Thema 6 BS 6.6

Ecologie
1 / 47
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Ecologie

Slide 1 - Slide

PW thema 6 BS 6.1 t/m 6.6
òf dinsdag 13 april òf vrijdag 16 april
schriftelijk, telt 3x mee

Slide 2 - Slide

huiswerk achterstand
Colin 6.3 en 6.4, Oskar 6.3 en 6.4, Zahra vanaf 6.3,
Silve 6.2, 6.4 en 6.5, Liam vanaf 6.1, Senne vanaf 6.2
Voor iedereen geldt: di 6 april huiswerk op orde, anders 8e uur huiswerk maken

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Wat is geen oorzaak van klimaatverandering?
A
Versterkt broeikaseffect
B
Broeikaseffect
C
Natuurlijke schommelingen in klimaat
D
Verbranding van fossiele brandstoffen

Slide 7 - Quiz

Wanneer spreek je van klimaatverandering?
A
als de gemiddelde temperatuur in een land in een jaar minimaal 2 graden verschilt met het jaar ervoor
B
als de gemiddelde temperatuur in een land in een jaar minimaal 4 graden verschilt met het jaar ervoor
C
als het weertype in een land gedurende een periode van meerdere jaren verandert
D
als het weertype in een land gedurende een periode van een jaar verandert

Slide 8 - Quiz

Klimaatverandering
=verandering van het weer gedurende meerdere jaren
door versterkt broeikaseffect

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Thema 6 BS 6.6 Duurzaamheid
Je kunt de ecologische voetafdruk van Nl vergelijken met die van andere landen en de verschillen uitleggen
Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is
je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn

Slide 11 - Slide

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 12 - Slide

Ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte word berekend op basis van jouw levensstijl: jouw consumptie en afval.
Bereken hoe groot jouw ecologische voetafdruk is. Ga naar https://voetafdruktest.wwf.nl/ Doe de test. Maak van de uitslag van de test een screenshot 

Slide 13 - Slide

Ecologische voetafdruk

Slide 14 - Slide

Wat zou je kunnen doen om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen?

Slide 15 - Open question

Hoe zou jij bereidt zijn om jouw ecologische voetafdruk te verminderen?
A
minder warm water gebruiken.
B
openbaar vervoer benutten.
C
koken met seizoensgroenten
D
Anders (eigen ideeën)

Slide 16 - Quiz

Wat is duurzaamheid?
A
Duurzaamheid is een keurmerk
B
Duurzaamheid zegt iets over de kosten van een product
C
Duurzaamheid zegt iets over de levensduur of het productieproces van een product
D
Duurzaamheid zegt iets over hoe lang je een product kunt gebruiken

Slide 17 - Quiz

duurzaamheid
niet meer stoffen uit het milieu halen dan het milieu kan aanvullen
niet meer stoffen toevoegen aan het milieu dan het milieu kan verwerken 

Slide 18 - Slide

Duurzaamheid
duurzaamheid
* Iets is duurzaam als het op korte en op lange termijn niet ten koste gaat van mensen of van de natuur


Slide 19 - Slide

Duurzame energie
Duurzame energie: geen milieuvervuiling, E bron raakt niet op: 
-Biomassa
-Windmolens
-Zonnepanelen
-Waterkracht

Slide 20 - Slide

Biomassa
energie uit E rijke stoffen: uit organisch materiaal:
hout, gft, mest, plantaardige olie
ontstaat ook CO2, maar deze was eerder opgenomen: kringloop
ook geschikt als brandstof: bio-olie en biogas
nadeel: speciaal telen: kost grond en gebruik kunstmest + water

Slide 21 - Slide

De bekendste duurzame bronnen zijn zonne-energie en windenergie. Je kent ze vast van zonnepanelen of windmolens. Zon en wind raken nooit op en zijn daarom duurzaam.

Slide 22 - Slide

Zonne-energie

Zonneboiler (warmt water op) of

 Zonnecollector (wekt elektriciteit op)
Slide 23 - Slide

Maar windmolens zijn niet mooi en geven vaak geluidsoverlast. Bovendien is het niet heel betrouwbaar: je kan de wind niet op commando aan of uit zetten.

