4H VS H4-6

1 / 21
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Planning
Uitleg H4-6

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
  • Na deze les kan je uitleggen wat de behoefte piramide van Maslow inhoudt
  • Kan je uitleggen wat de begrippen sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit inhouden

Slide 3 - Slide

Waarom werken mensen?

Slide 4 - Mind map

Maslow


"Pas richten op een hogere behoefte als een basisbehoeften op de lagere niveaus bevredigd zijn"

Materieel / Immaterieel

Slide 5 - Slide

Wel zelfrealisatie, maar geen inkomen, dus heb je er niks aan volgens Maslow

Slide 6 - Slide

Iemand werk om zijn huur te kunnen betalen. Welke basisbehoefte van Maslow wordt hierdoor bevredigd?
A
Zelf realisatie
B
behoefte aan sociaal contact
C
veiligheid en zekerheid
D
lichamelijke behoeften

Slide 7 - Quiz

'Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan wordt je nooit een kwartje'. Wat betekent deze uitspraak?
A
Je moet niet teveel geld uitgeven
B
Het is moeilijk om hoger op te komen op de maatschappelijke ladder
C
Arme mensen zijn te lui om te werken
D
Je moet niet gokken met geld

Slide 8 - Quiz

Werk en sociale mobiliteit
Maatschappelijke positie: plaats die je inneemt op de maatschappelijke ladder

Erkenning die je van anderen krijgt   

Van invloed: salaris, macht/invloed, kennis, talenten

Slide 9 - Slide

Noem een beroep dat net zo hoog op de maatschappelijke ladder staat als een arts.

Slide 10 - Mind map

Werk en sociale mobiliteit
Sociale ongelijkheid: ongelijke verdeling van maatschappelijke kansen, inkomen, kennis en politieke macht

Links partijen: willen dit verkleinen
Rechtse partijen: verschillen zijn vanzelfsprekend

Slide 11 - Slide

Sociale ongelijkheid verkleinen
Opklimmen op maatschappelijke ladder -> sociale mobiliteit
Overheid kan handje helpen
  • anti-discriminatiebeleid (anoniem solliciteren)
  • gesubsidieerde banen
  • werkervaringsplaatsen
  • positieve discriminatie ('vrouwenquotum')

Slide 12 - Slide

Maken in online WB:
- H4 opdr. 1-4-5-7
- H6 opdr. 1-3-5-6 (gebruik daarbij dia 15 t/m 22 voor uitleg)

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video