startpunt voor de volgende les is.
Voorkennis activeren
Interactieve instructie
Interactieve verwerking
Interactieve evaluatie
Gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter, coach

Slide 10 - Slide

Dit is de basisstructuur van een gemiddelde les.

In het midden staan de zes rollen van de docent, zoals ze zijn verwoord door Martie Sloter in haar boek.

Het is tijdens deze workshop nog niet nodig om per lesfase een voorbeeld te geven. Dat is iets voor een andere workshop.

De afbeeldingen bij de verschillende lesfasen zijn te downloaden via de LU-community.

Good to know: interactief hoeft niet per se met LessonUp te zijn. Dit kan ook prima analoge interactie zijn.

Leerdoel

Wat moet je kunnen en kennen?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions


Leerdoel

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier het Romeinse Rijk zich ontwikkelde van stadstaat tot enorm wereldrijk, en hoe dit rijk door de eeuwen heen werd bestuurd.

Slide 12 - Slide

Een goed leerdoel bevat actieve werkwoorden. Dus niet: je weet, je begrijpt e.d.. Dit zijn passieve werkwoord, die geen activiteit van de leerlingen vragen. 

Wel goed zijn: je kunt herkennen en uitleggen, je kunt toepassen e.d.

Het leerdoel is essentieel om in een les, klassikaal, te benoemen. Eventueel voor te laten lezen door een aantal leerlingen. Een les is geen film waarbij je de plot niet mag vertellen: de leerlingen moeten weten waar ze aan toe zijn.

Woordweb
Interactief
voorkennis activeren

Slide 13 - Slide

Bij alle lesfasen laat je een voorbeeld zien dat redelijk standaard is.

Het woordweb in LessonUp wordt meestal op een 'klassieke' manier ingezet: de leerlingen voeren woorden in. Daar is niets mis mee, maar er is meer mogelijk.

Vervolgens ga je een stapje verder, en laat je zien wat óók mogelijk is.

Het is goed om hier uit te leggen dat je de reacties van de leerlingen kunt verplaatsen om zo categorieën aan te brengen. Dit staat hier beschreven.

Een verdere variant hierop zie je in slide 19


Wat weet jij eigenlijk 
nog van vulkanen?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Wat gebeurde 
erna?
Wat gebeurde 
ervoor?

Slide 15 - Mind map

Bij deze werkvorm activeer je de voorkennis van de leerling aan de hand van een afbeelding én, in de meeste gevallen, op basis van de voorgaande les.

De manier van voorkennis activeren is dus veel minder generiek en spitst zich toe op een specifiek onderdeel uit de voorgaande les(sen). 

We hebben deze werkvorm beschreven in de

Kennisoverdracht
Interactieve instructie 

Slide 16 - Slide

Bij alle lesfasen laat je een voorbeeld zien dat redelijk standaard is.

Bij de lesfase is dat de klassieke Powerpoint-slide, inclusief bulletpoints en veel informatie. Daar is niets mis mee, maar het kan ook op een andere manier.
Snijdende, kruisende, evenwijdige lijnen
 • snijdende lijnen: lijnen in hetzelfde vlak die elkaar snijden

 • evenwijdige lijnen: lijnen in hetzelfde vlak die evenwijdig lopen en  dus altijd dezelfde afstand van elkaar houden

 • kruisende lijnen: lijnen die niet in hetzelfde vlak liggen en niet evenwijdig zijn en elkaar niet snijden 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Zandzakken waren gevuld met aarde en modder, en waren bedoeld om de soldaten te beschermen
In het begin van de oorlog waren de rantsoenen nog wel redelijk, maar naarmate de oorlog langer duurde, was er ook steeds minder (goed) eten.
Als de soldaten niet hoefden te vechten, speelden ze bijvoorbeeld met kaarten.
Behalve de vijand hadden de soldaten veel last van ongedierte, zoals ratten en vlooien. Sommige soldaten kwamen de tijd tussen de gevechten door met het doden van ratten.
Honden hielden de soldaten niet alleen gezelschap, ze bezorgden ook boodschappen tussen de verschillende loopgraven.
Soldaten konden vaak alleen maar overdag slapen, omdat 's nacht een goed moment was om de loopgraven van de vijanden te bespioneren. 
Met een periscoop konden de soldaten de vijand bekijken, zonder grote risico's te nemen. Een periscoop werkt met spiegels.
Er zijn duizenden brieven en dagboeken van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog bewaard gebleven. Dit zijn tegenwoordig belangrijke en waardevolle bronnen.
Voor de veiligheid van de soldaten waren de loopgraven in zigzag-vorm.
Tussen de Noordzee en de Zwitserse grens (Westfront) wordt 40.000km aan loopgraven aangelegd.
360˚ video van een loopgraaf
Tijdens de video kun je alle kanten opkijken! Probeer het maar eens uit!
Op wacht staan was één van de belangrijkste taken die je kon krijgen. Op het in slaap vallen tijdens de wacht stonden zeer zware straffen.
Behalve vechten en wacht houden, waren er nog genoeg andere vervelende klusjes in een loopgraaf, zoals zandzaken bijvullen, prikkeldraad repareren of het leegmaken van de latrines (wc's)
Het gebied tussen de loopgraven wordt in vier jaar tijd compleet omgeploegd. Er ontstaat een niemandsland.

