6.6 Duurzaamheid

To do
Welkom! 
  1. Doe je jas uit en tas van tafel
  2. Ga rustig zitten en pak je boek, schrift en pen erbij 
  3. Als je klaar bent: Maak je je schrift open, en schrijf je op wat je je nog kan herinneren van wat we de vorige les hebben behandeld. 
timer
2:00
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

To do
Welkom! 
  1. Doe je jas uit en tas van tafel
  2. Ga rustig zitten en pak je boek, schrift en pen erbij 
  3. Als je klaar bent: Maak je je schrift open, en schrijf je op wat je je nog kan herinneren van wat we de vorige les hebben behandeld. 
timer
2:00

Slide 1 - Slide

To do: 
- opdrachten afmaken van basisstof 5 (tot opdracht 6 afmaken)
- Opdrachten nakijken 
- Uitleg basisstof 6 
- Begrippen 
- opdrachten maken

timer
10:00

Slide 2 - Slide

Thema 6 Ecologie
1. Organismen en hun omgeving
2. Voedselrelaties
3. Samenleven
4. Natuurbeheer
5. Mens en milieu
6. Duurzaamheid
7. Kringlopen

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
12 Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is.
13 Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Milieuproblemen
- Uitputting

- Vervuiling

- Klimaatverandering 

Slide 6 - Slide

Geen fossiele brandstoffen
Wel grondstoffen
                                 Uitputting

Slide 7 - Slide

Duurzaamheid
Niet meer stoffen aan het milieu toevoegen dat het kan verwerken

Slide 8 - Slide

Ecologische voetafdruk
het land- en wateroppervlak dat nodig is voor jouw consumptie en jouw afval

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

duurzaamheid
Stap 1:niet meer stoffen uit het milieu halen dan het milieu kan aanvullen

Stap 2:niet meer stoffen toevoegen aan het milieu dan het milieu kan verwerken 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Oefenen
  • Maak de opdrachten van basisstof 5 af tot opdracht 6 

  • Maak de opdrachten van basisstof 6 tot opdracht 3

Slide 19 - Slide

timer
1:00

Slide 20 - Slide

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 21 - Slide