Les 4

Ontwikkelingspsychologie


Les 4 - De Peuter
1 / 24
next
Slide 1: Slide
maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie


Les 4 - De Peuter

Slide 1 - Slide

Planning
Les 1. Wat is Ontwikkelingspsychologie? 
Les 2. Wat zijn de ontwikkelingsgebieden en de motorische/lichamelijke, cognitieve en seksuele ontwikkeling baby
Les 3. Hechting en sociaal emotionele ontwikkeling baby
Les 4. De lichamelijke/motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling peuters <== vandaag
Les 5. De emotionele en seksuele ontwikkeling van peuters
Les 6. Kleuters alle 5 de ontwikkelingsgebieden
Les 7. Herhalen 

Slide 2 - Slide

Lesdoel
Na de les weten jullie wat de ontwikkeling van de peuter is.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Welke factoren zijn van invloed op de ontwikkeling?
A
Interne factoren
B
Interne en externe factoren
C
Externe factoren
D
Interne, externe factoren en zelfbepaling

Slide 6 - Quiz

Een reflex valt onder de lichamelijke ontwikkeling
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Wat houdt exploratiedrang in?

Slide 8 - Open question

Lichamelijk/ motorische ontwikkelingsgebied
Grove motoriek:​

Klimmen, springen, rennen ​
en van alles uitproberen​
Bewegingsvrijheid ​
Zelf aan en uitkleden​
​Fijne motoriek:​
torens bouwen, krassen, ​
tekenen, papier vouwen


Slide 9 - Slide

Cognitief ontwikkelingsgebied
  • Exploratiedrang (dreumes) : de behoefte om de wereld te ontdekken​
  • Taalontwikkeling​: van 2 woorden zinnen naar korte zinnen​
  • Concreet denken (wat tastbaar is)​De peuter kan nog geen onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid


Slide 10 - Slide

Cognitief ontwikkelingsgebied
Magisch denken:​

Een peuter kan nog geen onderscheid maken tussen wat leeft en wat niet leeft, tussen werkelijkheid en fantasie. Hierdoor gaat hij zelf verklaringen bedenken voor wat hij niet begrijpt.
Animistisch denken: ​
Menselijke eigenschappen toekennen aan ​ levenloze voorwerpen​. Hij heeft nog geen inzicht in oorzaak en gevolg.


Hoe verklaarde jij de wereld met fantasie?
Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Taalontwikkeling
Leren door de omgeving na te bootsen. Na de geboorte imiteert een baby de mondbewegingen van zijn moeder en reageert op haar stem. 

Brabbelen:
Is de fase in de taalverwerving waarin de baby spraakklanken oefent zonder dat ze tot betekenisvolle (woorden) kan samenvoegen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Sociale en persoonlijkheidsontwikkeling

Pas vanaf 1,5 a 2 jaar gaat een peuter begrijpen dat hijzelf een vast gegeven is, los van wat er om hem heen gebeurt.

Een peuter kan nog niet echt goed samenspelen: hij is nog niet in staat om zich in de anderen te verplaatsen.

Slide 15 - Slide

  • Parallel spel: is een manier van spelen bij een peuter waarbij hij niet met, maar naast de ander speelt.
  • Bewegingsspel: is een spelsoort waarbij de motorische activiteiten op de voorgrond staat.
  • Imitatiespel: is de spelvorm waarin het nabootsen van gedrag centraal staat.
  • Constructiespel: is een spelsoort waarbij het opbouwen of maken van iets centraal staat. 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Emotionele ontwikkelingsgebied​

Verlatingsangst:​

Dreumes is verdrietig als de ouders weg gaan> Hij kan nog niet bedenken dat zijn ouders terugkomen. Hij heeft het gevoel dat hij aan zijn lot wordt overgelaten.

Slide 18 - Slide

Emotioneel ontwikkelingsgebied
Ik besef :

De peuter ontdekt dat hij een eigen onafhankelijk persoontje is, een eigen wil heeft en zelf besluiten kan nemen. ​

Egocentrisme​:
Peuter is nog niet in staat om rekening met anderen te houden en stelt zichzelf op de 1e plaats​

Koppigheidsfase: In deze fase wil de peuter alles zelf doen

Slide 19 - Slide

Angsten
Een peuter kan geen onderscheid ​

maken tussen fantasie ​
en werkelijkheid

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Denkbeeldige vriendjes
Soms bedenken peuters een vriendje die ze helpt om de wereld beter te begrijpen.​
Maar deze kan soms ook de zondebok zijn wanneer dit goed uitkomt.

Slide 22 - Slide

Seksueel ontwikkelingsgebied
Zindelijk worden​


Anale fase: beleeft plezier aan alles wat met ontlasting te maken heeft.

Slide 23 - Slide

Tot volgende week!

Slide 24 - Slide