Slide 18 - Slide

Deze slide is wellicht al bekend bij een aantal deelnemers. Dat is helemaal niet erg.

Deze slide laat perfect zien op welke manier je ook kennis kunt overdragen, waarbij je niet alleen combinatie maakt door verschillende manieren van kennisoverdracht te gebruiken (afbeeldingen, hotspots, e.d.) en de tekstdichtheid vermindert, maar ook perfect differentieert.

Die kun je demonstreren door hier gebruik te maken van de optie ‘Toon bij leerlingen’. Alle leerlingen kunnen nu in hun eigen tempo de stof doornemen.

Verwerking
Interactief toepassen van kennis en vaardigheden

Slide 19 - Slide

Bij alle lesfasen laat je een voorbeeld zien dat redelijk standaard is.

Bij de lesfase is dat de quiz- en open vaag. 

Maar verwerking kan om zoveel manieren, zoals: het ganzenbord of ‘bedenk een vraag met als antwoord.’

Wie is deze man?
A
Pablo Picasso
B
Rembrandt van Rijn
C
Piet Mondriaan
D
Vincent van Gogh

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions


Waarom zijn bijen en andere insecten belangrijk?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

De Franse Revolutie


1. Een oneerlijke verdeling
Eerst dit...
...dan dit!
Artiesten
Perioden
Genres
Albums

Slide 22 - Slide

This item has no instructions


Evalueren
Interactief terugblikken: 
op het eindresultaat, maar 
vooral op het 'leren leren'

Slide 23 - Slide

Bij alle lesfasen laat je een voorbeeld zien dat redelijk standaard is.

Deze lesfasen komt er tijdens les vaak bekaaid vanaf. Als er al wordt geëvalueerd…

Meestal wordt er gevraagd: “Zijn er nog vragen?”. Waarna het ernstig stil blijft. 

Omdat dit een belangrijk onderwerp op scholen is, en terecht, is het goed om een aantal interactieve voorbeelden de revue te laten passeren:
- Exit Ticket
- Spinner als exit ticket
- 60 second Post-it


Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Over welke 2 dingen zou je nog meer willen weten

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions


Wat heb je deze les geleerd? 
Schrijf zoveel mogelijk op.
Wat heb je deze les geleerd? 
Schrijf zoveel mogelijk op.
timer
1:00

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Aan de slag!
Een les maken in LessonUp

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Maak een account
 • www.lessonup.com
 • Registreren
 • Verder als docent
 • Registreer bij LessonUp   
 • Gebruik je school e-mailadres     

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Ga naar je eigen LessonUp account
Let's give it a try!
Tip!
 • Je mag nu inloggen op je eigen account: lessonup.com - inloggen (rechtsboven)
 • Voer je gegevens in of maak een account aan als je die nog niet hebt
 • Gebruik hiervoor je school email
 • Voer de stappen uit
Stap 1
Stap 2
Stap 3
timer
5:00
Klik op                    en maak een nieuwe les aan 
voor een klas die binnenkort ziet
Geef de les een naam
Voeg toe: 1 interactieve vraag en 1 (gewone) slide met daarin tenminste 1

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Instructie
video's

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Waar vind ik afbeeldingen?

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Welke functie(s) denk jij het 
meest te gaan gebruiken?

Slide 34 - Mind map

This item has no instructions


De informatie uit deze les kan ik toepassen in de praktijk
😒🙁😐🙂😃

Slide 35 - Poll

This item has no instructions


Zijn er nog vragen?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Slide 37 - Slide

This item has no instructions