Hoofdstuk 6, paragraaf 2

Paragraaf 2: Sporen uit de ijstijd
1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

Paragraaf 2: Sporen uit de ijstijd

Slide 1 - Slide

Pleistoceen
 • Dit was zo'n 2,6 miljoen jaar gelden.
 • Afwisseling van koude perioden (glaciaal) 
  en warmere perioden (interglaciaal

Slide 2 - Slide

Pleistoceen
 • In een ijstijd vroor het alleen maar en viel alle neerslag als sneeuw. 
 • Er werd zoveel water vastgehouden als landijs dat een groot deel van de Noordzee droogviel. 
 • Gletsjers van Scandinavië breidde zich uit tot Nederland. 

Slide 3 - Slide

Rivierenland
 • Rivieren waren belangrijk tijdens de ijstijd.
 • Voerde veel smeltwater af uit de gebergtes. 
 • De rivieren konden niet alles afvoeren en daardoor raakten de beddingen verstopt. 

Slide 4 - Slide

Rivierenland
 • Vlechtende rivieren
 • Liet overal water, zand en grind achter. Dit noem je een: Puinwaaier
 • Groot verschil in waterafvoer tussen zomer en winter (regiem

Slide 5 - Slide

Oprukkend ijs
 • In de Saale-ijstijd bereikte het Scandinavisch landijs ons.
 • Dit ging in twee fases

Slide 6 - Slide

Oprukkend ijs
 • Eerste fase tot aan de lijn Texel-Coevorden
 • Landijs nam zand, klei en stenen mee. 
 • Gewicht van het ijs verpulverde stenen en werd vermengd met grind, zand en leem. Dit is: Keileem.
 • Soms kwam t keileem heel hoog en zijn het keileemkoppen

Slide 7 - Slide

Oprukkend ijs
 • Twwede fase kwam het ijs tot de lijn, Haarlem-Utrecht-Nijmegen. Stukje verder dus. 
 • Niet in een rechte lijn, maar in de vorm van 'tongen'. 
 • in rivierdalen werden ze breden en werden het tongbekkens
 • Ijs drukte rivierzand en grind samen en omhoog tot zogenaamde stuwwallen


Slide 8 - Slide

Oprukkend ijs
Bekijk na deze slide, alle filmpjes over stuwwallen!!

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Poolwoestijn
 • Tijdens de laatste ijstijd werd t wel héél koud in Nederland, maar bereikte het ijs Nederland niet. 
 • Het was een soort woestijn, amper begroeiing. 
 • Daardoor had de wind vrij spel en werd al het zand weggeblazen
 • Dit heet dan: Dekzand
 • De fijnere deeltjes heeten: Löss

Slide 14 - Slide

Poolwoestijn
Bekijk na deze slide de filmpjes over dekzand en löss. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Quiz
Na deze slide, volgt een quiz over paragraaf 2. Maak deze eerst. Als dit gedaan hebt. Dan kun je verder gaan aan de opdrachten in het werkboek of in de online omgeving. 

Slide 18 - Slide

Hoelang geleden was het Pleistoceen?
A
1 miljoen jaar
B
2 miljoen jaar
C
2,5 miljoen jaar
D
2,6 miljoen jaar

Slide 19 - Quiz

Na het Pleistoceen volgde het Holoceen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quiz

Hoe noemt men een tijd met warmer klimaat?

Slide 21 - Open question

Welk soort rivier stroomde vooral in Nederland in ijstijd?
A
Meanderende rivieren
B
Anastomoserende riveren
C
Vlechtende rivieren
D
Gevlechte rivieren

Slide 22 - Quiz

Tot welke lijn kwam het landijs in de eerste fase?

Slide 23 - Open question

Hoe noemen we ijs vermengd met grind, zand en leem?
A
Keileemkoppen
B
Tongbekken
C
Stuwwal
D
Keileem

Slide 24 - Quiz

Tot welke lijn kwam het landijs in de tweede fase?
A
NAP-lijn
B
HUM-lijn
C
HUL-lijn
D
HUN-lijn

Slide 25 - Quiz

Hoe heet hetgene wat een gletsjer mee naar beneden vervoert?
A
Moreno
B
Morene
C
Eindmorene
D
Grondmorene

Slide 26 - Quiz

Waar zal je een puinwaaier vooral vinden?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop

Slide 27 - Quiz

Welk soort dal slijt een rivier ook alweer uit?
A
U-dal
B
V-dal

Slide 28 - Quiz