Hoofdzaken en hoofdgedachte

Hoofdzaken en Hoofdgedachte

                                                                                      Wat weet je nog van ...
1 / 18
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Hoofdzaken en Hoofdgedachte

                                                                                      Wat weet je nog van ...

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Je leert over 
hoofdzaken en hoofdgedachte.

Slide 2 - Slide

Onderwerp en hoofdgedachte
Een tekst heeft natuurlijk altijd een ONDERWERP.
Daarnaast heeft elke tekst een HOOFDGEDACHTE.

Deze moet je zelf kunnen bepalen!

Slide 3 - Slide

Hoofdgedachte hele tekst
Wat is ook alweer de hoofdgedachte?
Hoe bepaal je die?
Meerkeuzevraag over hoofdgedachte:
waar let je op?

Slide 4 - Slide

Hoofdgedachte 
Hoofdgedachte is vaak te vinden:

  • in de inleiding of het slot van de tekst

Vraag bij hoofdgedachte:
Wat is het belangrijkste wat er in de hele tekst over het onderwerp wordt gezegd?Slide 5 - Slide

Hoofdgedachte
  • Het belangrijkste wat er over het onderwerp wordt gezegd is de hoofdgedachte.

  • een hele zin, maar geen vraagzin!

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Hoe noem je die ene zin, waarin je een tekst kunt samenvatten?
A
Hoofdzaken
B
Bijzaken
C
Hoofdgedachte

Slide 8 - Quiz

Wat zet je in een samenvatting?
A
hoofdzaken
B
bijzaken
C
hoofdgedachte

Slide 9 - Quiz

Een hoofdgedachte is hetzelfde als een hoofdzaak.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

De hoofdgedachte van een tekst vind je door de hoofdzaken.
A
waar
B
niet waar

Slide 11 - Quiz

Het belangrijkste wat een schrijver zegt over het onderwerp van een tekst noem je:
A
een bijzaak
B
een hoofdzaak
C
de tekstopbouw
D
een hoofdgedachte

Slide 12 - Quiz

Het belangrijkste uit een alinea heet
A
een kernzin
B
een hoofdgedachte
C
een hoofdzaak
D
een bijzaak

Slide 13 - Quiz

Hoofdzaken
Bijzaken
Conclusie
Hoofdgedachte
Onderwerp
Extra uitleg
Voorbeelden
herhaling

Slide 14 - Drag questionDe hoofdzaak van een alinea staat vaak in de __________________.


kernzin
hoofdgedachte

Slide 15 - Drag question

Hoofdgedachte
Hoofdzaak
Bijzaak
Een korte samenvatting van de tekst in één zin.
uitleg of voorbeelden
De belangrijkste informatie van de tekst.

Slide 16 - Drag question

Hoofdzaak
Bijzaak
voorbeelden
extra uitleg
details
kernzin
opvallende woorden
hoofdgedachte
grappige weetjes
tekstdoel
quotes

Slide 17 - Drag question

Aan de slag!
Maak van les 26 opd. 1 t/m 7 

Klaar? 
Les 22 ww-spelling
Les 23 Hoofdletters en leestekens
timer
15:00

Slide 18 - Slide