dementie burgerschap

Dementie 
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Dementie 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • De student kan minstens 3 tips opschrijven om iemand met dementie te ondersteunen
 • De student kan minstens 3 symptomen opschrijven van dementie
 •  De student kan 3 competenties opschrijven die je nodig hebt om te werken met dementerenden 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Desoriëntatie van ....

Tijd: 
niet meer weten welke dag of welke tijd het is

Plaats: 
niet meer weten waar je bent of waarom, (ver)dwalen

Desoriëntatie van ....

Persoon:
niet meer herkennen van personen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Het ontstaan van onbegrepen gedrag
Gedrag, dus ook onbegrepen gedrag, wordt bepaald door de interactie tussen zorgvragers en diens omgeving. Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van onbegrepen gedrag: 
 • Lichamelijke conditie
 • Hersenaandoening
 • Medicijngebruik
 • Psychische factoren (persoonlijkheid, omgaan met tegenslag, levensloop, stemming, omgeving

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Bekende signalen van dementie
 • Achterdochtig zijn (vroeger niet)
 • Bedorven voedsel in koelkast
 • Niet goed meer kunnen bedienen van apparaten, zoals koffiezetapparaat, wasmachine en tv
 • Er onverzorgd uitzien (vroeger niet)
 • Telkens vergeten welke dag het is
 • Telkens herhalen van dezelfde vragen of verhalen
 • Verdwalen op bekend terrein
 • Vergeten van afspraken (vroeger niet)
 • Voortdurend zoeken naar spullen (vroeger niet)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Meest voorkomende gedragsproblemen

 • Psychotisch
 • Depressief
 • Angstig
 • Geagiteerd
 • Apathisch

Slide 8 - Slide

 • rusteloosheid
 • zorg afhouden
 • doe jij maar, is goed
 • geen zin in, weet het niet, nu even niet
 • wantrouwen, hallucinaties
Is dementie een maatschappelijk probleem ? Leg uit

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Omgaan met probleemgedrag

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Omgaan met dementerende ouderen


 • Communiceren
 • Maak oogcontact
 • Praat duidelijk en rustig, gebruik korte zinnen
 • Kies passende gespreksonderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt.
 • Voorkom ruis - Zo weinig mogelijk afleiding tijdens een gesprek. Geluiden kunnen
 • storend zijn, maar ook pratende of bewegende mensen.

Reageren op boosheid of agressie

 • Probeer zelf rustig te blijven.
 • Als de cliënt geweld gebruikt, loop je weg. Laat de cliënt vervolgens even afkoelen.
 • Kijk de cliënt aan om contact te maken en vraag op kalme toon wat er aan de hand is.
 • Neem de cliënt serieus en laat hem praten.
 • Probeer daarna, als dat mogelijk is, de cliënt af te leiden.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Omgaan met dementie 
 • Houdt de gewoontes van de cliënt in stand.
 • Zorg voor regelmaat en rust. Bv.  een vaste dagindeling.
 • Overleg en vertel wat je gaat doen.
 • Maak taken simpel. 
 • Stel overzichtelijke vragen. Stel geen vragen die beroep doen op het geheugen van de cliënt. Bijvoorbeeld: Vraag niet 'Heeft u al gegeten?' maar vraag 'Heeft u trek?'. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Omgaan met dementie 
 • Communiceer normaal en duidelijk -> niet betuttelen, praat duidelijk en met korte zinnen.
 • Zorg voor oogcontact.
 • Speel in op wat de cliënt nog wel kan.
 • Bied een vertrouwde omgeving -> zet muziek op die de cliënt fijn vindt, of hang schilderijen op die ook bij de cliënt thuis hingen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Kijkopdracht 1
Thalia vertelt over haar oma Jaja die de diagnose Alzheimer kreeg. Al jaren zorgt Thalia voor oma Jaja.

Gerichte kijkopdracht:
Welke symptomen van dementie geeft Thalia als voorbeeld?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Antwoord kijkopdracht 1
 • Oma kwam opeens op dinsdag langs terwijl ze altijd op woensdag langs kwam
 • Hallucinaties zoals een giraffe in de tuin zien staan
 • De pop voor levensechte baby aanzien
 • Oma vergat de verjaardagen

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Kijkopdracht 2
Annemarie Schouten vertelt over dementie, luister naar alle tips die ze geeft over omgaan met dementie.

Gerichte kijkopdracht:
- Maak een top 3 aan tips die ervoor jou uitspringen 
- Beschrijf welke competenties je nodig hebt als je werkt met dementerenden. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Tips & competenties

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Antwoord kijkopdracht 2
 • Competenties: onder andere geduld, creatief, inlevingsvermogen en zorgzaamheid.
 • Tips: nodig uit (wandelen/dansen), niet te snel gaan, rustig praten, korte zinnen, niet behandelen als klein kind, geen moeilijke vragen stellen (weet je nog?), aansluiten bij de persoon en zijn of haar beleving.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Vragen?
 • Wat heb je geleerd?
 • Wat wist je nog niet wat je nu wel weet?
 • Zijn de leerdoelen voor jullie behaald?

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Doe de gratis training
Door je mailadres in te vullen, kun je de op "start training" klikken.
Steek je handje op in teams als je de training kunt starten.
Je hebt hier 20 minuten de tijd voor, daarna kom je weer terug in de Teams les en gaan we de les evalueren.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Link

This item has no instructions

Welke tips , van de training van samendementievriendelijk, ga je gebruiken? bijv. op je werk, tijdens een rollenspeltoets, een kennis of familielid?

Slide 28 - Mind map

This item has no instructions