Jongeren 1 (2020-2021)

Jongeren 
Hoe word je wie je bent? 

Introductie                  5 minuten 
Uitleg                            10 minuten 
Aan de slag                15 minuten 
Weet je het nu?        10 minuten 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Jongeren 
Hoe word je wie je bent? 

Introductie                  5 minuten 
Uitleg                            10 minuten 
Aan de slag                15 minuten 
Weet je het nu?        10 minuten 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Hoe word ik wie ik ben? 
  • Aangeboren gedrag (Nature) 
  • Aangeleerd gedrag (Nurture) 


Wat is belangrijker? 

Slide 3 - Slide

Aangeboren en aangeleerd
Aangeboren: ADHD
Aangeleerd: vloeken

Slide 4 - Slide

Aangeleerd gedrag

Slide 5 - Slide

Hoe leer je gedrag? 
  • Imitatie 
  • Informatie 
  • Ervaring 
  • Experimenteren 

Cultuur: normen, waarden en gewoonten die mensen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen

Slide 6 - Slide

Socialisatie 
Het bewust of onbewust aanleren van waarden en normen die bij jouw groep of samenleving horen 

  • Op je werk 
  • Op school 
  • Religieuze overtuiging 
  • Media 

Slide 7 - Slide

Aan de slag 
maak opdrachten op blz. 29+30+31
timer
15:00

Slide 8 - Slide

Noem een goede eigenschap van jezelf.


Noem een goede
eigenschap van jezelf.

Slide 9 - Mind map

Noem voorbeelden van eigenschappen die zijn aangeboren.

Noem voorbeelden van
eigenschappen
die zijn aangeboren.

Slide 10 - Mind map

Nature
Aangeboren eigenschappen, deze krijg je van je ouders mee.

Slide 11 - Slide

Nurture
Aangeleerde eigenschappen, die je hebt meegekregen na je geboorte.

Slide 12 - Slide

Noem voorbeelden van eigenschappen die zijn aangeleerd.

Noem voorbeelden van eigenschappen
die zijn aangeboren.

Slide 13 - Mind map

Sleep het kenmerk naar nature of nurture.
Nature
Nurture
Haarkleur
Met bestek eten
Gluten-
allergie
Lengte
Kunnen schrijven
Aangeboren 
Aangeleerd 

Slide 14 - Drag question
"Everytime I look at you, I see myself". Elke keer als ik naar jou kijk,
zie ik mezelf. Is dit nature of nurture?
"Everytime I look at you, I see myself". 
Elke keer als ik naar jou kijk, zie ik mezelf. 
Past dit bij nature of nurture?
A
Nature, aangeboren
B
Nurture, aangeleerd

Slide 15 - Quiz
Wie heeft/hebben jouw gedrag aangeleerd?
Wie heeft/hebben jouw gedrag aangeleerd?

Slide 16 - Open question"You have made me what I am".
Jij hebt me gemaakt tot wie ik ben.
Past dit bij nature of nurture?
"You have made me what I am". 
Jij hebt me gemaakt tot wie ik ben. 
Past dit bij nature of nurture?
A
Nature, aangeboren
B
Nurture, aangeleerd

Slide 17 - QuizGeef een voorbeeld van gedrag dat jou op school is aangeleerd (is gesocialiseerd).
Geef een voorbeeld van gedrag dat jou op school is aangeleerd (socialisatie).

Slide 18 - Open question
Waarom is deze foto
een voorbeeld van
socialisatie?
Waarom is deze foto een voorbeeld van socialisatie?

Slide 19 - Open question

Op welke manier heeft dit jongetje 'geleerd'?
A
Informatie
B
Imitatie
C
Ervaring

Slide 20 - Quiz

Sleep het goede gedrag naar de juiste socialisator.
Docent
Trainer
Social media
Ouders
Je steekt je vinger op als je iets wilt vragen.
Je meldt je van tevoren af voor een training.
Je laat het beste van jezelf zien.
Je bent op de afgesproken tijd thuis.

Slide 21 - Drag question

Wat vind jij?
Wat heeft meer invloed op jouw gedrag?
A
Nature (aangeboren)
B
Nurture (aangeleerd)

Slide 22 - Quiz

Wat vind jij?
Wie heeft meer invloed op jouw gedrag?
A
Docenten
B
Minister president
C
Sportclub
D
Vrienden

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Video