25-11 Online les (Heel hoofdstuk 3 herhalen.)

Welkom bij wiskunde!
Pak alvast je spullen.
1 / 32
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 70 min

Items in this lesson

Welkom bij wiskunde!
Pak alvast je spullen.

Slide 1 - Slide

Programma
- Planning (Kort, daarna vrijwillige deelname.)
- Uitleg hele hoofdstuk. 
- Zelfstandig werken

Slide 2 - Slide

Planning
- Toets is verzet naar volgende week vrijdag (2 december)

- De rest van de les is facultatief (deelname is vrijwillig/niet verplicht). Als je het fijn vindt om even een totaalplaatje en uitleg van het hele hoofdstuk te krijgen, blijf je. Anders ga je zelfstandig verder.
- Na (en tijdens) mijn praatje is er nog tijd voor vragen.

Slide 3 - Slide

Hele hoofdstuk
Wat zijn lineaire formules:
 - Formule -> grafiek
 - Punten/Coördinaten op grafiek
 - Standaardvorm: y = ax + b. Betekenis a en b.
 - Formule opstellen bij tabel en grafiek.
Som- en verschilformules (en grafieken)
Balansmethode en vergelijkingen oplossen. (BELANGRIJK)

Slide 4 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.

Slide 5 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:

Slide 6 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:
x
-2
0
3
y

Slide 7 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:
x
-2
0
3
y
y=2,525

Slide 8 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:
x
-2
0
3
y
y=2,525
y=55=10

Slide 9 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:
x
-2
0
3
y
-10
y=2,525
y=55=10

Slide 10 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:
x
-2
0
3
y
-10
y=2,505

Slide 11 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:
x
-2
0
3
y
-10
-5
y=2,505
y=05=5

Slide 12 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:
x
-2
0
3
y
-10
-5
y=2,535

Slide 13 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:
x
-2
0
3
y
-10
-5
2,5
y=2,535
y=7,55=2,5

Slide 14 - Slide

Formule -> Grafiek
Gegeven is de formule: y = 2,5x - 5
Teken hiervan de grafiek. Neem x-waarden van -3 tot 3.
Stappenplan: Bereken minimaal 2 punten, als volgt:Assenstelsel met de punten (-2,-10), (0,-5) en (3;2,5). Lijn erdoor.
x
-2
0
3
y
-10
-5
2,5

Slide 15 - Slide

Punten/Coördinaten op grafiek
Gegeven is de formule: y = -4x + 22
Controleer of het punt (3, 10) op de grafiek ligt.
Controleer of het punt (6, 2) op de grafiek ligt.

Er is een punt op de grafiek met een x-waarde van 5.
Welke y-coördinaat hoort daarbij?

Slide 16 - Slide

Standaardvorm: y = ax + b
Elke lineaire formule ziet er zo uit:
Uitkomst  = R.C. keer Invoer plus/min beginwaarde. (y = ax + b)
R.C. = Richtingscoëfficiënt, geeft aan hoe de lijn loopt. (Dit is a)
Beginwaarde = Waar de lijn ''begint''.        (Dit is b)

Dit idee/begrip komt steeds terug elke keer dat je met lineaire
formules bezig gaat.

Slide 17 - Slide

Formule opstellen bij tabel
Er is een lineair verband tussen x en y
Geef de formule die bij deze tabel hoort. 
x
-1
0
1
2
y
8
11
14
17

Slide 18 - Slide

Formule opstellen
bij grafiek

a = Verticale verplaatsing bij 1 stap naar rechts.
b = y-waarde bij snijpunt met verticale as.
y=ax+b

Slide 19 - Slide

Som- en verschilformules

Geef somformule I + II en verschilformules I - II en II - I.
I:y=3x+2
II:y=4x+12

Slide 20 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (basis)
x+5=12
4x=20
3x+12=6

Slide 21 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (basis)
x+5=12
4x=20
3x+12=6
5
5

Slide 22 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (basis)
x+5=12
4x=20
3x+12=6
5
5
x=7

Slide 23 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (basis)
x+5=12
4x=20
3x+12=6
5
5
x=7
:4        :4

Slide 24 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (basis)
x+5=12
4x=20
3x+12=6
5
5
x=7
:4        :4
x=5

Slide 25 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (basis)
x+5=12
4x=20
3x+12=6
5
5
x=7
:4        :4
x=5
12
12

Slide 26 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (basis)
x+5=12
4x=20
3x+12=6
5
5
x=7
:4        :4
x=5
12
12
3x=6

Slide 27 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (basis)
x+5=12
4x=20
3x+12=6
5
5
x=7
:4        :4
x=5
12
12
3x=6
:-3          :-3

Slide 28 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (basis)
x+5=12
4x=20
3x+12=6
5
5
x=7
:4        :4
x=5
12
12
3x=6
:-3          :-3
x=2

Slide 29 - Slide

Vergelijkingen oplossen met Balansmethode (Toetsniveau)

Slide 30 - Slide

Vragen?

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide