ALA2B organisatie,beleid, missie en visie

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Heeft kennis:
  • over Doelen en beleidsplan op de afdeling en de middelen en activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
  • met de organisatiestructuur van een organisatie
  • begrippen: Bevoegdheid, Hiërarchie, Organogram, stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap. 

Slide 2 - Slide

Terugblik
Wat is het verschil: Missie & visie?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Beleid en Doelstellingen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Opdracht
Uitwerking bewaren voor portfolio, zie map teams.
1. Zoek het beleidsplan BPV plek
Noteer: Visie, Missie, Hoofddoelen, middelen, activiteiten en planning
2. Vergelijk jouw visie, met dat van de praktijk. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen?
3. Maak A en B (1 t/m 3) uit het opdrachtenboek van module 6

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Lees paragraaf 2.2 (module 6)
Organisatiestructuur

4 tallen bij elkaar zitten

Bepaal in welke soort afdeling jij stageloopt.

Wie werken er in de andere afdelingen binnen jouw BP. 

Met wie werk jij vooral samen?


Slide 12 - Slide