Aardrijkskunde klas 2 H1.1, 1.2 en 1.3

Hoofdstuk 1 landschappen
1 / 34
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 1 landschappen

Slide 1 - Slide

1. Ik kan de verschillen tussen een natuurlandschap en een ingericht landschap aangeven. 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen 1.1
 1. Ik kan de verschillen tussen een natuurlandschap en een ingericht landschap aangeven. 
 2. Ik kan de verschillen tussen een jong gebergte en een oud gebergte aangeven. 
 3. Ik kan uitleggen hoe gebergten en laagvlakten ontstaan. 

Slide 3 - Slide

3a. Ik kan uitleggen hoe bergen ontstaan

Slide 4 - Slide

2. Ik kan de verschillen tussen een jong gebergte en een oud gebergte aangeven. 

Slide 5 - Slide

3b. Ik kan uitleggen hoe een laagvlakte ontstaat

Slide 6 - Slide

Aan de slag
 • Maak van paragraaf 1.1 opdracht 1, 2, 3 en 5. 
Leerdoelen:
 1. Ik kan de verschillen tussen een natuurlandschap en een ingericht landschap aangeven.
 2. Ik kan de verschillen tussen een jong gebergte en een oud gebergte aangeven.
 3. Ik kan uitleggen hoe gebergten en laagvlakten ontstaan. 

Slide 7 - Slide

Leerdoelen 1.2
4. Ik kan uitleggen wat verwering en erosie is.
5. Ik kan uitleggen hoe verwering en erosie voor reliëf zorgen. 

Slide 8 - Slide

4a. Ik kan uitleggen wat verwering is. 
Het uiteenvallen van hard gesteente onder invloed van het weer en de werking van planten

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

4b. Ik kan uitleggen wat erosie is. 
Het uitschuren van materiaal door water, wind en ijs. 

Slide 11 - Slide

5a. Ik kan uitleggen hoe verwering voor reliëf zorgt.  
Het door verwering afgebrokkelde gesteente vormt een puinhelling

Slide 12 - Slide

reliëf

Slide 13 - Slide

5b. Ik kan uitleggen hoe erosie voor reliëf zorgt. 

Slide 14 - Slide

Aan de slag
 • Product: verwerk leerdoel 4 en 5
 • Toets: Maak 1.2 vraag 2 tot en met 7 (vraag 4d en 7d niet)

Leerdoelen
4. Ik kan uitleggen wat verwering en erosie is.
5. Ik kan uitleggen hoe verwering en erosie voor reliëf zorgen. 

Slide 15 - Slide

Leerdoelen 1.3
6. Ik kan uitleggen wat verweringsmateriaal en sedimentatie is.
7. Ik begrijp hoe het verweringsmateriaal gesorteerd wordt door de stroomsnelheid van de rivier. 
8. Ik kan beschrijven en verklaren wat er in de bovenloop, middenloop en benedenloop van een rivier gebeurt.  

Slide 16 - Slide

verwering
 • In de bergen brokkelt gesteente af door bevriezing en boomwortels.
 • Dit wordt verwering genoemd.  
bovenloop
 • Het verweringsmateriaal komt in de bovenloop van de rivier terecht. 
 • De hoogteverschillen zijn groot waardoor de rivier snel stroomt. 
 • Er worden diepe dalen uitgeschuurd. Dit heet erosie
middenloop
 • De hoogteverschillen zijn hier kleiner. 
 • De rivier stroomt minder snel en slijt daardoor minder hard uit. 
 • De rivier legt een gedeelte van het verweringsmateriaal neer op de bodem: grind en grof zand. Dit heet sedimentatie. 
 • Het materiaal; grind, zand en klei, worden sedimenten genoemd. 
Benedenloop
 • Het gebied is hier vlak en de rivier stroomt heel langzaam. 
 • Er wordt nu lichter materiaal afgezet zoals zand en klei. 
sedimenten
de rivier zet de sedimenten af van groot naar minder groot. 
Stenen, grind, zand en klei. 

Slide 17 - Slide

Aan de slag
 • Voor de toets: Maak 1.3 vraag 1, 2, 3, 4c, 4d, 4e, 5 en 6. 
 • Voor het product: verwerk leerdoel  
6. Ik kan uitleggen wat verweringsmateriaal en sedimentatie is.
7. Ik begrijp hoe het verweringsmateriaal gesorteerd wordt door      de stroomsnelheid van de rivier.
8. Ik kan beschrijven en verklaren wat er in de bovenloop,               middenloop en benedenloop van een rivier gebeurt.  

Slide 18 - Slide

1.4 Hoog-Nederland

Slide 19 - Slide

Herhaling
6. Ik kan uitleggen wat verweringsmateriaal en sedimentatie is.
7. Ik begrijp hoe het verweringsmateriaal gesorteerd wordt door de stroomsnelheid van de rivier.
8. Ik kan beschrijven en verklaren wat er in de bovenloop, middenloop en benedenloop van een rivier gebeurt.  

Slide 20 - Slide

Wat is de juiste volgorde?
A
Sedimentatie-erosie-verwering
B
Erosie-verwering-sedimentatie
C
Verwering-erosie-sedimentatie
D
Erosie-sedimentatie-verwering

Slide 21 - Quiz

Wat is erosie?

Slide 22 - Open question

Als het water in een steen bevriest en de steen splijt is er sprake van:
A
Verwering
B
Erosie

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Slide

Zag je een jong of een oud gebergte?
A
Jong
B
Oud

Slide 25 - Quiz

Slide 26 - Video

Nederland zonder dijken
Hoogte kaart Nederland

Slide 27 - Slide

Lesdoelen 1.4
 •  Ik kan uitleggen  wat landijs, stuwwallen en zwerfstenen zijn. 
 • Ik kan uitleggen hoe stuwwallen ontstaan zijn en waarom Hoog-Nederland als eerste bewoond werd.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Bron: Buitenland, 4e Editie, KGT-2

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Wonen in Hoog-Nederland
Jagers werden boeren

Ze gingen wonen in Hoog-Nederland, maar liepen tegen 2 problemen aan:

 1. Onvruchtbare zandgronden
 2. Veel bossen

Slide 33 - Slide

Aan de slag

Slide 34 - Slide