Week 2 beleid en organisatiestructuur

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Heeft kennis:
  • over Doelen en beleidsplan op de afdeling en de middelen en activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
  • met de organisatiestructuur van een organisatie
  • begrippen: Bevoegdheid, Hiërarchie, Organogram, stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap. 

Slide 2 - Slide

Wat is het verschil: Missie & visie?

Slide 3 - Mind map

Wat is het verschil: Welke 3 soorten organisaties ken je?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Beleid en Doelstellingen

Slide 7 - Slide

Beleid
Het stellen van doelen, middelen en het tijdpad in onderlinge samenhang.
Beleid is de wijze waarop en het tijdspad waarin organisatiedoelen bereikt worden.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Drie elementen van beleid
  1. formuleren van doelen of ambities
  2. beschrijven van de middelen, acties of strategie waarmee de doelen bereikt kunnen worden
  3. het tijdpad waarin de middelen worden ingezet 

Slide 10 - Slide

Opdracht 

Zoek het beleidsplan BPV plek
Noteer: Hoofddoelen, middelen, activiteiten en planning

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Lees paragraaf 1.8
Organisatiestructuur

4 tallen bij elkaar zitten

Bepaal in welke structuur jij werkzaam bent.

Stel vast of het een F,G,P organisatie is.

Deel de structuren en leg deze uit aan elkaar


Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Opdracht
H2 
A Organogram

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Wie zijn deze twee mensen? 
Wat weet je over hun?

Slide 19 - Mind map

Slide 20 - Video

Slide 21 - Slide

Onder welk leiderschap wil jij werken?

Slide 22 - Mind map

Opdrachten B en C
Leiderschapsstijlen
Vacatures

Slide 23 - Slide

Leerdoelen
Heeft kennis:
  • over Doelen en beleidsplan op de afdeling en de middelen en activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
  • met de organisatiestructuur van een organisatie
  • begrippen: Bevoegdheid, Hiërarchie, Organogram, stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap. 

Slide 24 - Slide

Volgende week
Weet welke werkplek en werkveld hem/haar aanspreken. 
Kwaliteitenspel

Slide 25 - Slide