17.5 Genregulatie 23-24

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 17.5 Genregulatie
1 / 41
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 41 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 17.5 Genregulatie

Slide 1 - Slide

Doel en begrippen 17.5
Je leert hoe cellen selectief genen (de)activeren om hun eiwitproductie te regelen
activeren, silencen, genexpressie, chromatinestructuur, nucleolus, epigenoom, milieufactoren, epigenetica, genomische inprinting, genregulatie, structuurgenen, regulatorgenen, operator, promotor, repressoreiwit, transcriptiefactoren, enhancers, silencers, activatoreiwitten, repressoreiwitten, micro RNA

Slide 2 - Slide

zie volgende dia

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Genexpressie
Cellen kunnen de genexpressie regelen door:
 • epigenetica - chromatinestructuur
 • epigenetica - DNA structuur
 • regelen van de transcriptie
 • regelen van translatie

Slide 5 - Slide

Epigenetica
Genexpressie kan worden beïnvloed door wijzigingen in chromatine (DNA + eiwitten) zonder dat de nucleotidenvolgorde wordt veranderd.


Slide 6 - Slide

Filmpje zie volgende dia

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Spiralisatie
Donkere plekken in de kern:
sterk gespiraliseerd DNA 
= heterochromatine
-> geen transcriptie

+ nucleolus (kernlichaampje)

(betrokken bij RNA synthese)

Slide 9 - Slide

Spiralisatie
Lichte plekken in de kern:
weinig gespiraliseerd DNA
= euchromatine
-> wel transcriptie

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Methylering en acetylering histonen

Acetylering (toevoeging van een -COCH3 groep) van een histonstaart zorgt voor minder spiralisatie

Slide 12 - Slide

Methylering en acetylering histonen

Methylering (toevoeging van een -CH3 groep) van een histonstaart zorgt voor meer spiralisatie

Slide 13 - Slide

Genexpressie
Cellen kunnen de genexpressie regelen door:
 • epigenetica - chromatinestructuur
 • epigenetica - DNA structuur
 • regelen van de transcriptie
 • regelen van translatie

Slide 14 - Slide

Methylering DNA
Methylering (toevoeging van een -CH3 groep) van de Cytosine-base bij de promotor (aanhechtingsplaats van RNA polymerase) voorkomt de transciptie (blokkade)

Slide 15 - Slide

Methylering DNA
Methylering van Cytosine wordt beïnvloed door invloeden van buitenaf (stress/ eetpatroon=epigenetica). 

Slide 16 - Slide

Methylering DNA

Methylering van Cytosine wordt bij de DNA replicatie meegenomen dus erft het kind het methylering-patroon van de ouders -> eigenschappen van een kind zijn deels beïnvloed door de milieufactoren van de ouders.

Slide 17 - Slide

Methylering DNA
Genomische imprinting: als de eigenschappen van een kind recessief zijn doordat het dominante gen is uitgeschakeld door epigenetische factoren.

Slide 18 - Slide

Genexpressie
Cellen kunnen de genexpressie regelen door:
 • epigenetica - chromatinestructuur
 • epigenetica - DNA structuur
 • regelen van de transcriptie
 • regelen van translatie

Slide 19 - Slide

Regeling transcriptie - prokaryoten

Voorbeeld: regulatie van genen voor de aanmaak van enzymen om lactose te verteren (bron 21)

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Regulatie transcriptie
prokaryoot
1. Welk enzym zou er gemaakt kunnen worden zodat lactose afgebroken wordt?

2. Leg uit dat hier sprake is van een negatieve terugkoppeling

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Regeling transcriptie - eukaryoten (71F)
x

Activatoreiwitten (1) binden aan enhancer-DNA en stimuleren de binding van RNA polymerase aan de promotor (gen-specifiek)Slide 27 - Slide

Regeling transcriptie - eukaryoten (71F)
x

Coactivator-eiwitten (2) zorgen voor koppeling tussen verschillende 
transciptiefactoren en stimuleren de binding van RNA polymerase (niet gen-specifiek)


Slide 28 - Slide

Regeling transcriptie - eukaryoten (71F)
x
TATA bindende transcriptiefactor (3) bindt aan de TATA-box (niet gen-specifiek)

Slide 29 - Slide

Regeling transcriptie - eukaryoten (71F)


Basale transcriptiefactoren (4) zijn nodig voor de binding van RNA polymerase (niet gen-specifiek)
Slide 30 - Slide

Regeling transcriptie - eukaryoten (71F)


Buigingseiwit is soms nodig om een juiste lus in het DNA te maken zodat het transcriptiecomplex gevormd kan worden. 
Slide 31 - Slide

Regeling transcriptie - eukaryoten (71F)


Repressoreiwitten (6) binden aan silencer-DNA en voorkomen de binding van RNA polymerase aan de promotor (gen-specifiek)
Slide 32 - Slide

Regeling transcriptie - eukaryoten (71F)


Regulerend DNA (7): enhancer DNA en silencer DNA zijn de bindingsplaatsen voor activatoreiwitten en repressoreiwitten. Hier wordt de transcriptie geregeld.
Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Genexpressie
Cellen kunnen de genexpressie regelen door:
 • epigenetica - chromatinestructuur
 • epigenetica - DNA structuur
 • regelen van de transcriptie
 • regelen van translatie

Slide 35 - Slide

Regeling translatie
Hetzelfde pre mRNA kan door verschillende splicing (verwijderen introns) andere mRNA en dus andere eiwitten opleveren.

Slide 36 - Slide

Regeling
translatie

Translatie kan pas 
beginnen na het 
aanhechten van de poly-A staart (AAAAA staart). Door dit proces te remmen met een eiwit kan de translatie vertraagd worden.

Slide 37 - Slide

Regeling translatie
micro RNA - kleine stukjes RNA - is complementair aan mRNA en kan hier aan binden. Daardoor kan het mRNA niet worden afgelezen (Hoofdstuk 18). Je blokkeert dan de translatie

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Video

Huiswerk paragraaf 17.5
1 tm 4 en 7

Slide 41 - Slide