deel 1 De ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking

leerlijn     
doelgroepen
gehandicaptenzorg  

bestaat uit twee delen 
A en B
Wij werken  dit lesuur uit
 deel A 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnBeroepsopleiding

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

leerlijn     
doelgroepen
gehandicaptenzorg  

bestaat uit twee delen 
A en B
Wij werken  dit lesuur uit
 deel A 

Slide 1 - Slide

PBGZ
Ondersteuning bij levensloop en bijzonder
   gedrag
- Specifieke aandachtsgebieden; pijn en
   seksualiteit
- Cliënten met aandoeningen aan de zintuigen
- Cliënten met aandoeningen aan het
  bewegingsstelsel
- Cliënten met aandoeningen aan het centrale
   zenuwstelsel
- Palliatieve zorg en terminale zorg
- Cliënten met aandoeningen aan het centrale
   zenuwstelsel
- Palliatieve zorg en terminale zorg


- Cliënten met aandoeningen aan het centrale
   zenuwstelsel
- Palliatieve zorg en terminale zorg


PBSD
Cliënten met psychiatrische stoornissen;
   Persoonlijkheidsstoornissen en verslaving
- Kwetsbare ouderen en cliënten met
   dementie
- Dak- en thuislozen
- Justitiële opvang
- Vrouwenopvang
- Asielzoekers en vluchtelingen

Slide 2 - Slide

leermiddelen
Gehandicaptenzorg                                                                             
Niveau 3  Theorieboek :
 Begeleider gehandicaptenzorg MZ Deel A+B
 Werkboek : Begeleider gehandicaptenzorg

Niveau 4     Theorieboek : 
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Deel A+B
 Werkboek : Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Deel A+B


Slide 3 - Slide

In periode 3.3 wordt alle theorie van deze lessenserie uit 3.1 – 3.2 getoetst met een theoretische toets tijdens de lessen Examengesprek – regie voeren – eigen kracht. 
En maken •
Opdrachten werkboek 

Slide 4 - Slide

De ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking 

hfst 13.1 t/m 13.3

Slide 5 - Slide

timer
2:00
Wat weet je zelf over
verstandelijke
beperking?

Slide 6 - Mind map

leerdoelen van deze les  je kan vertellen hoe:  

een verstandelijke beperking zich uit .
fasen in de ontwikkeling die anders verloopt 


Slide 7 - Slide

Bij een verstandelijke beperking 
is er een ontwikkelingsstoornis 
  bij  meerdere ontwikkelings
aspecten 

Slide 8 - Slide

Verstandelijke beperking wordt duidelijk voor het 18 de levensjaar
er is sprake van: 
 • te trage ontwikkeling
 • stilstand in de ontwikkeling
 • terugval in ontwikkeling
 • incomplete ontwikkeling

Slide 9 - Slide

Welke vormen van ontwikkelingsachterstand zijn er?

Slide 10 - Open question

Alarmsignalen ontwikkelings achterstand 
iedere te grote afwijking in de ontwikkeling wordt gezien als alarmsignaal .

van groot belang om te stimuleren tot ontwikkeling !!!

Slide 11 - Slide

fasen in de ontwikkeling die anders verloopt
 • kind met verstandelijke beperking 
 • pubers  met verstandelijke beperking 
 • volwassenen  met verstandelijke beperking 

Slide 12 - Slide

Wat betekent plaatsing in een woonvoorziening voor alle partijen?? 
afscheid nemen.
angst voor nieuwe omgeving 
wennen aan nieuwe omgeving 
contact houden met sociale netwerk 

Slide 13 - Slide

Mensen met verstandelijke beprking hebben vaak geen ouderschapscompetenties ,
er zijn vaak problemen met:
 • lichamelijke verzorging 
 • voeding 
 • straffen en belonen
 • spleen spleegoed
 • participeren op shool
 • geld 
Krijg je te maken met falend ouderschap richt je ten eerste op versterken van het gezin

Slide 14 - Slide

Ouderen met verstandelijke beperking hebben te maken met vervroegd verouderingsproces  
 • lichamelijke ouderdomsverschijnelelen eerder dan normaal 
 • slechthorendheid, slechtziendheid, rimpelige huid, slechtere motoriek
 • achteruitgang in tempo 
 • afname in kwaliteit van  de zelfredzaamheid 
 • behoefte aan rustiger leefwijze en tempo

Slide 15 - Slide

Welke problemen ben jij tegen gekomen bij ouder wordende persoon met verstandelijke beperking ?

Slide 16 - Open question

Ondersteunen bij het gewone ouder worden 
 • let op ouderdomskwalen en -ziekten
 • probeer ouderdomskwalen te voorkomen
 • pas verzorging en begeleiding aan 
 • help zoeken naar neuwe mogelijkheden  

Slide 17 - Slide

Zijn leerdoelen behaald?
Student vertelt 
hoe:  • een verstandelijke beperking zich uit .
 • fasen in de ontwikkeling die anders verloopt

Slide 18 - Slide

opdrachten PBGZ 

Maken opdrachten 
werkboek A 
hfst 13 opdracht 1 t/m 6
opdrachten BGZ 

Maken opdrachten 
werkboek A
hfst 12 opdracht 1 t/m 6

Slide 19 - Slide