Les 6 BS 6 Het zenuwstelsel

BS 6 Het zenuwstelsel
Het centrale zenuwstelsel
Zenuwen
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1,2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

BS 6 Het zenuwstelsel
Het centrale zenuwstelsel
Zenuwen

Slide 1 - Slide

Lesopbouw
1. Uitleg: BS 6 zenuwstelsel
2. Verwerking; zelfstandig werken
3. quizvragen over de lesstof

Vanmiddag: afmaken opdrachten en samenvatting maken BS 6


Slide 2 - Slide

BS 6 het zenuwstelsel
- Je kunt de bouw en functie van het zenuwstelsel beschrijven
- Je kunt de bouw en functie van drie typen zenuwcellen beschrijven 
- Je kunt de bouw en functie van zenuwen beschrijven

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Bouw zenuwstelsel
De bouw van het zenuwstelsel
  • Centrale zenuwstelsel (CZ): hersenen en ruggenmerg.

  • Zenuwen:
    Verbinden CZ met alle lichaamsdelen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Ruggenmerg
-Hoofd en hals direct met hersenen verbonden
-Romp en ledematen zijn met ruggenmerg verbonden
-Impulsen gaan via ruggenmerg naar de hersenen

Slide 7 - Slide

zenuwcellen
  • Cellichaam; bevat celkern 
  • Uitlopers; die impulsen naar cellichaam geleiden, die impulsen van cellichaam af geleiden

Slide 8 - Slide

- Axon, geleid impuls van cellichaam af
- Dendriet, geleid impuls naar cellichaam toe

Slide 9 - Slide

3 typen zenuwcellen
Gevoelszenuwcel:
impuls van zintuig naar centraal 
zenuwstelsel (czs)
geeft waarneming door
Schakelcel:
ligt IN czs (=hersenen, ruggenmerg)
impulsen geleiden binnen het czs
Bewegingszenuwcel:
impuls van csz naar spier of klier
stuurt reactie aan


Slide 10 - Slide

zenuwcellen
schakelcellen
zintuig → gevoelszenuwcellen → ruggenmerg/hersenstam → hersenen →schakkelcellen → hersenstam/ruggenmerg → bewegingszenuwcellen → spieren/klieren

Slide 11 - Slide

Zenuwcellen    >           zenuw
Zenuw: bundel uitlopers van zenuwcellen
elke uitloper omgeven door isolerend laagje

Slide 12 - Slide

verwerken in WB
Lezen:
LB: Blz. 153 t/m 154
Maken:
WB: Blz.146 t/m 148
Opdr: 25 en 26
Samenvatting maken:
BS : 6 het zenuwstelsel 
timer
20:00

Slide 13 - Slide

Schakelcel
Bewegingszenuwcel
Gevoelszenuwcel
sleep de juiste namen naar de zenuwcellen

Slide 14 - Drag question

Welke zenuwcellen geleiden impulsen van de zintuigen naar het centraal zenuwstelsel?
A
Schakelcellen
B
Bewegings zenuwcellen
C
Gevoelszenuwen
D
Alle zenuwcellen

Slide 15 - Quiz

Welke zenuwcellen geleiden impulsen van het centraal zenuwstelsel naar de spieren?
A
Schakelcellen
B
Bewegings zenuwcellen
C
Gevoelszenuwen
D
Alle zenuwcellen

Slide 16 - Quiz

Gevoelszenuwcellen hebben een lange uitloper die impulsen .......................
A
van het cellichaam af geleidt
B
naar het cellichaam toe geleidt
C
in beide richtingen geleidt

Slide 17 - Quiz

Waar liggen de schakelcellen?
A
Buiten het centrale zenuwstelsel
B
In de zintuigen
C
In het centrale zenuwstelsel
D
In de zenuwen

Slide 18 - Quiz

Wat is de taak van de zenuwen
A
impulsen aanmaken
B
impulsen doorgeven aan de hersenen
C
ze verbinden het centrale zenuwstelsel met de rest van lichaam
D
ze produceren bepaalde stoffen

Slide 19 - Quiz

De zenuwcellen van je voeten zijn verbonden met het ruggenmerg
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

De zenuwcellen van je ogen zijn verbonden met het ruggenmerg
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quiz

Afmaken
(af)maken
Lezen:
LB: Blz. 153 t/m 154
Maken:
WB: Blz.146 t/m 148
Opdr: 25 en 26
Samenvatting maken:
BS : 6 het zenuwstelsel 

Slide 22 - Slide