combinatie paragraaf 4.3 en 4.4

combinatie paragraaf 4.3 en 4.4
1 / 24
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

combinatie paragraaf 4.3 en 4.4

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Paragraaf 4.3 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doelstellingen les 
1. Een omschrijving geven van de belangrijkste onderdelen van paragraaf 1 en 2 
2. De 4 functies van de verzorgingsstaat kunnen omschrijven 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Links
Midden
Rechts

Slide 4 - Drag question

Bronnen afbeeldingen:
  • http://www.berthoman.eu/Publicaties/Zorg/mobile/ 
  • https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=NAGO02%3AIISG-30051001754735
  • https://zorgenz.nl/solidariteit-in-de-zorg-niet-vanzelfsprekend/
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Middeleeuwen
Industriële Revolutie 
Vakbonden en partijen
Poldermodel
Armenzorg
Afhankelijkheid van geestelijken 
Meer welvaart, meer ongelijkheid 
Kinderwetje van Van Houten 
Gemengde economie
Armenzorg door rijken
Ongevallenwet
Invaliditeitswet

Slide 5 - Drag question

De juiste gebeurtenissen/ situaties moeten naar de juiste tijdsperiode gesleept worden. 


Als je werkloos bent en een uitkering krijgt, mag je best stiekem geld bijverdienen zonder dat te melden. Zo behoud je je uitkering en heb je meer geld te besteden.
Machtsdilemma
Machtsdilemma
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
Als je werkloos bent en een uitkering krijgt, mag je best stiekem geld bijverdienen zonder dat te melden. Zo behoud je je uitkering en heb je meer geld te besteden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Functies van de verzorgingsstaat
Verzorgen
Verzekeren
Verheffen
Verbinden
Mensen helpen in problemen 
Positief voor alle mensen in de samenleving

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructionsZou jij een onbekende helpen en een schoon shirt geven?
Machtsdilemma
Machtsdilemma
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
Zou jij een onbekende helpen en een schoon shirt geven?
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quiz

Verzekeren is tegenwoordig geregeld binnen een groep mensen die je niet kent, terwijl dat vroeger binnen gildes ontstaan is. Daar kenden mensen elkaar wel. 

In de verzekeringsfunctie van de verzorgingsstaat is het de overheid die verzekert. Dat is nog wel anders dan een inboedelverzekering bijvoorbeeld. 
Leerplichtwet
Verzorgen
Verzekeren
Verheffen
Verbinden
Premie voor werkloosheidsuitkering
Vaderschapsverlof betaald door werkgevers en werknemers
De Nederlandse kernwaarden leren
Extreem hoge tandartskosten voor een kunstgebit betaald door de overheid  
Minder bezuiniging op theatergezelschappen

Slide 10 - Drag question

Koppel het voorbeeld aan de juiste functie van de verzorgingsstaat.
Paragraaf 4.4

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Doelstellingen les 
1. De hoofdpunten van paragraaf 1 t/m 3 kunnen omschrijven
2. Een omschrijving geven van de standpunten van politiek links, midden en rechts t.a.v. de verzorgingsstaat 
3. Voorbeelden van standpunten van politieke partijen t.a.v. de verzorgingsstaat kunnen omschrijven 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat hoort niet bij een verzorgingsstaat
A
AOW
B
WAO
C
Werkeloosheidswet
D
Ziekenfondswet

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Welke waarde van de verzorgingsstaat behoort aan Nederland
A
bestaanszekerheid
B
bestaansrecht
C
eigen verantwoordelijkheid
D
solidariteit

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

In welke eeuw ontwikkelt zich de verzorgingsstaat in Nederland
A
17e
B
18e
C
19e
D
20e

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Wie maakte een wet waarbij kinderarbeid in Nederland werd verboden
A
Groen van Prinsterer
B
Thorbecke
C
Rutte
D
Van Houtem

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Waar kon je tijdens de Gouden Eeuw terecht als je hulpbehoevend was
A
overheid
B
kerk
C
rijke burgers
D
nergens

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Welke waarde hoort bij politiek rechts
A
eigen verantwoordelijkheid
B
solidariteit
C
staatsverantwoordelijkheid
D
bestaanszekerheid

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Welk artikel uit de grondwet heeft betrekking op de verzorgingsstaat
A
1
B
7
C
23
D
39

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen functie van de verzorgingsstaat
A
verheffen
B
verbinden
C
verzekeren
D
verstoten

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Klopt de volgende stelling: Het poldermodel is een voorbeeld van een conflictmodel
A
ja
B
nee

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Het creëren van bindingen die mensen met elkaar hebben noemen we
A
corrosie
B
cohesie
C
cooperatie
D
coördinatie

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Eigen verantwoordelijkheid
solidariteit
Bestaanszekerheid
Finland
Ierland 
Nederland
Verenigde Staten
Zweden

Slide 23 - Drag question

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions