Les 2 verdieping doelgroep

Terugkoppeling vorige week :
- Termen stoornis, beperking en handicap


Verdieping
Mensen met een verstandelijke beperking
1 / 22
next
Slide 1: Slide
doelgroepMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Terugkoppeling vorige week :
- Termen stoornis, beperking en handicap


Verdieping
Mensen met een verstandelijke beperking

Slide 1 - Slide

Doel van de les 
- Wat is een verstandelijke beperking?
- Gemeenschappelijke kenmerken leren kennen.
- Combinaties van beperkingen leren kennen.
- Wat zijn de hulpvragen van mensen met een beperking?
- Het leren kennen van het verliesverwerkingsproces.

Slide 2 - Slide

Gastles 
Donderdag 25 februari
Aantekeningen van deze les
Vragen over de praktijk

Slide 3 - Slide

Terugkoppeling:
Wat betekent het begrip Stoornis?

Slide 4 - Open question

Terugkoppeling:
Wat betekent het begrip Beperking?

Slide 5 - Open question

Terugkoppeling:
Wat betekent het begrip Handicap?

Slide 6 - Open question

Verstandelijke beperking
"Een aangeboren of in de prille jeugd verworven beperktheid van de geestelijke functies en/of de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan, zich uitend op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied."

Het intellect (denkvermogen) ligt aanzienlijk lager dan gemiddeld. 
 - Hoe werd het denkvermogen gemeten?

Slide 7 - Slide

Intelligentie die word gemeten in IQ (Intelligentie Quotient)

Slide 8 - Slide

Beperkte vaardigheden
- Communicatie
- Zelfverzorging
- Gezondheid
- Veiligheid
- Toegepaste kennis
- Vrijetijdsbesteding
- Werk

de verstandelijke beperking komt vóór het achttiende jaar tot uiting


Slide 9 - Slide

5

Slide 10 - Video

00:16
Verstandelijke beperking komt vóór welke leeftijd tot uiting?

Slide 11 - Open question

00:27
Waaruit kan blijken dat een kind een verstandelijke beperking heeft?

Slide 12 - Open question

00:53
Binnen welke groep verstandelijke beperking valt Sanne gezien haar IQ?
Mensen met een ...
A
Licht verstandelijke beperkten (LVB)
B
Matige verstandelijke beperking (MVB)
C
Ernstige verstandelijke beperking (EVB)
D
Meervoudige beperking (MB)

Slide 13 - Quiz

01:50
Welke beperkte vaardigheid bespreekt de moeder van Sanne hier?
A
Gezondheid
B
Zelfverzorging
C
Communicatie
D
Toegepaste kennis

Slide 14 - Quiz

05:43
Bij welke beperkingen van Sanne proberen haar ouders te helpen?
A
Zelfverzorging
B
Vrijetijdsbesteding
C
Communicatie
D
Gezondheid

Slide 15 - Quiz

"Mensen met een verstandelijke beperking hebben altijd enige mate van begeleiding nodig, afhankelijk van individuele mogelijkheden - >  zelfredzaamheid stimuleren"

Gemeenschappelijke kenmerken van alle mensen met een beperking

Slide 16 - Slide

Meervoudige beperking
Soms hebben mensen meer dan één beperking. Wanneer iemand twee of meer afzonderlijke beperkingen heeft die beide ernstig zijn, spreken we van een meervoudige beperking.

Meervoudige beperking: een combinatie van twee of meer beperkingen die elkaar versterken en de mogelijkheden van compensatie verminderen.


Slide 17 - Slide

Voorbeelden meervoudige beperkingen
Veelvoorkomende combinaties kunnen zijn:
-visueel en verstandelijk
-auditief en verstandelijk
-visueel en auditief
-verstandelijk en motorisch
-lichamelijk en visueel
-lichamelijk en auditief

Slide 18 - Slide

Hulpvraag :
Een hulpvraag is een vraag naar ondersteuning op een bepaald gebied. Deze vraag komt van de client óf als de client hier niet toe in staat is van familie of naaste omgeving.

Slide 19 - Slide

Noem één hulpvraag op dit gebied :
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid

Slide 20 - Open question

Noem één hulpvraag op dit gebied :
Sociale redzaamheid, sociale contacten

Slide 21 - Open question

Fasen verliesverwerkingsproces:
- Fase van onzekerheid -> Afwachten onderzoek.
- Shockfase -> Slecht bericht -> Opluchting, weten wat er is.
- Ontkenningsfase -> Niet geloven dat de diagnose klopt.
- Fase van loskomen van emoties -> Gevoelens bespreekbaar maken.
- Aanvaarding -> Neerleggen bij de situatie.
- Acceptatie -> Een plaats geven in je leven.

Verliesverwerking

Slide 22 - Slide