na de diagnose fase 1 Joyce Assink

1 / 29
next
Slide 1: Slide
VPRO1MBOStudiejaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

1 op de 5 mensen krijgt dementie
A
waar
B
niet waar

Slide 2 - Quiz

Bij welke doelgroep is de kans groter op dementie?

Slide 3 - Open question

Welke fase van dementie hoort er niet bij?
A
De verdwaalde ik
B
De verborgen ik
C
De verzonken ik
D
De verdrongen ik

Slide 4 - Quiz

Aan dementie kom je te overlijden
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Welke soorten dementie kun je benoemen?

Slide 6 - Open question

Cognitieve stoornissen zijn het eerst merkbaar in het bewuste geheugen
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quiz

Het automatische geheugen blijft nog lang intact
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quiz

Hiervan kun je als begeleider gebruik maken bij het begeleiden van cliënten met dementie
A
Bewuste geheugen
B
Automatische geheugen

Slide 9 - Quiz

Preventie
 • Dementie is een optelsom van verschillende factoren
 • Ziekten en leefstijl zijn van invloed, waarom denken jullie?
 • Dementie is niet te voorkomen, maar...
 • Gezonde en actieve levensstijl verkleint het risico  
 • Lichamelijke activiteit heeft een gunstige uitwerking op de geheugenfuncties

Slide 10 - Slide

Diagnostiek
Herkennen
Voordat dementie wordt vastgesteld gaat er een periode van onzekerheid aan vooraf. 
Geheugenproblemen, verandering van gedrag of karakter zijn redenen om naar de arts te gaan. 

Stappen
Eerst volgt er een screeningsgesprek, daarna lichamelijk onderzoek. Bij oudere cliënten kan verwardheid ook een andere oorzaak hebben (depressie, infectie, slechte voedingstoestand)

Diagnose 
Wordt pas gesteld na een uitgebreid medisch onderzoek en psychologische tests in een GGZ instelling/geheugenpolikliniek. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Soorten onderzoeken 
MRI-SCAN - SPECT-SCAN
 • Maken de aantasting van de hersenen zichtbaar
 • Mogelijke herseninfarcten en/of bloedingen
 • Op basis van afwijkingen wordt de vorm bepaald
 • Alzheimer: Hersenschors(grijze stof) is dunner of verdwenen
 • Vasculaire dementie: Witte stof is aangetast

Slide 13 - Slide

Andere soorten onderzoeken
 • Bloedonderzoek: algemene gezondheidstoestand / bloedstolling
 • Neuropsychologisch onderzoek: lichamelijke onderzoeken en testen. 
 • MMSE: Onderzoek cognitieve functies
 • GDS: Onderzoek naar depressie
Eventueel:
 • EEG: Meting electrische activiteit
 • Ruggenprik: Hersenvocht wordt afgenomen 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Aan de slag met de overkoepelende opdracht
Huiswerk: Digitale leeromgeving week 3

Digitale leeromgeving + 
 Overkoepelende opdracht 

Slide 16 - Slide

Welkom 9SD1H bij VPRO 1 
Periode 3.1
Joyce Assink 

Slide 17 - Slide

Lesplanning
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Quiz - wat weten we nog van vorige week?

Theorie hoofdstuk 13
- Preventie
- Diagnostiek 

Frank & alzheimer Aan de slag:
Overkoepelende opdracht
Lesvrij


Quiz - wat weten we nog van maadag?
Theorie hoofdstuk 13
- Oorzaken dementie 
- Ziekte van alzheimer 

Frank & alzheimer 

Aan de slag:
Overkoepelende opdracht 

Denk aan: digitale leeromgeving 

Slide 18 - Slide

Dementie is niet te voorkomen, maar wat verkleint het risico?
A
Veel geheugenspelletjes
B
Veel sporten
C
De client blijven uitdagen
D
Gezonde en actieve levensstijl

Slide 19 - Quiz

Welke drie factoren zijn een reden om naar de arts te gaan
A
Geheugenproblemen
B
Verandering gedrag
C
Verandering karakter
D
Veel afvallen/aankomen

Slide 20 - Quiz

Een persoonlijk begeleider kan dementie ook vaststellen
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quiz

Oorzaken dementie 
Verschillende factoren:
 1. Hersenziekten
 2. Gezondheidstoestand 
 3. Karakter
 4. Levensloop
 5. Sociale omstandigheden 
Daardoor is iedere dementie patiënt uniek! 

Slide 22 - Slide

Begeleidingsstijl
Twee belangrijke factoren:
 • Herkennen en kennen van de verschillen
 • De cliënt als persoon heel goed kennen

Slide 23 - Slide

Soorten hersenziekten - Alzheimer
 • Bekendste en meest voorkomende
 • Hersencellen van de hersenschors
 • Eiwitten veranderen 
 • TAU eiwit hoopt zich op (plaques) 
 • Hierdoor vermindert de activiteit in de cellen
 • ...Waardoor hersencellen niet functioneren
 • Hersencellen krimpen en verdwijnen 

Slide 24 - Slide

Alzheimer - kenmerken
 • Ontstaat tussen de 70 en 80 jaar
 • beginstadium merkt de client weinig tot niks
 • gevorderd: geheugenstoornis als eerste merkbaar
 • kortetermijngeheugen verdwijnt 
 • Geen details uit langetermijngeheugen
 • Laatste stadium hersenschors aangetast en cognitieve functies verdwijnen 

Slide 25 - Slide

Alzheimer - kenmerken
Er ontstaan stoornissen in het denken en doen:
Wie weet het nog?
 1. Afasie
 2. Agnosie
 3. Apraxie 

Slide 26 - Slide

Alzheimer - diagnostiek en behandeling
 • Als eerste wordt de hippocampus aangetast - de hersenschors van de slaapkwab.                           Zorgt voor het vormen van nieuwe herinneringen en oude herinneringen 
 • Verloopt geleidelijk
 • Genezing is niet mogelijk, maar kan wel vertraagd worden door medicatie
 • Reacties op medicatie zijn per persoon verschillend
 • Medicatie kan valse hoop geven, onderzoek wijst uit at de werking niet overtuigend bewezen is. 
 • Begeleiding: Succeservaringen, behouden van eigen regie, in een vertrouwde omgeving zijn
 • Zinvolle dagbesteding 

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Aan de slag met de overkoepelende opdracht
Huiswerk: Digitale leeromgeving week 3

Digitale leeromgeving + 
 Overkoepelende opdracht 

Slide 29 - Slide