past simple / present perfect EN present simple / present continuous

1 / 26
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Past Simple

vorm: ww + ed (of 2e rijtje)wanneer: iets dat in het verleden gebeurd is en nu is afgelopen
signaalwoord: when, ago, last week / month / year , in 2012, yesterday, etc

Present Perfect

vorm: have of has + volt.dw

(ww + ed  of 3e rijtje)


wanneer: iets dat in verleden zo was en nu nog zo is

als je over ervaringen praat

als je nu resultaat ziet van iets dat in verleden gebeurd is


signaalwoord: FYNE JAS + how long

Slide 2 - Slide

Past simple
Present Perfect
Ik heb nog nooit zoiets gezien!
Ze heeft me gisteren nog gebeld.
Afgelopen weekend was Liam in Parijs.
Sue heeft sinds vanochtend hoofdpijn.
Vroeger waren wij vrienden.
Hij heeft altijd al arts willen worden.

Slide 3 - Drag question

Wat is het voltooid deelwoord van de volgende werkwoorden?
GO
TAKE
BUY
BE
WENT
WERE
TOOK
GONE
BOUGHT
WAS
SAW
BEGUN
BEEN
SLEPT
TAKEN
SPOKE

Slide 4 - Drag question

I ...... that film yet.
A
didn't see
B
haven't seen

Slide 5 - Quiz

........ to Paris yet?
A
Did they go
B
Have they been

Slide 6 - Quiz

He ..... there yesterday morning.
A
went
B
has gone

Slide 7 - Quiz

....... her for three years.
A
I didn't see
B
I haven't seen

Slide 8 - Quiz

He ..... there since 2015
A
lived
B
has lived

Slide 9 - Quiz

I .... him an hour ago.
A
saw
B
have seen

Slide 10 - Quiz

I .... him a present on his birthday
A
gave
B
have given

Slide 11 - Quiz

The player ..... last Sunday
A
didn't play
B
hasn't played

Slide 12 - Quiz

I .... in London in 2016
A
lived
B
have lived

Slide 13 - Quiz

...... yesterday?
A
Did your cat die
B
Has your cat died

Slide 14 - Quiz

He ...... to Paris last week
(fly)

Slide 15 - Open question

We .... the party last Friday
(not enjoy)

Slide 16 - Open question

Where .... you this morning?
(to be)

Slide 17 - Open question

Where is John? I ..... him yet.
(not see)

Slide 18 - Open question

He .... home late last night
(come)

Slide 19 - Open question

We ..... to France last summer
(go)

Slide 20 - Open question

Present Simple

vorm: ww (+s bij he/she/it)wanneer: als je het hebt over feiten en gewoonten


signaalwoord: every, always, never, sometimes, usually, rarely,

on Mondays, etc

Present Continuous

vorm: am/are/is + ww + ingwanneer: als iets nu aan de gang is

als je het over irritaties hebt


signaalwoord: right now, at the moment, currently, Look!, Sshht!, etc.

Slide 21 - Slide


I ___ a book at the moment.
A
read
B
am reading

Slide 22 - Quiz

Right now, my parents ___ the Christmas shopping!
A
do
B
are doing

Slide 23 - Quiz

I ___ TV every day.
A
watch
B
am watching

Slide 24 - Quiz


My little brother never ___ his room.
A
cleans
B
is cleaning

Slide 25 - Quiz


I ___ for the bus.
I ___ it every Friday.
A
wait / take
B
am waiting / am taking
C
am waiting / take
D
wait / am taking

Slide 26 - Quiz