5.1 Aan de slag

Wat gaan we vandaag doen

 • Uitleg paragraaf 1
 • Bespreken opdrachten weet je het nog?
 • Maken opdrachten
 • huiswerk inleveren in lessonup
1 / 28
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Wat gaan we vandaag doen

 • Uitleg paragraaf 1
 • Bespreken opdrachten weet je het nog?
 • Maken opdrachten
 • huiswerk inleveren in lessonup

Slide 1 - Slide

lesdoelen
 • Hoe een arbeidsovereenkomst tot stand komt
 • Welke dienstverbanden er mogelijk zijn
 • Wat de wet regelt om de werknemer te beschermen

Slide 2 - Slide

Van vacature tot arbeidsovereenkomst
 • Vacature op internet/krant/etc.
 • Solliciteren (brief met cv)
 • Gesprek (evt. test/toets)
 • Tekenen arbeidsovereenkomst

Slide 3 - Slide

Arbeidsovereenkomst (arbeidsvoorwaarden van je baan)

 • Wat voor werk, aantal uren, loon/salaris
 • Afspraken volgens CAO 


 • Collectieve Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsvoorwaarden die gelden in een bepaalde bedrijfstak

Bedrijfstak:
Een groep gelijksoortige bedrijven
(bijv. horeca, onderwijs, bouw)
 • Gemaakt door vakbonden en organisaties van werkgevers


Slide 4 - Slide

Wat voor baan?
 • Bepaalde tijd

Tijdelijke baan. Je contract loop af op de afgesproken einddatum
 • Onbepaalde tijd
Vaste baan. Er is geen einddatum aan het contract.
 • Parttime baan
Deeltijdbaan.
Voltijdbaan. Je werkt de volledige werkweek. (let op! varieert van 36-40 uur per week)
 • Fulltime baan
Je werkt alleen als het bedrijf je nodig hebt. 
(uitzendkracht of oproepkracht)
 • Flexibele baan
Vraag 6
Vraag 4
Vraag 2

Slide 5 - Slide

Van bruto- naar nettoloon
 • Brutoloon


Brutoloon:
Loon dat in de arbeidsovereenkomst staat.
Loon voor aftrek van loonbelasting en sociale premies
 • Loonbelasting en sociale premies      -
 • Nettoloon
Nettoloon:
Loon je overgemaakt krijgt op je bankrekening.
Loon na aftrek van loonbelasting en sociale premies

Slide 6 - Slide

Wetten die werknemers beschermen
 • Arbowet


Arbowet:
regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
 • Arbeidstijdenwet
Arbeidstijdenwet:
regels voor werk- en rusttijden
 • Controle door Inspectie SZW

Slide 7 - Slide

Jong en werken??
 • Andere regels...


 • Minimumloon vs minimumjeugdloon

Slide 8 - Slide

Jong en werken??
 • Andere regels...


 • Minimumloon vs minimumjeugdloon
vanaf 23 jaar en ouder
tot 23 jaar,
percentage van minimumloon

Slide 9 - Slide

opdrachten maken

Slide 10 - Slide

Wat staat er NIET in een arbeidsovereenkomst?
A
werktijden
B
loon
C
pensioen-afspraken
D
vakantiedagen

Slide 11 - Quiz

Van je brutoloon betaalt je werkgever loonbelasting en
A
verzekeringspremies
B
winstbelasting
C
vermogenbelasting

Slide 12 - Quiz

Hoe heet het loon dat de werknemer ontvangt als het inkomen is verminderd met de inhoudingen?
A
brutoloon
B
totale loon
C
nettowinst
D
nettoloon

Slide 13 - Quiz

Van je brutoloon worden je verzekeringspremies betaald
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

Als je werknemer bent:
A
Krijg je brutoloon uitbetaald
B
betaal je verzekeringspremies
C
hoeft je werkgever niet voor veiligheid te zorgen

Slide 15 - Quiz

Mireille is verkoopster in een juwelierszaak.
Waar moet de werkgever van Mireille volgens de Arbowet op letten?
(blz. 111)
A
Dat ze voldoende pauze heeft.
B
Dat ze er goed verzorgd uitziet.
C
Dat de etalage goed beveiligd is.

Slide 16 - Quiz

Wat houdt een deeltijdbaan in?
A
Je werkt minder dan het volledige aantal uren.
B
Je werkt het volledige aantal uren.

Slide 17 - Quiz

Wat houdt een voltijdbaan in?
A
Je werkt het volledige aantal uren.
B
Je werkt minder dan het volledige aantal uren.

Slide 18 - Quiz

Wat doet een vakbond?
A
Komt op voor de belangen van werknemers
B
Komt op voor de belangen van werkgevers
C
Komt op voor de belangen van werknemers en onderhandelt met werkgevers over de CAO en voorwaarden.
D
Komt op voor de belangen van werkgevers en onderhandelt met werkgevers over de CAO en voorwaarden

Slide 19 - Quiz

Wat staat er in de Arbeidstijdenwet?
A
Wet waarin de regels staan over werktijden
B
Wet waarin de regels staan over rusttijden
C
Wet waarin de regels staan over lonen en vakantiedagen
D
Wet waarin de regels staan over werktijden en rusttijden

Slide 20 - Quiz

Wie controleert de Arbowet en Arbeidstijdenwet?

Slide 21 - Open question

Wat is de Arbowet?
De werkgever moet ervoor zorgen dat....
A
werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden.
B
werkgevers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden.

Slide 22 - Quiz

In welke wet staan regels over werktijden?
A
Algemene Ouderdomswet
B
Arbeidstijdenwet
C
Arbeidsomstandighedenwet
D
Wet Minimumjeugdloon

Slide 23 - Quiz

Hoe heet het loon dat de werknemer ontvangt als het inkomen is verminderd met de inhoudingen?
A
brutoloon
B
totale loon
C
nettowinst
D
nettoloon

Slide 24 - Quiz

Nettoloon =
A
brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)
B
brutoloon - loonbelasting
C
brutoloon - sociale premies
D
brutoloon

Slide 25 - Quiz

Je brutoloon is €1.850. Daarop wordt €165 aan loonbelasting en €92 aan sociale premies ingehouden. Wat is je nettoloon?

Slide 26 - Open question

Wat is de afkorting van de Arbeidsomstandighedenwet?
A
AOW
B
ABW
C
Arbowet
D
AWBZ

Slide 27 - Quiz

Maken hoofdstuk 5 paragraaf 1
opdracht 1 t/m 10
inleveren door middel van foto of bestand

Slide 28 - Open question