Mengsels en rekenvaardigheid

3.1 Soorten mengsels
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

3.1 Soorten mengsels

Slide 1 - Slide

Doel van de les
Je kunt homogene en heterogene mengsels herkennen.
Je kunt voorbeelden noemen bij de verschillende groepen mengsels.
Je kan de soorten mengsels herkennen

Slide 2 - Slide

Zuivere stof          Mengsel
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjes.
(moleculen)

Slide 3 - Slide

Zuivere stof of mengsel? 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Heterogeen
Dit is een mengsel van meerdere stoffen die niet volledig zijn gemengd. Je kunt de bestanddelen van elkaar onderscheiden. 

Deze mengsels zijn troebel.

Slide 6 - Slide

Suspensie
 • Vaste stof in een vloeistof.
 • troebel
 • Kunt er niet door heen kijken.
 • Lost niet op.
 • Vaste stof zakt vaak naar beneden.

Slide 7 - Slide

Rook / nevel
 • Rook
 • Vaste stof in gas. 


 • Nevel
 • vloeistof in een gas.
 • Mist

Slide 8 - Slide

Schuim
 • gas in vloeistof
 • bellen 

Slide 9 - Slide

Heterogeen
Voorbeelden:
- Suspensie
- Emulsie
- Rook
- Nevel 
- Schuim
Een suspensie is een mengsel van een vloeistof en een vaste stof. Bijvoorbeeld melk en cacao. 
Een emulsie is een mengsel van twee vloeistoffen, bijvoorbeeld water en olie.
Rook is een mengsel van een gas met een vaste stof.
Nevel is een mengsel van een gas waar fijne vloeistofdeeltjes in zweven.
 Schuim is een mengsel van gasbellen die zijn omgeven door een vaste stof of vloeistof

Slide 10 - Slide

Homogeen
Dit is een mengsel van meerdere stoffen die volledig zijn gemengd. Je kunt de bestanddelen niet meer van elkaar onderscheiden. Deze mengsels ontmengen nooit vanzelf.

Slide 11 - Slide

Oplossing
 • Een stof in een vloeistof 
 • helder (kan kleur hebben)
 • kunt er doorheen kijken
 • Als je het mengsel laat staan, zal die zo blijven.

Slide 12 - Slide

Legering 

Slide 13 - Slide

Homogeen
Voorbeelden van homogene mengsels: 
- Oplossing
- Legering
- Gasmengsel 
Een oplossing is een heldere, soms gekleurde vloeistof, waarin een of meer stoffen zijn opgelost. Bijvoorbeeld thee met suiker. 
 Een legering is een mengsel dat je maakt door meerdere metalen samen te smelten. Bijvoorbeeld messing, dit is een mengsel van koper en zink.
Een gasmengsel is een mengsel van meerdere gassen. Bij duiken gebruik je tot 40 meter een mengsel van 21% zuurstof en 79% stikstof.

Slide 14 - Slide

De stoffen in een homogeen mengsel zijn volledig met elkaar vermengd. Ze zijn hierdoor lastig van elkaar te scheiden.

Slide 15 - Slide

Even in het kort
Ziet er uit als
Bestaat uit
Soort mengsel
Oplossing
Helder
Vaste stof met vloeistof
Homogeen
Suspensie
Troebel
Vaste stof met vloeistof
Heterogeen
Emulsie
Troebel
Vloeistof met vloeistof
Heterogeen

Slide 16 - Slide

Noem voorbeelden van homogene mengsels

Slide 17 - Open question

Noem voorbeelden van heterogene mengsels

Slide 18 - Open question

we moeten leren rekenen met massa%
Het massapercentage is het aandeel van de massa van het gevraagde deel ten opzichte van de totale massa van de stof. In formulevorm ziet dat er als volgt uit:


Slide 19 - Slide

Ga naar pagina 33 van het werkboek. 

Opgave 1, 2 en 3. 

Slide 20 - Slide

doe maar even 5 minuten pauze

Slide 21 - Slide