KGC Plannen en organiseren van het kraamzorgproces Les 1

Les 1
Plannen en organiseren van het kraamzorgproces 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Les 1
Plannen en organiseren van het kraamzorgproces 

Slide 1 - Slide

Doelen van de les:
Aan het einde van de les weet je:
 • Wie de zorgvragers en de zorgverleners zijn binnen de       kraamzorg
 • Wat de taken van de kraamverzorgende zijn
 • Wat het kraamzorgproces is en hoe dit proces van intake tot   beëindiging verloopt.
 • Weet je wat het L.I.P. is.

Slide 2 - Slide

Literatuur
 • Thieme Meulenhoff Traject V&V Kraamzorg
 • Hoofdstuk 1 t/m 4
 • Pagina 28 t/m 48
 • Zorgdossier van je eigen organisatie
 

Slide 3 - Slide

Eindopdracht na 4 weken
 • Schrijf van een verslag over het kraamzorgdossier van je eigen organisatie

Slide 4 - Slide

Welke zorgvragers kom
je tegen in de kraamzorg?

Slide 5 - Mind map

Zorgvragers in de kraamzorg
 • Barende
 • Kraamvrouw
 • Pasgeborene
 • Partner
 • Kinderen en andere gezinsleden

Slide 6 - Slide

Welke zorgverleners kom
je tegen in de kraamzorg?

Slide 7 - Mind map

Zorgverleners in de kraamzorg
 • Kraamverzorgende
 • Verloskundige
 • Huisarts
 • Verpleegkundige
 • Gynaecoloog
 • Lactatiekundige

Slide 8 - Slide

Benoem een taak van de kraamverzorgende

Slide 9 - Open question

Taken van de kraamverzorgende
 • ondersteuning tijdens de partus
 • de verzorging en controle van de kraamvrouw;
 • de verzorging en controle van het kind;
 • voorlichting, advies en instructie en 
 • integratie van het kind in het gezin;
 • observeren, signaleren en rapporteren;
 • waarborgen hygiëne;
 • de verzorging en/of opvang van huisgenoten;
 • huishoudelijke taken.

Slide 10 - Slide

Wat valt niet onder de taak "verzorging en controle van de kraamvrouw"
A
Temperatuur opnemen
B
Pols tellen
C
Controle baarmoederstand
D
Zorgen dat ze binnen blijft

Slide 11 - Quiz

De kraamverzorgende moet de baby iedere dag geheel bloot zien om de kleur, ademfrequentie, motoriek, gewicht, huid, ogen en navel goed te kunnen observeren
A
Dat is juist
B
Dat is onjuist

Slide 12 - Quiz

Wat valt onder het waarborgen van de hygiëne?
A
Dagelijks reinigen van badkamer en toilet(ten)
B
Frequent verschonen kraambed en bed van het kind
C
Uitkoken materiaal zoals borstkolf, flessen en spenen
D
antwoord A, B en C zijn juist

Slide 13 - Quiz

Als de partner van de kraamvrouw ziek ik moet ik de partner ook verzorgen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

De kraamverzorgende moet de verzorging van de aanwezige kinderen op zich nemen?
A
Ja dat moet
B
Nee dat hoeft niet
C
Samen met mantelzorger
D
Alleen als de mantelzorger niet kan

Slide 15 - Quiz

Welke huishoudelijke taken hoeft een kraamverzorgende niet uit te voeren?
A
Verzorging van de kraamwas
B
Zorgen voor de visite
C
Schoonhouden kraam- en babykamer
D
Ramen zemen

Slide 16 - Quiz

Opdracht 30 minuten
 • Werken in groepjes van 2 studenten
 • Zoek per taak (dia 10) op wat hier nu precies onder valt
 • Centrale terugkoppeling
Slide 17 - Slide