VAI les 4

1 / 31
next
Slide 1: Slide
VAIMBOStudiejaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
 • Terugblik vorige les
 • Vragen?
 • Wetten/ rechten gezondheidszorg
 • Herhaling
 • Opdracht

Slide 2 - Slide

Doelen
Je weet welke wetten en rechten er zijn en kan deze toepassen

Slide 3 - Slide

Nederland verandert / de zorg verandert mee.

Slide 4 - Slide

Veranderingen
Worden via verschillende media doorgegeven en uitgelegd.
Op meso en macro niveau toepassen van wetten en regels

Slide 5 - Slide

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • De WGBO beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager.
 • Hierin wordt de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener beschreven 

Slide 6 - Slide

Rechten van een zorgvrager
Belangrijkste:
 • recht op informatie
 • toestemmingsvereiste voor behandeling
 • recht op inzage
 • recht op privacy
 • recht op vertegenwoordiging
 • wilsverklaring

Slide 7 - Slide

Recht op informatie
 • In begrijpelijke taal informatie krijgen
 • wat er aan de hand is
 • risico's
 • eventuele alternatieven
 • recht op niet geïnformeerd te worden
 • uitzonderlijke situatie mag informatie achtergehouden worden
(in overleg met collega)

Slide 8 - Slide

Toestemmingsvereiste
 • Altijd toestemming geven voor behandeling
 • kan op elke moment ingetrokken worden
 • schriftelijk vastgelegd
 • kleine medische handelingen geen toestemming (men gaat er van uit van het goed is bv bloeddruk meten)
 • Uitzonderlijke gebeurtenissen niet nodig (bv als zorgvrager niet aanspreekbaar is)

Slide 9 - Slide

Beslissen over behandeling
Vanaf 12 jaar samen met de ouders.
uitzonderingen:
ernstig nadeel (bv onthouden bloedtransfusie)
weloverwogen wens (bv abortus provacatus of vaccinatie)

Vanaf 16 jaar zelf beslissenSlide 10 - Slide

Recht op inzage
Recht op inzage medisch dossiers:
Zorgvrager en zorgverleners mogen inzien anderen niet

Slide 11 - Slide

Wet bescherming persoonsgegevens
WPB:
 • regelt hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan.
 • eigen gegevens wijzigen
 • doorgeven gegevens (uitzonderlijk)
 • Bewaren gegevens minimaal 15 jaarSlide 12 - Slide

Recht op privacy
privacy zoveel mogelijk gerespecteerd worden

gesprekken privé

informatie niet delen met anderen 

Slide 13 - Slide

Recht op vertegenwoordiging
Als je zelf niet in staat bent beslissingen te nemen recht op vertegenwoordiging, wilsonbekwaam (bv dementie verstandelijke handicap) mentor curator of vrijwillig

Slide 14 - Slide

Recht op second opinion 

Je mag altijd een andere arts advies vragen 

Slide 15 - Slide

Wilsverklaring

Een document waarin de zorgvrager zaken vast legt voor het geval  hij/ zijn dit niet meer kan beslissen

Slide 16 - Slide

Plichten zorgvrager
 • Volledige informatie geven zodat zorgverlener een goede diagnose kan stellen en behandeling kan geven
 • Adviezen van de zorgverlener zo goed mogelijk opvolgen
 • zorgverlener/ instelling betalen 

Slide 17 - Slide

Beroepscode V&V
uitgangspunten vanuit
beroepsuitoefening (zorg moet professioneel zijn)
zorgvrager (zorgvrager + vraag staan centraal)
samenwerkingspartners (open houding met andere zorgverleners)
samenleving

Slide 18 - Slide

Wet op het bevolkingsonderzoek
Ingesteld om burgers te beschermen tegen mogelijke schadelijke gevolgen door bevolkingsonderzoek.

Slide 19 - Slide

Wet publieke gezondheid
Richt zich op de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/ vervoermiddelen die de internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren

Slide 20 - Slide

Herhaling

Slide 21 - Slide

In de WGBO zijn geregeld:
A
recht op informatie, second opinion, privacy en vertegenwoordiging
B
recht op alle zorg
C
recht op informatie, goede zorg en fijne zorgverlening
D
recht op een geneeskundige behandeling

Slide 22 - Quiz

Mag de wettelijk partner (man/ vrouw) van een zorgvrager het zorgdossier van de zorgvrager inzien?
A
Ja
B
Nee

Slide 23 - Quiz

Wat is een wilsverklaring?

Slide 24 - Mind map

Zorgverleners moeten zich aan de beroepscode houden
A
Soms
B
Ja
C
Nee

Slide 25 - Quiz

Waar staat WGBO voor?

Slide 26 - Open question

Wat is WBO?

Slide 27 - Open question

Wat is WPG?

Slide 28 - Open question

Opdracht in 2 tallen
Zie teams

Slide 29 - Slide

Volgende les
Lees/ bestudeer Thema 3 hoofdstuk 7 door en noteer eventuele vragen 

Slide 30 - Slide

Periode toets
11 juist/ onjuist 4 meerkeuze vragen
Wat is belangrijk?
 • Je weet wat verschil is tussen voorlichting advies en instructie
 • Brenger/ boodschap/ ontvanger
 • Verschil micro, meso en macro
 • wetten/ rechten en plichten
 • begrippen

Slide 31 - Slide