Slide 24 - Slide

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 25 - Slide

6.6 huiswerk
maak een samenvatting van 6.6, post deze op Classroom
maak van 6.6 opdrachten 1,2 en 6, 8 en 10

Slide 26 - Slide

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 27 - Slide

Wat is jouw ecologische voetafdruk? En wat is de voetafdruk die je zou mogen hebben zonder de aarde uit te putten?

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Slide

gemiddelde van de klas
2,5

Slide 30 - Slide

Ecologische voetafdruk
Jouw ecologische voetafdruk laat iets zien van hoeveel jij van de aarde gebruikt. Hoe duurzaam jij bent op 4 gebieden die we van de aarde gebruiken:
- Energie
- Voedsel en water
- Grondstoffen
- Afval

Slide 31 - Slide

huiswerk inhaal uur vandaag 7e en 8e uur 6.1 t/m 6.5
Zahra, Liam, Colin, Senne, Silve, Oskar, Thomas, Bram, Pien V, Pien W, Alec, Romée, Hidde, Maud

vrijdag aanstaande 8e uur voor  6.6

plan ophalen bio cijfer: Colin en Senne

Slide 32 - Slide

vervolg 6.6
doel van de les: je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn

Slide 33 - Slide

6.6 
duurzame oplossingen voor milieuproblemen:
1 duurzame energie
2 duurzame grondstoffen
3 duurzame landbouw
4 minder vervuiling
5 minder broeikasgassen

Slide 34 - Slide

Oplossing 2:
Duurzame grondstoffen:
Hergebruik
Recycling

Slide 35 - Slide

Duurzame grondstoffen

Slide 36 - Slide

Fast fashion (goedkope kleding van bijv. H&M, Zara, Primark)
A
Wel duurzaam
B
Niet duurzaam

Slide 37 - Quiz

van pulp van Eucalyptus boom
minder mest,
minder water,
hergebruik
water en pesticiden,
chloorvrij
Tencel
ontbossing
chemisch proces
kost energie
gebruikt water
luchtvervuiling

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

duurzame snack
https://www.youtube.com/watch?v=B9tC2DmrF_k

Slide 40 - Slide

Oplossing 3:
Duurzame landbouw;
Stadslandbouw
Verticale landbouw
Precisielandbouw
Kringlooplandbouw
Biologische landbouw

Slide 41 - Slide

OPL 3: Duurzame landbouw
  • Landbouw zo organiseren dat het de Aarde niet uitput of vervuilt.  Dit kan door precisielandbouw of kringlooplandbouw.
Precisielandbouw
Je geeft planten precies wat ze nodig hebben.  Deze technieken worden gestuurd door drones, robots, computers, ...
Zo zijn minder energie en grondstoffen nodig.
Kringlooplandbouw
Er gaan geen stoffen verloren.  Afvalstoffen worden opnieuw gebruikt als bv. voedsel voor de bodem of voor dieren.  Ze gaan zuinig om met grondstoffen en ze zorgen voor zo min mogelijk vervuiling en uitputting.

Slide 42 - Slide

Stadslandbouw

Slide 43 - Slide

Verticale landbouw 
Ruimte besparend

Door het spectrum van het
licht aan te passen naar de
behoefte van het gewas 
verkrijgen we een grote opbrengst

Slide 44 - Slide

Waarin verschilt de biologische landbouw van de gangbare landbouw?
A
De biologische landbouw is ouderwets.
B
De biologische landbouw is gericht op natuur- en landschapsbehoud.
C
In de biologische landbouw worden geen chemische middelen gebruikt.
D
In de biologische landbouw worden antibiotica en bestrijdingsmiddelen gebruikt

Slide 45 - Quiz

Biologische                               Landbouw
vruchtwisseling
onbespoten 
scharrelen
natuurlijke bestrijding
mechanische verwijdering 
van onkruid
geen monocultuur
geen kunstmest
geen chemische gewasbestrijding

Slide 46 - Slide

huiswerk voor vrijdag 9 april
maak een samenvatting van 6.6, maak opdrachten 1 t/m 10 
(min die je al hebt gemaakt), zorg dat je bij bent met al je huiswerk

lees 6.1 t/m 6.6 door en maak een lijstje met vragen
vrijdag 9 april gaan we door de hele stof heen: laatste vragen stellen

milieu-opdracht inleveren!

Slide 47 - Slide