GHZ MZVZ-2 les 2

Voorbereiding
 1. klas verdelen in 4 groepen (4 persona's maken) met behulp van 4 breakout rooms
 2. tekst opdracht klaarzetten om te delen
 3. geluid aan bij delen 
1 / 14
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Voorbereiding
 1. klas verdelen in 4 groepen (4 persona's maken) met behulp van 4 breakout rooms
 2. tekst opdracht klaarzetten om te delen
 3. geluid aan bij delen 

Slide 1 - Slide

GHZ les 2
Hoofdstuk 1

Slide 2 - Slide

Vorige week
 • ervaring is wisselend, van heel dichtbij tot geen
 • verschil stoornis, beperking en handicap. Welke term gebruiken we, verstandelijk beperkt of verstandelijk gehandicapt
 • IQ indeling, Ontwikkelingsniveau of ervaringsniveau (naast het mens zijn)

Slide 3 - Slide

Deze week
 • de maatschappelijke omgeving
 • woon-zorg mogelijkheden
 • starten met de groepsopdracht persoonsbeschrijving

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Link

Slide 7 - Video

 Koning Willem Alexander  noemde tijdens de troonrede van 2013 voor het eerst het woord participatiesamenleving.

Hij zei letterlijk:
"Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving."

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Participatiesamenleving en wetgeving
Per 1 januari 2015
 • Wet maatschappelijke ondersteuning; 
 • De Participatiewet; 
 • De Jeugdwet voor onder andere kinderen met opgroeiproblemen; 
 • De Wet Langdurige Zorg; 
 • Passend Onderwijs verplicht scholen om kinderen met leerproblemen in een gezamenlijk netwerk op te vangen. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=y_HwbIkCsoM 

Slide 10 - Slide

Opdracht 1 (5 min)
opdracht volgende dia maken (25 minuten)

Slide 11 - Slide

Opdracht 2 (25 minuten)
Beantwoord onderstaande vragen binnen je groep
 • Wat is voor jullie belangrijk in je leef omgeving
 • Wat is voor jullie belangrijk in je woon omgeving (huis)
 • Wat is voor jullie belangrijk om het samen in 1 huis wonen prettig te maken
 • Geef jullie omschrijving van een goede kwaliteit van wonen.
 • Wie heeft jullie huis ingericht, welke rol heb jij gespeeld
 • Wie heeft jouw kamer ingericht, wie hebben allemaal een rol gespeeld
 • Op welke manier heb jij je privacy in het huis waar je woont
Maak een korte samenvatting van jullie antwoorden en zet dit in een Word document. Deel dit document met iedereen in je groepje, je hebt het deze en de volgende periode weer nodig. Mail het resultaat ook naar mij.

Slide 12 - Slide

Een persona ontwerpen (15 min)
 • Groepen koppelen aan personen met de volgende leeftijden: 19 jaar, 18 jaar, 24 jaar, 28 jaar.
 • Beantwoord de volgende vraag: Als het iemand zou zijn waar jullie wel een goede relatie (vriendschappelijk) mee zouden kunnen hebben hoe zou die er dan uit moeten zien. Denk na over hoe lang hij/zij zou moeten zijn, welke kleur haar, welke kleur ogen, andere belangrijke kenmerken.
 • Maak een schets in kleur met kleding van deze persoon. Dit mag digitaal of op papier.
 • Geef jullie nieuwe groepsgenoot/groepsgenote een naam.

Slide 13 - Slide

Huiswerk volgende week
Jullie nieuwe groepsgenoot heeft een verstandelijke beperking. Aan jullie de opdracht om te zorgen dat hij/zij een goed leven krijgt.
De volgende combinaties worden gemaakt:
 1. 19 jaar oud: licht verstandelijk beperkt.
 2. 18 jaar oud: matig verstandelijk beperkt.
 3. 24 jaar oud: ernstig verstandelijk beperkt.
 4. 28 jaar oud: zeer ernstig verstandelijk beperkt.

Werk voor jullie persoon uit:
 • Waardoor is hij/zij verstandelijk beperkt geraakt en wanneer is dat dan gebeurt?
 • Waaraan kun je zien dat jullie persoon een verstandelijke beperking heeft, zijn er bijzondere kenmerken?
 • Hoe/waar woont jullie vriend(in) nu, omschrijf haar huis en haar woon/slaapkamer, de mensen waar ze mee samenwoont enz.
 • Wat zijn de hobby’s van jullie vriend(in)

Dit wordt volgende week besproken.

Slide 14 - Slide