Bs 2 DNA-replicatie

today''s program 
DNA - replicatie 
huiswerk 
  1 / 28
  next
  Slide 1: Slide
  BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

  This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

  time-iconLesson duration is: 50 min

  Items in this lesson

  today''s program 
  DNA - replicatie 
  huiswerk 

   Slide 1 - Slide

   1: herhaling bouw van DNA?
   2. bs 2: DNA-replicatie 

   Slide 2 - Slide

   Wat wordt bedoeld met: de DNA-helix bestaat uit twee complementaire strengen?

   Slide 3 - Open question

   Welk kenmerk van ons erfelijk materiaal is niet universeel bij levende organismen?
   A
   De aaneenschakeling van desoxyribose en fosfaat
   B
   De aanwezigheid van 4 basen: A, C, T en G
   C
   De aanwezigheid van twee complementaire strengen
   D
   De sequentie van de nucleotiden

   Slide 4 - Quiz

   Hoeveel procent van ons DNA bestaat uit genen?
   A
   0-5%
   B
   10-50%
   C
   5-10%
   D
   50-80%

   Slide 5 - Quiz

   Verbind de volgende termen tot een correct geheel:
   chromosoom- DNA - eiwitten - histonen - nucleosomen - niet-coderend DNA

   Slide 6 - Open question

   Leerdoelen: 'wat ik ga leren'
   Ik kan... 
   • het proces van DNA-replicatie toelichten en beschrijven 


   Nieuwe begrippen:
   DNA-replicatie - replicatiebel - primer - DNA-polymerase
   afleesrichting - leidende en volgende streng -okazaki fragment
   DNA-ligase - centromeer -telomeer 

    deze les 

    Slide 7 - Slide

    DNA- replicatie (=verdubbeling)
    Een replica maken, een exacte kopie.
    Nodig voor de celdeling -> 2 exact dezelfde kernen.

    Slide 8 - Slide

    Slide 9 - Video

    bekijken van de afbeeldingen in het boek 

    Slide 10 - Slide

    extra vragen:
    • wat is de functie van de DNA polymerase
    • hoe heet de streng die in een keer gesynthetiseerd wordt?
    • hoe heet het enzym dat de okazaki-fragmenten aan elkaar verbindt? 

    Slide 11 - Slide

    Slide 12 - Slide

    Slide 13 - Slide

    In welk type cellen zal het enzym telomerase vooral actief zijn?

    Slide 14 - Open question

    huiswerk
    basisstof 2

    Slide 15 - Slide

    today''s program 
    terugblik vorige les via vragen 

    DNA - replicatie : toepassingen

    Huiswerk

     Slide 16 - Slide

     Leerdoelen: 'wat ik ga leren'
     Ik kan... 
     • het proces van DNA-replicatie toelichten en beschrijven 


     Nieuwe begrippen:
     DNA-replicatie - replicatiebel - primer - DNA-polymerase
     afleesrichting - leidende en volgende streng -okazaki fragment
     DNA-ligase - centromeer -telomeer 

      vorige les 

      Slide 17 - Slide

      Leerdoelen: 'wat ik ga leren'
      Ik kan... 
      • het verschil aangeven tussen replicatie van een bacterie en die van een eukaryoot 
      • uitleggen op welke manieren de basenvolgorde in het DNA kan worden bepaald 
      • uitleggen hoe met verkregen gegevens door DNA de graad van verwantschap van soorten kan worden vastgesteld. 

      Nieuwe begrippen:

       deze les 

       Slide 18 - Slide

       vraag 8

       Slide 19 - Slide

       PCR (kunstmatige DNA replicatie) = 
       polymerase chain reaction
       doel:
       vermeerderen DNA
       maak hierna opdracht 10

       Slide 20 - Slide

       Slide 21 - Link

       doel:
       bepalen nucleotide-
       volgorde 

       Slide 22 - Slide

       maak opdracht 11 en 

       Slide 23 - Slide

       DNA fingerprinting

       Slide 24 - Slide

       Slide 25 - Link

       Slide 26 - Video

       huiswerk
       leer basisstof 2
       maak opdrachten 9 t/m 14

       Slide 27 - Slide

       exit ticket 
       1. vertel in het kort wat pcr is
       2. welke andere toepassingen (dan voor zwangerschapsonderzoek) zijn er voor pcr? 

       Slide 28 - Slide