VAI les 4

1 / 29
next
Slide 1: Slide
VAIMBOStudiejaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terugblik vorige les
 • Vragen?
 • Wetten/ rechten gezondheidszorg
 • Quizzzz

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doelen 
Student weet welke wetten en rechten er zijn en kan deze toepassen 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Nederland verandert / de zorg verandert mee.

Slide 4 - Slide

een campagne (2015) die gaat over de veranderingen in de maatschappij waardoor de zorg ook veranderd.
Veranderingen
Worden via verschillende media doorgegeven en uitgelegd --> VAI op macroniveau
Verschillende instanties geven uitleg aan deze wetten en regels. Op meso en macro niveau toepassen van wetten en regels op specifieke groepen of individuele gezondheidsproblematiek 

Slide 5 - Slide

de voorlichting, advies en preventie op macroniveau, bepalen dus de inhoud die op mesoniveau en microniveau plaatsvindt, zoals hoe vergoedingen voor hulpmiddelen zijn geregeld en waar een zorgvrager terecht kan met specifieke vragen over zijn gezondheidsprobleem. 
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • De WGBO beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager.
 • Hierin wordt de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener beschreven 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Rechten van een zorgvrager
Belangrijkste:
 • recht op informatie
 • toestemmingsvereiste voor behandeling
 • recht op inzage
 • recht op privacy
 • recht op vertegenwoordiging
 • wilsverklaring

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Recht op informatie
 • In begrijpelijke taal informatie krijgen
 • wat er aan de hand is
 • risico's
 • eventuele alternatieven
 • recht op niet geïnformeerd te worden
 • uitzonderlijke situatie mag informatie achtergehouden worden
(in overleg met collega)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Toestemmingsvereiste
 • Altijd toestemming geven voor behandeling
 • kan op elke moment ingetrokken worden
 • schriftelijk vastgelegd
 • kleine medische handelingen geen toestemming (men gaat er van uit van het goed is bv bloeddruk meten)
 • Uitzonderlijke gebeurtenissen niet nodig (bv als zorgvrager niet aanspreekbaar is)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Beslissen over behandeling
Vanaf 12 jaar samen met de ouders.
uitzonderingen:
ernstig nadeel (bv onthouden bloedtransfusie)
weloverwogen wens (bv abortus provacatus of vaccinatie)

Vanaf 16 jaar zelf beslissenSlide 10 - Slide

This item has no instructions

Recht op inzage
Recht op inzage medisch dossiers:
Zorgvrager en zorgverleners mogen inzien anderen niet

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wet bescherming persoonsgegevens
WPB:
 • regelt hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan.
 • eigen gegevens wijzigen
 • doorgeven gegevens (uitzonderlijk)
 • Bewaren gegevens minimaal 15 jaarSlide 12 - Slide

This item has no instructions

Recht op privacy
privacy zoveel mogelijk gerespecteerd worden

gesprekken privé

informatie niet delen met anderen 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Recht op vertegenwoordiging
Als je zelf niet in staat bent beslissingen te nemen recht op vertegenwoordiging, wilsonbekwaam (bv dementie verstandelijke handicap) mentor curator of vrijwillig

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Recht op second opinion 

Je mag altijd een andere arts advies vragen 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wilsverklaring

Een document waarin de zorgvrager zaken vast legt voor het geval  hij/ zijn dit niet meer kan beslissen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Plichten zorgvrager
 • Volledige informatie geven zodat zorgverlener een goede diagnose kan stellen en behandeling kan geven
 • Adviezen van de zorgverlener zo goed mogelijk opvolgen
 • zorgverlener/ instelling betalen 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Beroepscode V&V
uitgangspunten vanuit
beroepsuitoefening (zorg moet professioneel zijn)
zorgvrager (zorgvrager + vraag staan centraal)
samenwerkingspartners (open houding met andere zorgverleners)
samenleving

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wet op het bevolkingsonderzoek
Ingesteld om burgers te beschermen tegen mogelijke schadelijke gevolgen door bevolkingsonderzoek.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wet publieke gezondheid
Richt zich op de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/ vervoermiddelen die de internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

In de WGBO zijn geregeld:
A
recht op informatie, second opinion, privacy en vertegenwoordiging
B
recht op alle zorg
C
recht op informatie, goede zorg en fijne zorgverlening
D
recht op een geneeskundige behandeling

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Mag de wettelijk partner (man/ vrouw) van een zorgvrager het zorgdossier van de zorgvrager inzien?
A
Ja
B
Nee

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een wilsverklaring?

Slide 23 - Mind map

1. wensen van een zorgvrager over zijn medische behandeling of levenseinde
2. er kan een behandelverbod in staan
3. euthanasieverklaring
4. NR beleid


Zorgverleners moeten zich aan de beroepscode houden
A
Soms
B
Ja
C
Nee

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Waar staat WGBO voor?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Wat is WBO?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Wat is WPG?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

VRAGEN???

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

OPDRACHT (komt in Teams)
Bestudeer thema 7 en werk uit: 
- wat is het UWV en welke wetgeving komt hier aan bod?
- wat is de participatiewet?
- wat is de arbeidsomstandighedenwet?
Noteer leervragen voor de volgende keer
Lees hoofdstuk 8, 9 en 10 door als voorbereiding op de les 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions