4H VS H4-6

1 / 23
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Lesdoelen
 • Na deze les kan je uitleggen wat de behoefte piramide van Maslow inhoudt
 • Kan je uitleggen wat de begrippen sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit inhouden
 • Weet je wat de uitdagingen van onze verzorgingsstaat zijn

Slide 3 - Slide

Waarom werken mensen?

Slide 4 - Mind map

Maslow


"Pas richten op een hogere behoefte als een basisbehoeften op de lagere niveaus bevredigd zijn"

Materieel / Immaterieel

Slide 5 - Slide

Wel zelfrealisatie, maar geen inkomen, dus heb je er niks aan volgens Maslow

Slide 6 - Slide

Iemand werk om zijn huur te kunnen betalen. Welke basisbehoefte van Maslow wordt hierdoor bevredigd?
A
Zelf realisatie
B
behoefte aan sociaal contact
C
veiligheid en zekerheid
D
lichamelijke behoeften

Slide 7 - Quiz

'Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan wordt je nooit een kwartje'. Wat betekent deze uitspraak?
A
Je moet niet teveel geld uitgeven
B
Het is moeilijk om hoger op te komen op de maatschappelijke ladder
C
Arme mensen zijn te lui om te werken
D
Je moet niet gokken met geld

Slide 8 - Quiz

Werk en sociale mobiliteit
Maatschappelijke positie: plaats die je inneemt op de maatschappelijke ladder

Erkenning die je van anderen krijgt   

Van invloed: salaris, macht/invloed, kennis, talenten

Slide 9 - Slide

Noem een beroep dat hoog op de maatschappelijke ladder staat

Slide 10 - Mind map

Werk en sociale mobiliteit
Sociale ongelijkheid: ongelijke verdeling van maatschappelijke kansen, inkomen, kennis en politieke macht

Links partijen: willen dit verkleinen
Rechtse partijen: verschillen zijn vanzelfsprekend

Slide 11 - Slide

Sociale ongelijkheid verkleinen
Opklimmen op maatschappelijke ladder -> sociale mobiliteit
Overheid kan handje helpen
 • anti-discriminatiebeleid (anoniem solliciteren)
 • gesubsidieerde banen
 • werkervaringsplaatsen
 • positieve discriminatie ('vrouwenquotum')

Slide 12 - Slide

Zelfstandig maken werkboek
blz. 161

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Cijfer MA
 • = schoolexamen 
 • onderdeel van COMBINATIECIJFER
 • combinatiecijfer: CKV (H4) + MA (H4) + GLV (H4/5) (PWS (H5)
 • gemiddelde van deze 4 onderdelen = combinatiecijfer op eindlijst
 • 6,5 = compensatie (en evt. vrijstelling als je doubleert)

Slide 23 - Slide